Anatoliy Khudoliy, Ph.D. in Political Science, Professor, Ostroh academy National University, Ostroh, Ukraine.

Abstract

The article deals with the policy of the United States towards Ukraine from 1991 up to the beginning of 2016. Mainly, bilateral relations during 2013-2016 are in the focus of the author’s attention.

Main tendencies in the development of American-Ukrainian relationships in the context of Ukraine striving for euro integration and military conflict with the Russian Federation are analyzed. Political and economic aspects of cooperation along with international support of Ukraine by the United States during the above mentioned period are highlighted by the author.

Priorities of Washington, considering its own pragmatic purposes and national interests in relationships with Ukraine are distinguishes. Two-side relations in the light of Russian-Ukrainian war and Crimea occupation are analyzed. Important factors that reduce strategic partnership and weaken Ukraine as a state are described. Definite steps made by the USA in order to support Ukraine in the Russian-Ukrainian war are observed. Ukrainian military units are being reformed by support of the United States of America. American militaries train Ukrainian Special Forces Troops in terms of multinational units. Military cooperation was initiated by Ukrainian Government and it indicates that the United States is ready to assist Ukraine in formation of professional troops that would meet the requirements of NATO standards. Providing financial and military support Washington persists on successive eradication of corruption in Ukraine.

Along with positive there are negative spots in the relationships. Despite numerous requests made by Ukrainian Government, representatives of Ukrainian Diaspora and American Congressmen, White House refused to provide Ukraine with lethal weapons. And there are reasons why it happened. First of all, the USA didn’t want to irritate Moscow. Washington is scared by threats verbalized by Moscow to start nuclear war if the USA doesn’t withdraw. America is dependent on Russia in solving the Middle East crisis. Both countries have to cooperate forging their positions on Iran, North Korea and so on.

Key words: the USA, Ukraine, US-Ukraine relationships, Russian aggression, strategic partnership.

