Олег Машевський,

доктор історичних наук, професор

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-5251-2089

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

 

Ольга Сухобокова,

кандидат історичних наук, доцент

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-4140-3231

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

 

Анотація. 26 січня 2022 р. на базі каф. Новітня та новітня історія зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках програми розвитку освіти «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)». Конференція орієнтована на молодих дослідників – переважно студентів та аспірантів, аспірантів українських університетів та науково-дослідних інститутів – з метою залучити до наукових дискусій та виявити потенціал нового покоління українських американістів, допомогти їм познайомитися з досвідом одне одного. а також підтримувати їхні зусилля.
Найбільшу кількість учасників конференції склали київські американісти – з КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ), ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ), Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ), Нац. Університет біоресурсів і природокористування (м. Київ) та Київська мала академія наук учнівської молоді, а також Запорізький національний університет (м. Запоріжжя) та Сумський державний університет (м. Суми).
Конференція традиційно розпочалася пленарним засіданням. Учасників привітали декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.і.н., професор Іван Патриляк, його заступник з наукової роботи та міжнародних зв’язків к.е.н. Андрій Коваль, голова Української асоціації американістів к.ф.н. д.т.н., доцент Макар Таран, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка, д.і.н., професор Олег Машевський та голова оргкомітету, д.і.н., професор каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Наталія Городня.
Основна робота конференції проходила у трьох секціях: зовнішня політика США та відносини зі світом у ХХ столітті. (модератори: доцент Вікторія Пількевич, студент Валентин Зацепило); Зовнішня політика США та відносини зі світом у ХХІ ст. (модератори: професор Олег Машевський, аспірант Назарій Луценко); внутрішньої політики урядів, суспільства та культури США (модератори: доцент Ольга Сухобокова, студент Андрій Лісовий).
Завдяки зусиллям оргкомітету конференції, насамперед його голови професора Наталії Городньої, видано збірник матеріалів конференції, з яким можна ознайомитись на сайті Нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка. Університету, і яка буде корисна всім, хто цікавиться історією та сьогоденням США. Також на YouTube-каналі кафедри «Американістики, європеїстики та сходознавства» розміщено відео найцікавіших доповідей.
Інтерес до конференції, збірка її матеріалів та відеоматеріалів доповідей учасників підкреслюють необхідність і важливість подібних заходів для молодих американістів. І питання, які обговорювалися на конференції американсько-українських відносин, ролі Сполучених Штатів у сучасному світі, а особливо їхнього миру та стабільності в різних регіонах, виявилися більш ніж актуальними. Не минуло й місяця після того, як конференція розпочала повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а низка висловлювань під час дискусій молодих дослідників була перевірена як реальні, на жаль, здебільшого трагічні події, свідками та учасниками яких ми були.
Борючись зараз за свою свободу і територіальну цілісність, право на євроінтеграцію та приналежність до західного світу, ми усвідомлюємо і відчуваємо важливу роль Сполучених Штатів у міжнародній підтримці України, ще раз актуалізує розвиток американістики. в Україні та завдання до них сьогоднішнім студентам і аспірантам.

Ключові слова:історія США, історія міжнародних відносин, історія зовнішньої політики, американо-українські відносини, російсько-українська війна.

 

Надійшла до редколегії: 10.03.2022


Завантажити статтю


References:

  1. Mashevskyi, О. & Sukhobokova, О. (2019). «American Meetings» – educational and research project of the Ukrainian Association of American Studies and the Faculty of History of Taras Shevchenko National University of Kyiv. American History and Politics, 8, 88–97. http://surl.li/cfukt. n Ukrainian].
  2. Mashevskyi, О. & Sukhobokova, О. (2021). Certified lecture course by an American expert Adrian Karmazyn at the Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv. American History and Politics,12, 127-132. http://surl.li/cfulf. n Ukrainian].
  3. Gorodnia, N. (Еd.). (2022). USA: politics, society, culture. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference of Young Scientists Dedicated to the 30th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the United States and Ukraine, Kyiv, January 26, 2022. Taras Shevchenko National University of Kyiv. http://surl.li/cfumh. n Ukrainian & English].
  4. Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries of Taras Kyiv National University. (2022). USA: politics, society, culture 2022. Scientific Conference. [Vіdeo]. http://surl.li/cgroi. [Іn Ukrainian].
  5. Mashevskyi, О. & Sukhobokova, О. (2021). International Scientific and Methodical Seminar (Webinar) Peculiarities of the 2020 Election Campaign in the USA and Prospects of Ukrainian-American Relations. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History, 150. http://surl.li/cfumcn English].