Анастасія Косенко

студентка магістратури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Анотація. В статті розглядається торговельна політика Джорджа Вокера Буша щодо країн Латинської Америки – її підґрунтя, завдання та шляхи реалізації. Акцентується увага на процесі створення вільної торговельної зони в Західній півкулі – ФТАА (FTAA, (Free Trade Area for Americs) та центральноамериканської зони вільної торгівлі включно із Республікою Домініканою – «САФТА – ДР» (CAFTA-DR). Також висвітлюються двосторонні торговельні договори із Чилі, Колумбією, Перу та Панамою. Метою дослідження є аналіз торговельної політики США щодо країн Латинської Америки за адміністрації Джорджа Вокера Буша.

Методологія роботи передбачає застосування критичного підходу та історико-генетичного методу для розгляду торговельної політики США, її витоків і трансформацій. Для порівняння сприйняття торговельних ініціатив Вашингтону країнами Латинської Америки був застосований компаративний метод. Наукова новизна дослідження полягає в розгляді торговельної політики як основного напрямку співпраці США із Латинською Америкою за адміністрації Дж. В. Буша, що допомагає розкрити невисвітлені раніше аспекти цієї теми.

Висновки. Торговельна політика США щодо країн Латинської Америки мала на меті реалізацію не лише торговельно-економічних цілей в регіоні, але і політичних. Витоки торговельної стратегії Дж. В. Буша сягають кінця 1980-х – початку 1990-х років. Задля сприяння імплементації ФТАА було запущено ще один проект – «САФТА–ДР», який мав стати першим кроком у його здійсненні. Ще одним шляхом реалізації торговельної політики Дж. В. Буша стали двосторонні торговельні договори про вільну торгівлю. Аналіз засвідчує, що торговельна політика Джорджа Вокера Буша була багатообіцяючою та продуманою, але її практична реалізація виявилася обмеженою, оскільки проект ФТАА зазнав поразки, але політика двосторонніх договорів про вільну торгівлю мала здобутки.

Ключові слова: Дж. Буш, торговельні договори, ФТАА, САФТА–ДР, Латинська Америка.

Надійшла до редколегії 25.06.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Косенко А. Латиноамериканські торгові проекти США за адміністрації Джорджа Вокера Буша (2001–2008 рр.) // Матеріали ХIX міжнар. наук. конф. «Шевченківська весна – 2021» (секція «Історія»), м. Київ, 26 березня, 2021р. – Київ, 2021. – С. 78-81.
 2. Becker E., Rohter L. U.S. and Chile Reach Free Trade Accord [Electronic Resource] / E. Becker, L. Rohter // New York Times – 2002. – December 12. – Mode to Access: http://surl.li/ayfbb.
 3. Berain R. F. Two Cowboys in Mexicо [Electronic Resource] / R. F. Berain // The Washington Post – 2001. – February, 12. – Mode to Access: http://surl.li/axrnq.
 4. CAFTA-DR (Dominican Republic-Central America FTA). [Electronic Resource] // U.S. Customs and Border Protection – Mode to Access: http://surl.li/axsdm.
 5. Carlos Gutierrez. Questions about CAFTA-DR [Electronic Resource] // The White House Archives. – 2005. – May, 12. – Mode to Access: http://surl.li/axsdz.
 6. Carranza M. Mercosur and the End Game of the FTAA Negotiations: Challenges and Prospects After the Argentine Crisis / М. Carranza // Third World Quarterly – 2004 – Vol. 25 (2). – Р. 319-337.
 7. Chile-U.S. Free Trade Agreementю [Electronic Resource] // Foreign Trade Information System. – 2003. – June, 6. – Mode to Access: http://surl.li/axsfx
 8. Digit Products for All Merchandise Trade with Chile 2001–2009. [Electronic Resource] // Trade Policy Information System. – Mode to Access: http://surl.li/axsgt.
 9. Feinberg R. The Political Economy of United States’ Free Trade Agreements / R. Feinberg // The World Economy – July 2003. – Vol. 26 (7). – Р. 1019-1040.
 10. Free Trade Agreements [Electronic Resource] // Office of the United States Trade Representative. – Mode to Access: http://surl.li/axrou.
 11. George W. Bush in The Associated Press [Electronic Resource] // The Associated Press. – 2000. – October, 31. – Mode to Access: http://surl.li/axshf.
 12. Griswold D. Bilateral Deals Are No Threat to Global Trade [Electronic Resource] / Daniel Griswold // The Cato Institute. – 2003. – Mode to Access: http://surl.li/axroa.
 13. Peru Trade Promotion Agreement [Electronic Resource] // Office of the United States Trade Representative – Mode to Access: http://surl.li/axshn
 14. President Bush Welcomes President Lagos of Chile [Electronic Resource] / The White House Archives. – Mode to Access: http://surl.li/axsif.
 15. Quiliconi C. Competitive Diffusion of Trade Agreements in Latin America / С. Quiliconi // International Studies Review. –Vol. 16. – 2014. – P. 240-251.
 16. Quiliconi C. US–Latin American Trade Relations: Path to the Future or Dead End Street? / С. Quiliconi // Center for Policy Studies «Anti–americanism working papers» – 2005. – Р. 29.
 17. U.S.-Mexico Partnership for Prosperity [Electronic Resource] / Office of the Press Secretary. // US Department of State. Archive – 2002. – March 22. – Mode to Access: http://surl.li/axsin.