Завантажити випуск


ЗМІСТ


Редакційна колегія


ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА США


Тетяна Клиніна

Діяльність представника США Дагласа Дженкінса в Українській Народній Республіці (1917-1918 роки)


Дмитро Лакішик

Європейський вектор зовнішньої політики США (50-60-і рр. ХХ ст.)


Маргарита Лимар

Євроінтеграційні процеси у зовнішній політиці Дуайта Ейзенхауера


ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА


Іван Данилюк

Дипломатія Святого Престолу в процесі деізоляції Куби


Олег Кондратенко

Латино-Карибська Америка в геостратегії Російської Федерації


США ТА КРАЇНИ СХОДУ


Олександр Набока

Джерела з історії східноазійської політики США у 30 -70-х рр. ХІХ ст.


МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ


Володимир Латенко

Позиція США щодо Конголезької кризи у 1960 р.


Юлія Подрєз

Трансформація світобудови після Другої світової війни та місце в ній США і СРСР (1945-1946 рр.)


Ігор Римар

Британо-американський напрям в стратегії ІІІ інтернаціоналу в 1941-1943 рр. (за матеріалами «щоденника» Г. Димитрова)