Станіслав Ковальський

кандидат історичних наук, доцент,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Анотація. Метою статті є дослідження впливу грецького чинника на середземноморську політику США в період «холодної війни». Наукова новизна статті полягає у комплексному аналізі політичних процесів Греції в контексті середземноморської політики США. Методи дослідження. Історико-генетичний метод дозволив дослідити історичне підґрунтя та процес формування грецького чинника як складової зовнішньополітичної стратегії США у регіоні. Для комплексного аналізу середземноморської політики США в роки «холодної війни» застосовувався системний підхід, що надав можливість оцінити значення таких явищ як «Південний фланг НАТО», «Середземноморський трикутник» тощо.

Висновки. Греція разом з Туреччиною створили унікальну геополітичну структуру – «Південний фланг НАТО», за стабільність якого США були змушені боротись 40 років. Це призвело до залучення американської дипломатії до політичних та суспільних процесів в Греції. Фактично, необхідність надати економічну допомогу Греції та Туреччині лягла в основу при формуванні нової зовнішньополітичної доктрини США («доктрини Трумена»). В подальшому грецький чинник спонукав США займати активну позицію в кіпрському питанні та йти на деякі поступки у відносинах із режимом «чорних полковників». У  середині 1970-х рр. тимчасовий вихід Греції з НАТО та посилення антиамериканізму, радикальні вияви якого набули форми тероризму, загострили ситуацію в Східному Середземномор’ї. Таким чином, грецький чинник був досить динамічним у середземноморській системі колективної безпеки, визначав регіональний вимір стабільності НАТО та займав вагоме місце у зовнішній політиці США.

Ключові слова: середземноморська політика США, «доктрина Трумена», кіпрський конфлікт 1974 р., грецький антиамериканізм.

Надійшла до редколегії 11.06.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Гончар Б. М. Средиземноморская политика США (1968–1973 гг.): автореф. дис…канд. ист. наук: 07.00.03 / Б. М. Гончар. – К.: КГУ им. Т. Г. Шевченко, 1974. – 31 с.
 2. Гуменюк Б.І., Коппель О.А. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході / Б. І. Гуменюк, О. А. Коппель // Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980–2000 рр. – К.: Либідь, 2001. – С. 335-377.
 3. Ковальський С. Кіпрське питання в політиці адміністрації Джиммі Картера (1977–1981) / С. Ковальський //Проблеми всесвітньої історії. – 2019. – Вип.1 (7). – С. 45-55.
 4. Ковальський С. Кіпрські місії Л.Лемніцера та Дж.Болла: консервативна парадигма американської миротворчої дипломатії в першій половині 1960-х рр. / С. Ковальський // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія історичні науки. – Вип. 40. – Ізмаїл, 2019. – С. 109-116.
 5. Машевський О. Політика США у чорноморсько-середземноморському регіоні в період Першої світової війни /О. Машевський // Американська історія та політика. – 2016. – № 2. – С. 118-127.
 6. An Assessment of Selected U.S. Embassy – Consular Efforts to Assist and Protect Americans Overseas During Crises and Emergencies. Report of the Comptroller General of the United States. [Electronic resource] // Department of State. ID-76-4. U.S. Government accountabbility office. – 1975. – December4. – 84p. – Mode to Access: https://www.gao.gov/assets/120/112054.pdf.
 7. Chronology of Major American-Related Terrorist Incidents, 1985 // Department of State Bulletin. – August, 1986. – P. 15.
 8. CIA Officer Richard Welch Murder in Athens, 23 December 1975 [Electronic resource] // CIA History and Heritage. – Mode to Access: http://surl.li/aytfv.
 9. DuncanE. Terrorist Attack on U.S. Official Personnel Abroad /E. Duncan // Department of State Bulletin. – April, 1981. – P. 34-37.
 10. Eagleburger L. S. U.S. Policy Toward Western Europe and Canada / L. Eagleburger // Department of State Bulletin. – August, 1981. – P. 71.
 11. Ewing R.C. Financial Year 1982. Assistance Requests /R. C. Ewing // Department of State Bulletin. – May, 1981. – P. 38.
 12. Holmes A.H. Security Assistance for Greece, Turkey. Relations with Cyprus / A.Y. Holmes // Department of State Bulletin. – April, 1980. – P. 41.
 13. Kassimeris Ch. Causes of the 1967 Greek Coup /Christos Kassimeris // Democracy and Security. – 1976. – Vol.2. – Issue 1. – P. 61-72.
 14. Memorandum by the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of Defense (Forrestal). Washington, 24, November 1948 // Foreign Relations of the United States. 1948. Eastern Europe; The Soviet Union. – Washington, 1974. – P. 192-193.
 15. Memorandum from Secretary of State Rusk to President Jonson, Washington, July 21, 1967 // Foreign Relation of the United States. – Vol. XVI. Cyprus, Greece, Turkey. 1964–1967. – Washington: United States Government Printing Office, 2000. – P. 624-625.
 16. Message of the President to the Congress, March 12, 1947 // Aid to Greece and Turkey. A Collection of State Papers. The Department of State Bulletin Supplement. – Vol.XVI. – No.409 A. – 1947. – May 4. – P. 827-909.
 17. Nimetz M. Europe: Financial Year 1980. Assistance Proposals for the Eastern Mediterranean / M. Nimetz // Department of State Bulletin. – April,1979. – P. 35.
 18. Principles to Guide Future United States-Greek Defense Cooperation. Statement of Principles (April 5, 1976) // Department of State Bulletin. – May, 1976. – P. 629.
 19. Ridgway R.L. Financial Year 1988. Assistance Request for Europe / R. L.Ridgway // Department of State Bulletin. – May, 1987. – P 50-51.
 20. Ridgway. R.L. Recent Developments in Europe / R. L.Ridgway // Department of State Bulletin. – August, 1987. – P. 66.
 21. Shultz G. 40thAnniversary of the Marshall Plan. May 26, 1987 // Department of State Bulletin. – August,1987. – P. 67-68.
 22. Secretary Visits France, Turkey, Greece, and Italy. Statement, Athens. March27, 1986 // Department of State Bulletin. – June,1986. – P. 35.
 23. Terrorism Review [Electronic resource]. // C.I.A. Freedom of information Act Electronic Reading Room. – 1985. – March11. – Mode to Access: http://surl.li/aytgj.
 24. Terrorism Review [Electronic resource]. // C.I.A. Freedom of information Act Electronic Reading Room. –1984. – February2. – Mode to Access: http://surl.li/aytgk.
 25. Terrorism Review [Electronic resource]. // C.I.A. Freedom of information Act Electronic Reading Room. –1983. – November23. – Mode to Access: http://surl.li/aytgn.
 26. Washington Special Action Group on Cyprus July 16, 1974. [Electronic resource]. // C.I.A. Freedom of information Act Electronic Reading Room. – Mode to Access: http://surl.li/aytgs.