Full text
PDF

References

 1. Amerykanska ohliadachka: Yakshcho Rosіia naroshchuvatyme v Krymu sylu – tse vzhe bude іnsha rozmova. [Online]. Avaliable from: http://www.dw.de.17456834.
 2. ASLUND A. Sіm holovnykh reform pered Ukrainoiu. 27.02.2016. [Online]. Avaliable from: http://ukrainian.voanews.com/content/aslund-ukraine/3152985.html.
 3. HONCHAR B.M. (1992) Kryzova dyplomatіia SRSR і SShA v konflіktakh «tretoho svіtu» (70-80-і roky). Kyiv.
 4. DUDKO І.D.(2007) Іnstytutsіine i upravlіnske zabezpechennia zovnіshnopolіtychnoi stratehіi SShA v umovakh postbіpoliarnostі. Kyiv: KNEU.
 5. DASHKEVYCH A.,KAMINSKYI YE. (1998) Polіtyka SShA shchodo Ukrainy. Vytoky. Kontseptualnі osnovy. Praktychna evoliutsіia. Kyiv: Polіtychna dumka.
 6. KAMINSKYI YE.YE.(2008) Svіt peremozhtsіv і peremozhenykh. Mіzhnarodnі vіdnosyny і Ukrainska perspektyva na pochatku XXІ stolittia. Kyiv: Tsentr vіlnoi presy.
 7. KANTSELIARUK B.І.(1995) Shіdnoievropeiska dylema Ameryky. Kyiv: Fotovіdeoservіs.
 8. KUZMENKO O. Hovoriachy pro Ukrainu, Obama dobrav slova, yakі spantelychyly ekspertіv, zakonodavtsіv SShA. 13.01.2015. [Online]. Avaliable from: http://ukrainian.voanews.com/content/ukraina-pro-stan-derzhavy/3142877.html.
 9. LOPUKH І.(2012) Obama dast Ukrainі menshe. Ekspres. 6202(18).
 10. POHORSKA І.I.(2009) SShA: mіsіia zdіisnyma? Prakseolohіia tvorennia hlobalnoho svіtu. Kyiv: Gramota.
 11. PAJETT DZH. Ukrainskaja armija stremitsja idti po puti reform. 25.01.2016. [Online]. Avaliable from: http://gordonua.com/news/politics/Payett-S-2014-goda-SSHA-predostavili-Ukraine-oborudovanie-i-proveli-podgotovku-voennyh-na-summu-bolee-266-117014.html.
 12. Pomіchnyk derzhavnoho sekretaria Frenk Rouz perebuvaie z vіzytom u Kyievі. 19.01.2016. [Online]. Avaliable from: http://ukrainian.voanews.com/content/turchynov-rose-kyiv/3152818.html.
 13. POTIEKHIN O.(2008) SShA: neoіmperіia chy nedoіmperіia? Doslіdzhennia svіtovoї polіtiki. Zbіrnik naukovih prats. 43. pp. 90-102.
 14. RYZHKOV M.M.(2006) «Grand Strategies». Amerykanskyi dosvіd stratehichnoho planuvannia. Kyiv: Alkor.
 15. Studіia Vashynhton. Zapys z ekranu. 20.01.2016. Holos Ameryky [Online]. Avaliable from: http://ukrainian.voanews.com/media/all/studio-washington-ukraine.
 16. KHYZHNIAK І.A.(2001) Patronovana kultura ta kulturna demokratіia u SShA. Kyiv: Osnovy.
 17. SHEVCHUK O.V.(2008) Kytai mіzh SShA ta Rosіeiu: heostratehіchnі vidnosyny. Mykolaiv: Fіrma Іlіon.
 18. SHERGIN S.A.(1992) Jevoljucija konceptual’nogo podhoda SShA k problemam tihookeanskoj bezopasnosti 70-80-e godov. Abstract of unpublished thesis (Doctor of Political sciences), Rossijskaja Akademija Nauk.
 19. SHCHERBAK YU.(2000) Ukraina na shakhіvnytsі Busha-starshoho. Den. 87. [Online]. Avaliable from: http://www.day.kiev.ua/30460.
 20. JURCHENKO S.V.(2001) Geostrategija SShA v processe stanovlenija global’noj derzhavy. Unpublished thesis (Doctor of Political sciences), Taurida National V.I. Vernadsky University.
 21. 2015 rіk v amerykano-Ukrainskykh vіdnosynakh: pohliad z Ukrainy. 31.12.2015. Radio Svoboda [Online]. Avaliable from: http://www.radiosvoboda.org/content/article/27459199.html.
 22. BUSH G.H. Remarks to the Supreme Soviet of the Republic of the Ukraine in Kiev, Soviet Union, August1, 1991 («Chicken Kiev Speech»). [Online]. Avaliable from: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=19864.
 23. BUSH G.H. The President’s News Conference With President Viktor Yushchenko of Ukraine in Kiev, April1, 2008. [Online]. Avaliable from: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=76910.
 24. CLINTON W. U.S. – Ukrainian relations. Remarks by President Clinton and Ukrainian President Leonid Kravchuk, January 12, 1994. The Trip of President Clinton to Brussels, Prague, Kiev, Moscow, Minsk, and Geneva, January 9-16, 1994. [Online]. Avaliable from: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1584/is_nSUPP-1_v5/ai_15184079.
 25. CLINTON W. Remarks to the People of Ukraine in Kiev, Ukraine, June 5, 2000. [Online]. Avaliable from: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=58595.
 26. KRAMER D.J. A Key Moment in Ukraine-American Relations. Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs. Lecture on U.S.-Ukrainian Relations, Harvard Ukrainian Research Institute. Cambridge, Massachusetts, December 7, 2007 / David J. Kramer. [Online]. Avaliable from: http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/96593.htm.

DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2016.01.115-122