Ihor Todorov, Doctor of History, Professor, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine.

Abstract

The paper considers reinvention of geopolitical concept ‘Intermarium’ under modern conditions of the Russian aggression against Ukraine and the role of the United States in the process. Against the background of Russian aggression there is rapid convergence of Romania, Poland, Ukraine and the Baltic States in matters of integration and mutual response to the new challenges of the part of the common potential enemy. European and Euro-Atlantic integration of Ukraine is the basis for building really good-neighborly and partnership relations among Ukraine and other countries of Central and Eastern Europe. It is necessary to consider certain cultural and anthropological features of the proposed merger. Majority of potential members of this association belong to the hypothetical Balto-Slavic world. In the countries that would be able to join Intermarium, the population’s attachment to traditional Christian and national values is ​​rather strong. Intermarium could become a kind of the center to revive traditional Europe. The meaning of “Intermarium” is an informal anti-Russian union that would lead the western counter-action against Russia. The vision of a common enemy brings closer the positions of the Baltic States, Poland, Ukraine and Romania. Hoping to place the US military bases on its territory, Warsaw and Bucharest protect themselves from invasion. Developing a geopolitical project “Intermarium” has a number of benefits for Ukraine and the US. Among the aspects positive for Ukraine there are: to increase the country’s defense capacity; reducing the threat on the part of the eastern neighbor; further opening of the EU markets; introducing “European standards” in the country; strengthening Ukraine’s position on the world level; expanding internal funding of innovation and attracting innovation on the part of the partner countries and investments from the US.

Full text
PDF

Keywords: Intermarium, the US, Russian aggression, geopolitics, NATO and the EU.

References

 1.  AFANASIEV YU.І. (2014) Dіialnіst Konfederatsіi nezalezhnoi Polshchі po vіdnoshenniu do Ukrainy yak potentsіinoho uchasnyka Balto-Chornomorskoho aliansu derzhav (1980–2000 rr.). Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu. Serіia «Іstorychnі nauky». pp. 54-60.2.    
 2. Holovnym partnerom Polshchі, zamіst Ukrainy, mozhe staty Rumunіia. [Online]. Avaliable from: http://zik.ua/news/2016/01/18/golovnym_partnerom_polshchi_zamist_ukrainy_mozhe_staty_rumuniya_6635653.    
 3. Grandioznyj geopoliticheskij prognoz na 2015–2025 gody. [Online]. Avaliable from: http://newsonline24.com.ua/grandioznyj-geopoliticheskij-prognoz-ot-starfor-na-2015-2025-gody.    
 4. ZADOROZHNYI O. ATO proty terorystіv, a ne proty myrnoho naselennia. Era medіa [Online]. Avaliable from: http://eramedia.com.ua/article/201225/;
 5.  ILCHUK І.V. (2015) Ukraino-polske mіzhderzhavne spіvrobіtnytstvo v yevroatlantychnomu kontekstі (1991–2014). Ternopіl.
 6.  KYRYDON A., TROIAN S. (2015) Hruzіia 2008 – Ukraina 2014: zaparalelennia rosіiskykh stratehem. Zovnіshnі spravy. 3. pp. 33-37.
 7.  KOROLOV H.O. (2015) Yevropeiskyi federalіst, іmperіalіst і polіtychnyi realіst: polskі іstoryky pro Yu. Pіlsudskoho ta yogo skhіdnu polіtyku. Ukrainskyi іstorychnyi zhurnal. 4. pp. 148-160.
 8.  LOSSOVSKYI І.YE. Zovnіshnopolіtychna stratehіia Putіna yak nova doktryna obmezhenoho suverenіtetu. [Online]. Avaliable from: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/.
 9.  LUKAS E. Uiavne Mіzhmoria. [Online]. Avaliable from: http://tyzhden.ua/Columns/50/151822.
 10. Mizhmoria: mіzh іdeieiu ta realnіstiu. [Online]. Avaliable from: http://tyzhden.ua/Economics/152581.
 11. NATO ne drіmaie: SShA vіdpravyly v Yevropu velyku kіlkіst boieprypasіv. [Online]. Avaliable from: http://patrioty.org.ua/society/nato-ne-drimaie-ssha-vidpravyly-v-ievropu-velyku-kilkist-boieprypasiv-foto-109424.html.
 12.  PALII O. Ves svіt u shoku vіd brekhnі Putіna, a Yanukovych zakіnchit, yak Іuda. [Online]. Avaliable from: http://glavred.info/politika/ 291842.html.
 13. PECHKO І. (2011) Novyi format vzaiemovіdnosyn mіzh Rosіieiu ta SShA: naslіdky dlia Ukrainy. Heopolіtyka Ukrainy: іstorіia і suchasnіst. Zbіrnyk naukovykh prats. 3. pp. 115-128.
 14. Posol Ukrainy v SShA Valerіi Chalyi: Pytannia Ukrainy pochalo zvuchaty v debatakh demokratіv і respublіkantsіv. [Online]. Avaliable from: http://glavcom.ua/articles/38564.html; Postіndustrіalna tsyvіlіzatsiia Mizhmoria, SShA і Vіlna Ukrainska Derzhava: zaproshuiemo do startapu. [Online]. Avaliable from: http://ar25.org/article/postindustrialna-cyvilizaciya-mizhmorya-ssha-i-vilna-ukrayinska-derzhava-zaproshuyemo-do.
 15. RADKOVETS YU. (2015) «Hіbrydna polіtyka» suchasnoi Rosіi yak stratehіia realіzatsіi yi natsіonalnoi heopolіtyky. Bіntel. Zhurnal heopolіtychnoi analіtyky. – Specіal’nij vipusk. – S. 4-11.
 16.  RUDIUK S. Dumky pіslia prochytannia «Heopolіtychnoi podorozhі» Dzhordzha Frіdmana (zasnovnyka ta kerіvnyka privatnoi rozvіduvalno-analіtychnoi ahentsіi «Stratfor»). [Online]. Avaliable from: http://bintel.com.ua/uk/article/mysli-posle-prochtenija-fridmana/.
 17.  SKORKIN K. (2014) Mіt Novorosіi: krai reaktsіinykh utopіi. Chasopys «Krytyka». Rіk XVIII. Chislo 203-204(9-10). pp. 27-30.
 18. TEMIROV YU. (2014) Zrozumіty Donbas – zberehty Ukrainu abo pastky pozaіstorychnoho myslennia. Bezpekovyi ohliad TsDAKR «Vyklyky і Ryzyky». 10.
 19. TURIANYTSIA І.A. (2011) Ukraina і Lytva v systemі koordynat Balto-Chornomorskoho spіvrobіtnytstva. Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho unіversytetu. Serіia «Іstorіi. 27. pp. 207-215.
 20. KHOMENSKYI P. (2015) Ukraina ye lіnіeiu frontu borotby za svobodu v Yevropі. Zovnіshnі spravy. 10

DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2016.01.108-115