Viktor Docenko, National University of State Tax Service of Ukraine, doctor of historical sciences, associate professor, Ukraine The Kyiv area is a city Irpin professor of department of right and state.

Abstract

In the article the features of American Jewish organizations activity are examined in Ukraine during hunger of 1921-1922. Directions of their activity are determined, the mutual relations of societies and power and features of using the potential of international philanthropy Communist Party organs for realization of own politics are analyzed. Societies, providing funds for the grant of help the starving population of Ukraine, were interested in their just distributing, wanted money to get in hands to all who needed help.

In the article the features of realization by Communist Party organs of state-imperious influence on Jewish public motion in 1920-th are analyzed. Forms and methods to use the potential of Jewish pro-Communists public organizations are certain with the aim of communication of the Ukraine Jewish ethnos. Activity of the pro-Communists Jewish public associations, in opinion of author, allowed to the Communist Party organs to liquidate Zionist organizations gradually, creating the illusion of the new mode democratic character among Jewries. In addition Party funkcioners succeeded, propagandizing new socio-economic transformations among the Jewish diaspora, to use the financial resources of the oversea Jewish philanthropists. An author underlines that pro-Communists Jewish organizations fully depended on will of party guidance, that determined forms and methods of work, set requirements to membership mass, determined the order of financing and distributing of money.

Keywords: hunger, international Jewish organizations, voluntarily societies, jewries, bolshevists.

Full text
PDF

References

 1. BEJZER M., MICEL’ M. (2004) Amerikanskij brat: Dzhojnt v Rossii, SSSR, SNG. Ierusalim.
 2. BYSTRJAKOV A. (2002) Evrei Ekaterinoslava-Dnepropetrovska (XX vek). Dnepropetrovsk: ART-PRESS.
 3. Volynskij proletarij. 80. 1921, October 11.
 4. Volynskij proletarij. 83. 1921, October 14.
 5. Volynskij proletarij. 84. 1921, October 15.
 6. Volynskij proletarij. 91. 1921, October 23.
 7. Golod v evrejskih kolonijah. Zhizn’ nacional’nostej. 8(14). 1922. p.8.
 8. Derzhavnyi arkhіv Zhytomyrskoi oblastі (DAZhO), Found R-264. Opys 1. Sprava. 35.
 9. Derzhavnyi arkhіv Zhytomyrskoi oblastі (DAZhO). Found R-263. Opys 1. Sprava 27.
 10. Derzhavnyi arkhіv Zhytomyrskoi oblastі (DAZhO). Found R-263. Opys 1. Sprava 33.
 11. Derzhavnyi arkhіv Zhytomyrskoi oblastі (DAZhO). Found R-264. Opys 1. Sprava 324.
 12. Derzhavnyi arkhіv Zhytomyrskoi oblastі (DAZhO). Found R-264. Opys 1. Sprava 331.
 13. Derzhavnyi arkhіv Odeskoi oblastі (DAOO). Found R-702. Opys 1. Sprava 23.
 14. Derzhavnyi arkhіv Odeskoi oblastі (DAOO). Found R-1220. Opys 3. Sprava 5.
 15. Derzhavnyi arkhіv Odeskoi oblastі (DAOO). Found R-46. Opys 21. Sprava 662.
 16. Izvestija VCIK. 1922, January 19.
 17. Izvestija Odesskogo gubispolkoma i gubkoma KP(b)U. 1921. December 11.
 18. ІVANOVA T.YU. (2013) Etnіchnі menshyny Pіvdnia Ukrainy u perіod holodu 1921–1923 rokiv. Naukovі pratsі іstorichnoho fakultetu Zaporіzhskoho natsіonalnoho unіversytetu. 35. pp. 130-134.
 19. K trudu. 1922, February 5.
 20. KAPANSKIJJA.M. (1994) Dzhojnt v Bessarabii. Stranicy istorii. Kishinev.
 21. KOZEROD O.V. (2010) Stanovyshche yevreiskykh zhіnok pіslia zakіnchennia pohromіv perіodu hromadianskoi vіiny. Hranі. 3(71). pp. 26-30.
 22. Kommunist. 1922, January 5.
 23. KRAIZMAN І. (1999) Yevreiskyi hromadskyi komіtet dlia dopomogi tym, khto postrazhdav vіd pohromіv. Pіdhotovchі materіali populiarnoi entsyklopedii «Ukrainske yevrejstvo». Vol.4. Kyiv: Іnstytut Iudaiky. pp. 60-67.
 24. LIFSHIC JU.(1998) Evrejskaja blagotvoritel’nost’ na Ukraine v pervye gody Sovetskoj vlasti (Dejatel’nost’ Vseukrainskogo Evrejskogo obshhestvennogo Komiteta pomoshhi evrejam, postradavshim ot pogromov). Evrejskaja blagotvoritel’nost’ na territorii byvshego SSSR. Stranicy istorii: Sb. nauchnyh trudov. Sankt-Peterburg. pp. 123-148.
 25. MINAEV V. (1952) Tajnoe oruzhie obrechennyh. Moskva: Molodaja gvardija.
 26. MIKHAILOVSKYI T.O.(2010) Dіialnіst Yevreiskoho obiednanoho rozpodіlchoho komіtetu «Dzhoint» na Mykolaivshchynі u 20-kh rokakh. XX st. Naukovі pracі: іstorichnі nauki. Vypusk 10. Tom 121. Іstorіia. Mikolaiv: Vidavnytstvo ChDU іmenі Petra Mohyly. pp. 120-124.
 27. MICEL’M. (2003) Uchastie Amerikanskogo evrejskogo raspredelitel’nogo komiteta v bor’be s golodom na Ukraine v 1922–1923 godah. Yevreiska іstorіia ta kultura kіntsia XIX – pochatku XX st. Zbіrnyk naukovykh prats. Kyiv: іnstytut Yudaiky. pp. 75-84.
 28. MOVCHAN O.M.(1989) Іnozemna dopomoha holoduiuchym Ukrainy v 1921–1923 rokakh. Ukrainskyi іstorychnyi zhurnal. 10. pp. 77-84.
 29. Morjak. 1922, September 24.
 30. Narysy z іstorіi ta kultury yevreiv Ukrainy (2005). Kyiv: Dukh і lіtera.
 31. Narysy rozvytku narodnoho hospodarstva Ukrainskoi RSR (1949). Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR.
 32. Otchet Central’noj Komissii po bor’be s posledstvijami goloda pri VUCIKe. Nojabr’ 1922 – sentjabr’ 1923 (1923). Har’kov.
 33. Rassvet. 31. 1922. p. 11.
 34. HENKIN E.(1993) O roli «Dzhojnta» v okazanii pomoshhi Rossii i Ukraine v 1921–1923 godov / E. Henkin. Vestnik evrejskogo universiteta v Moskve. 4. pp. 89-98.
 35. Tsentralnyi derzhavnyi arkhіv vyshchyh orhanіv vlady ta upravlіnnia Ukrainy (TsDAVO). Found 5. Opys 2. Sprava 1825.

DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2016.01.57-63