Завантажити випуск


ЗМІСТ


Редакційна колегія


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США


Дмитро Лакішик.

Особливості геостратегії США в країнах третього світу (50-і – перша половина 60-х рр. ХХ ст.)


США ТА КРАЇНИ ЄВРОПИ


Андрій Мартинов.

Тенденції розвитку відносин між США і ФРН за президентства Дональда Трампа


США ТА УКРАЇНА


Олег Кондратенко.

Політика США щодо України в умовах становлення нового світового порядку


США ТА КРАЇНИ СХОДУ


Олександр Бурунов.

Індокитайські ініціативи Г. Кіссінджера


Наталія Городня.

Американсько-філіппінські відносини у сфері безпеки у 1991–2016 рр.


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ США


Вадим Данилець.

Трансформація енергетичної політики США у першій половині 1970-х рр.


Тетяна Клиніна.

Едвард Стеттініус – державний секретар президента Франкліна Рузвельта


Олександр Ковальков.

Радянська інтервенція в Афганістан у документах адміністрації Дж. Картера


Marharyta Lymar.

Thorny Evolution Path of the U.S. Society: Slavery and the Abolitionist Movement


Олег Машевський, Макар Таран, Наталія Шевченко.

Наукова школа істориків – американістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Борис Михайлович Гончар


КАНАДА


Maryna Bessonova.

Canadian Assistance to Central and Eastern Europe in Post-Cold War Times


Vitaliy Krukovsky.

Expo-1967 in Montreal: the Struggle for Ukrainian Sovereignty


Михайло Запотоцький.

Сприйняття метрополії канадською політичною елітою у 1914–1915 рр. (за матеріалами протоколів дебатів канадського парламенту)


НАУКОВА ХРОНІКА


Олег Машевський, Ольга Сухобокова.

«Sharing America’s Story with Ukraine: the Voice of America’s Ukrainian Service, 1949–2019»: збірник наукових статей та матеріалів з історії Української служби «Голосу Америки»