DOI: 10.17721/2521-1706.2022.14.5

Олександра Котляр,

аспірантка історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-2653-0443

Анотація. У 2021 р. Джо Байден прийшов до влади під гаслом «Битва за душу нації». У передвиборчій кампанії його команда вважала за необхідне підкреслити ідею національної єдності навколо американських демократичних інститутів і цінностей. Останні потрактовані цілком традиційно для США – крізь призму ідеології національної винятковості. Історія у ній відіграє центральну роль: вона все більше заповнює ідеологічні вакууми й використовується як інструмент для обґрунтування або легітимації політичних та економічних дій.

Така політична риторика сьогодні є лише одним із симптомів загальної тенденції. Нині у США триває нова ревізіоністська хвиля в академічній історії, що віддзеркалює як актуальні дискусійні питання американської національної історії, так і ідеологічну та конституційну кризу в країні. Зміст дискусій навколо викладання історії в навчальних закладах свідчить про тяглість цієї проблеми, що триває вже більше 70 років. Транснаціональний поворот в американістиці сконцентрував увагу на наукових досліджень поза межами США з метою дистанціювання академічних досліджень від домінуючих національних міфів. Однак в Україні більшість досліджень надалі залишаються у застарілій парадигмі школи «Міфів і символів».

Дженніфер Кляйн, професорка історії в Єльському університеті, дослідниця історії США ХХ ст., спеціалізується у соціальній історії і вважає її підходи та методологію найбільш перспективними у розумінні витоків сучасних соціально-економічних і політичних тенденцій. У статті представлено інтерв’ю з проф. Дженніфер Кляйн, проведене в липні 2022 р. В інтерв’ю обговорюються виклики, пов’язані із розумінням поліетнічної історії США, функції історії в суспільному житті, проблема конструювання сучасного національного американського історичного наративу, прояви його залежності від політичної кон’юнктури, а також перспективи сучасних досліджень історії США.

Ключові слова: Дженніфер Кляйн; історія США; американські студії; транснаціональний поворот; «Проект 1619»; соціальна історія.

 

Надійшла до редколегії 25.07.2022


Завантажити


References:

  1. Hannah-Jones, N. (2021). The 1619 Project: A New Origin Story. New York: Random House. [In English].
  2. Sweet, J. (2022). Is History History? Identity Politics and Teleologies of the Present. Newsmagazine of the American Historical Association. Perspectives on History. http://surl.li/cyeng. [In English].
  3. Cattini, G. (2011). Historical revisionism. Transfer: Journal of Contemporary Culture, 6, 28–38. [In English].
  4. Herlihy-Mera, J. (2018). After American Studies. Rethinking the Legacies of Transnational Exceptionalism. London: Routledge. [In English].
  5. Heise, U. (2008). Ecocriticism and the Transnational Turn in American Studies. American Literary History, 20(1-2), 382–404. [In English].
  6. American Bridge 21st Century Twitter (2021). http://surl.li/cyhkb. [In English].