Дмитро Лакішик

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», м. Київ, Україна

Анотація. Головною тенденцією післявоєнного світового устрою була відсутність прямих військових конфліктів між великими державами і поділ світу на два військово-політичні блоки. Ці утворення об’єднували країни, що різнилися за ідеологією та соціально-економічною структурою. В межах цього конфліктного протистояння ареною опосередкованого суперництва стали країни третього світу. Протиборство відбувалося з метою збільшення зони впливу в країнах, що розвиваються за рахунок залучення їх до певної форми соціально-економічного і політичного устрою. Найяскравіше подібне протистояння простежується у розвитку розділених націй Кореї, Китаю, В’єтнаму, в індо-пакистанському конфлікті. У разі таких суперечностей можна стверджувати не про конфлікт між супердержавами і країнами третього світу, а про участь або втручання великих держав у внутрішні або міждержавні конфлікти.
Протягом другої половини 1940-х – на початку 1960-х рр. основне завдання адміністрацій США полягало у створенні «силового кільця» навколо зони радянського контролю, підтримання його функціонування і подальшого зміцнення. Спочатку його лінія проходила в Європі, потім в Східній Азії, а пізніше була поширена на Середній Схід, маючи під собою відповідне забезпечення у вигляді американських військових баз і військово-політичних блоків.
Здійснюючи політику «стримування» і поширюючи її лінію по всій периферії Євразії, США все більше зіштовхувалися з наслідками краху колоніальних імперій та були змушені в тій чи іншій формі заповнювати вакуум сили, що виник. Водночас у цьому процесі головну роль відігравали не економічні, а геополітичні міркування. Першою спробою інтегрованої відповіді на потреби слаборозвинених країн стала «програма четвертого пункту» президента Г. Трумена, яка передбачала надання їм технічної допомоги. У 1950-х рр. геостратегічні пріоритети США змінилися: Європа зберегла своє значення, але більша увага почала приділятися Південно-Східній Азії та Середньому Сходу. В цей період було започатковане зміцнення американських позицій в регіоні Перської затоки – найважливішого стратегічного пункту як у зв’язку з нафтовими ресурсами, так і з географічним положенням.

Ключові слова: США, третій світ, геостратегія, геополітика, колоніальна система.


Завантажити статтю:


Список використаних джерел та літератури:

1. Вторая конференция солидарности народов Азии и Африки. Конакри 11-15 апреля 1960 г. / Ред. М. Ушомирский. – М.: Соцэкгиз, 1961. – 352 с.

2. Громыко А.А. 1036 дней президента Кеннеди / А.А. Громыко. – М.: Политиздат, 1968. – 279 с.

3. Зинн Г. США после второй мировой войны: 1945-1971 / Г. Зинн. – М.: Прогресс, 1977. – 284 с.

4. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-2000. Учебное пособие / Под ред. Е.Ф. Язькова. – М.: Простор, 2003. – 479 с.

5. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня / М. Лернер. В 2 томах. Т. 2 – М.: Радуга, 1992. – 575 с.

6. Озадовский А.А. США и Африка. Проблемы неоколониализма / А.А. Озадовский. – М.: Мысль, 1977. – 327 с.

7. Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика / В.О. Печатнов. – М.: Наука, 1980. – 248 с.

8. Тихонравов Ю.В. Геополитика. Учебное пособие / Ю.В. Тихонравов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 1998. – 368 с.

9. Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории / А.М. Шлезингер-младший. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 688 с.

10. Acheson D. Present at the Creation. My Years in the State Department / D. Acheson. – New York: W.W. Norton & Co., Inc., 1969. – 798 p.

11. Baldwin D.A. Foreign aid and American Foreign Policy: a Documentary Analysis / D.A. Baldwin. – New York: Praeger, 1966. – 261 p.

12. Bowles Ch. Ambassador’s Report / Ch. Bowles. – New York: Harper & Brothers Publishers, 1954. – 415 p.

13. Bowles Ch. to H. Luce. – 1952. – 14 November [Electronic resource] // Part II. – Series I. – Box 088. – Folder 0117 // Chester Bowles Papers. – Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven Connecticut. – Mode of Access: https://archives.yale.edu/repositories/12/resources/4557

14. Bowles Ch. to J. Dulles. – 1952. – 10 March [Electronic resource] // Part I. – Series I. – Box 094. – Folder 0243 // Chester Bowles Papers. – Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven Connecticut. – Mode of Access: https://archives.yale.edu/repositories/12/resources/4557

15. Bowles Ch. to M. Lester. – 1952. – 10 March [Electronic resource] // Part I, II. – Series I. – Box 094. – Folder 0243 // Chester Bowles Papers. – Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven Connecticut. – Mode of Access: https://archives.yale.edu/repositories/12/resources/4557

16. Bowles Ch. to P. Hoffman. – 1951. – 14 November [Electronic resource] // Part 5. – Series 1. – Box 085. – Folder 0058 // Chester Bowles Papers. – Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven Connecticut. – Mode of Access: https://archives.yale.edu/repositories/12/resources/4557

17. Bowles Ch. to S. Das. – 1954. – 2 February [Electronic resource] // Part I. – Series I. – Box 129. – Folder 0166 // Chester Bowles Papers. – Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven Connecticut. – Mode of Access: https://archives.yale.edu/repositories/12/resources/4557

18. Bowles Ch. to W. Lippman. – 1952. – 21 November [Electronic resource] // Part II. – Series I. – Box 088. – Folder 0115 // Chester Bowles Papers. – Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven Connecticut. – Mode of Access: https://archives.yale.edu/repositories/12/resources/4557

19. Congressional Record. Proceedings and Debates of the 83rd Congress. – Vol. 99. – Washington: Government Printing Office, 1953. – P. 1441-2846

20. McKeever P. Adlai Stevenson: His Life and Legacy / P. McKeever. – New York: Morrow, 1989. – 591 p.

21. Nitze P.H. U.S. Foreign Policy, 1945-1955 / P.H. Nitze. – New York: Foreign Policy Association, 1956. – 62 p.

22. Packenham R. Liberal America and the Third World. Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Science / R. Packenham. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973. – 395 p.

23. Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1962. – Washington: U.S. Government Printing Office 1963. – 1020 p.

24. Stevenson A.E. Major Campaign Speeches of Adlai E. Stevenson / A.E. Stevenson. – New York: Random House, 1953. – 320 p.

25. Stevenson A.E. The New America / A.E. Stevenson. – New York: Harper, 1957. – 285 p.

26. Stevenson A.E. Putting First Things First, a Democratic View / A.E. Stevenson. – New York: Random House, 1960. – 115 p.

27. The New York Times. – 1956. – 10 June [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.nytimes.com/1956/06/10/archives/dulles-declares-neutrality-pose-is-obsolete-idea-it-isimmoral-for.html