Олександр Набока

доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Анотація

У статті аналізуються опубліковані джерельні матеріали у яких висвітлюються різноманітні аспекти політики США у Східній Азії у 30-70-ті роки XIХ ст. Автор виділив чотири групи опублікованих документальних матеріалів.

До першої групи належать публікації офіційних документів американського уряду за розглянутий період. Це міжвідомче листування, депеші, рапорти дипломатів, провідних американських комерсантів, які торгували в Китаї та Японії. До цієї ж групи джерел належать і звіти американських послів, які працювали у досліджуваний період у різних країнах Східної Азії.

До другої групи джерел належать спогади та щоденники політичних лідерів та дипломатів, які були причетні до розвитку східноазійського напряму американської зовнішньої політики – Б. Тайлера, М. Перрі, Т. Харріса та інших.

Третя група джерел включає матеріали, опубліковані у періодичних виданнях США, Великобританії, Китаю та Японії. Серед іншого, документи цієї категорії дозволяють аналізувати громадські настрої в США щодо політики у Східній Азії.

До четвертої, спеціальної, групи джерел належать наукові праці, написані сучасниками досліджуваних подій. Цінність цих робіт пояснюється тим, що вони написані в контексті тих поглядів на політику США та інших західних країн, які тоді були широко поширені.

Автори робіт по-різному оцінювали діяльність Вашингтона в Тихому океані, аналізували досягнення та невдачі американських президентів, а також надавали свої рекомендації щодо подальшого розвитку східноазійської стратегії США у досліджуваний період.

Ключові слова: США, опубліковані джерела, преса, мемуари, звіти, Китай, Японія.

Повний текст:

Список використаних джерел та літератури:

1. Executive documents the senate of the United States. 1844 – 1874. – : Loyd Hamilton.

2. Griffis W. Towsend Harris first American envoy in Japan. – Y. : Mifflin & Co, 1895. – 385 p.

3. House Е. Н. The Japanese expedition to Formosa. – : Belford, Clark and Co., 1888. – 285 р.

4. Loviot F. A lady captivity among Chinese pirates in Chinese seas. – : Geo routledge & Co., 1856. – 162 p.

5. Le Gendre C. W. Haw to deal with China. – Amoy : Rozario, Marcaland, 1871. – 141 p.

6. Memphis daily appeal. – 1857.

7. Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan : performed in the years 1852, 1853, and 1854, under the command of Commodore M.C. Perry, United States Navy, by order of the government of the United States (1856). In III Volumes. – : 1856, Beverley Tucker.

8. Pickering W. A. Pioneering in Formosa. – : Нurst and blackett, 1898. – 283 p.

9. Speer W. The oldest and the newest Empire: China and the United States. – Harford : Scranto & Co, 1870. – 765 p.

10. Taylor B. A visit to India, China and Japan, in the year 1853. – Y. : G.Putnam, 1855. 570 p.

11. The Burlingame mission: a political disclosure, disclosure supported by official documents. Shanghai – L. – N. Y., – 925 p.

12. The Chinese repository. – 1834 – 1845.

13. The Missionary Magazine. – 1856.

14. The New-York Quarterly. – 1860.

15. The Sun. – 1867.

16. The timaru herald. – 1867.

17. Treaties between the United States of America and China, Japan, Lewchew and Siam. Hong Kong. – 1862. – 205 p.

18. Williams W. The Middle kingdom. – Y. : John Wiley, 1871. – 639 p.

19. Wilson A. «The Ever-Victorious Army». A history the Chinese campaign. – : William Blackwood and sons, 1868. – 489 p.