Ігор Римар

кандидат історичних наук, Київський НДЕКЦ МВС України, м. Київ

Анотація

На основі щоденникових записів генерального секретаря ІІІ Інтернаціоналу Г. Димитрова, документів Російського державного архіву соціально-політичної історії, документів зовнішньої політики СРСР проаналізовано характерні риси дискурсивної моделі стратегії і тактики ІІІ Інтернаціоналу в 1941-1943 рр., особливості його діяльності в сфері пропаганди щодо Комуністичної партії США та Комуністичної партії Великобританії  протягом першого періоду німецько-радянської війни 1941-1945 рр. та в процесі становлення Антигітлерівської коаліції. Охарактеризовано роль компартій США та Великобританії у процесі консолідації демократичних сил у боротьбі проти Німеччини та її союзників, особливості їхньої діяльності в рамках дискурсивної моделі ІІІ Інтернаціоналу 1941-1943 рр. Окреслено місце і значення компартії США та Великобританії в рамках реалізації Комінтерном стратегії  надання всебічної допомоги СРСР у війні з Німеччиною, розгортання активного партизанського руху та руху Опору в окупованих країнах, налагодження відносин з урядами Ф.Д. Рузвельта та У. Черчилля задля якомога швидшого закінчення війни.

Ключові слова: стратегія і тактика ІІІ Інтернаціоналу, дискурсивна модель, Комуністична партія США, Комуністична партія Великобританії, німецько-радянська війна, Антигітлерівська коаліція.

Повний текст:

Список використаних джерел та літератури:

1. Документы внешней политики. 22 июня 1941 – 1 января 1942. Т. XXIV [под. ред. Е.П. Гусарова и др.]. – М.: Международные отношения, 2000. – 632 с.

2. Коминтерн и вторая мировая война Ч.1 :До 22 июня 1941 г. [сост., авт. вступ.ст. и коммент. Н. С. Лебедева, М. М. Наринский; отв.ред. К. М. Андерсон, А. О. Чубарьян]. – М.: Памятники исторической мысли, 1994. – 554 с.

3. Коминтерн и вторая мировая война Ч.2: После 22 июня 1941 г. [сост., авт. вступ.ст. и коммент. Н. С. Лебедева, М. М. Наринский; отв.ред. К. М. Андерсон, А. О. Чубарьян]. – М.: Памятники исторической мысли, 1998. – 597 с.

4. Римар І. В. Вплив позиції Й. Сталіна на формування тактико – стратегічних моделей ІІІ Інтернаціоналу (1935-1943 рр.). / І.В. Римар // Вісник аграрної історії: науковий журнал. – 2018. – Вип. 23-24. – С. 208-226

5. Римар І. В. ІІІ Інтернаціонал та Комуністична партія США: політика та взаємовідносини (серпень 1939 – червень 1941 року). / І.В. Римар // Американська історія та політика: науковий журнал. – 2018. – №5. – С. 140-152

6. Фирсов Ф.И. Коминтерн после 22 июня 1941. [Електронний ресурс] / Ф.И. Фирсов // – Режим доступу: https://echo.msk.ru/programs/victory/510571-echo.html

7. Фирсов Ф.И. Секреты Коммунистического Интернационала. Шифропереписка. / Ф.И Фирсов. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 519 с.

8. Applebaum A. The daily life of a revolutionary. [Електронний ресурс] / A. Applebaum // The Telegraph. – 2003. – Режим доступу: https://www.telegraph.co.uk/culture/books/3599744/The-daily-life-of-a-revolutionary.html

9. Banac I. Introduction Georgi Dimitrov and His Diary: The Rise and Decline of the Lion of Leipzig / I. Banac // The Diary of Georgi Dimitrov. 1933-1949. / I. Banac – Yale University Press: New Haven and London, 2003. – Р. xv-xlviii.

10. Banac I. The Diary of Georgi Dimitrov. 1933-1949. / I. Banac, ed. – Yale University Press: New Haven and London, 2003. – 497 p.

11. Barrett J.A. The History of American Communism and Our Understanding of Stalinism. / J.A. Barrett // American Communist History. – 2003. – Vol. 2. – Р. 175-182.

12. Geaney K. The World of American Communism: Ups and Downs 1918–1945. / K. Geaney // West Bohemian Historical Review – 2014. – №  2. – Р. 163-178

13. Klehr H. The Secret World of American Communism. / Klehr, H., Haynes J., Firsov F. – Yale University Press: New Haven and London, 1995. – 380 p.

14. Klehr H. Whiplash: Communists Worldwide Scrambled to Adjust to the Pact. [Електронний ресурс]. / H. Klehr // Law & Liberty. – 2019. – Режим доступу: https://www.lawliberty.org/liberty-forum/whiplash-communists-worldwide-scrambled-to-adjust-to-the-pact/

15. Kotkin S. A Conspiracy So Immense. / S. Kotkin // The New Republic – 2006. – p. 28-34

16. Pryce-Jones D. A Devils’ Alliance and a Civilizational Failure. [Електронний ресурс]. / D. Pryce-Jones // Law & Liberty. – 2019. – Режим доступу: https://www.lawliberty.org/liberty-forum/a-devils-alliance-and-a-civilizational-failure/

17. Thorpe A. British Communists and Anglo-French Relations, 1914-1945. [Електронний ресурс]. / A. Thorpe // – 2006. – Режим доступу: https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/18793/Rouen%20Paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y

18. 18 USC 2386: Registration of certain organizations. United States Code, Title 18 Part I Chapter 115. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USCprelim-title18-section2386&num=0&edition=prelim