Юлія Подрєз, кандидат історичних наук, доцент, Сумський державний педагогічний університет  імені А. С. Макаренка.

Анотація

У статті автор наголошує на об’єктивних і суб’єктивних обставинах, які трансформують радянсько-американські відносини, починаючи з 1945 року. Разом з тим, наголошується на тому, що відносини ускладнюються появою нового чинника – атомного.

Розгляд питання радянсько-американських відносин пропонується через призму спроби налагодження взаємодії між США і СРСР в економічній сфері, розвитку атомної зброї, а також технологічного підходу в стратегічному озброєнні. Перехід до політичної і економічної конфронтації між країнами не носив раптового, стрибкоподібного характеру, він був обумовлений глибинними суперечностями між СРСР і США, що випливають з геополітичних інтересів обох держав. Але конфронтація отримала закінчену конфліктну форму з приходом на пост президента Г. Трумена.

Аналізуючи перебіг конфлікту США з Японією, авторка дійшла висновку, що після Хіросіми думка про США, як про далеку країну, нездатну створити пряму загрозу СРСР, є хибною.

Значна увага в дослідженні приділяється зустрічі Великої трійки, яка проходила в Потсдамі. Зокрема, з одного боку, увага зосереджена на безпосередній процедурі складання мирних договорів та встановлення дипломатичних відносин з Болгарією, Угорщиною, Італією, Румунією та Фінляндією; з іншого –  на розподілі сфер впливу по території Німеччини, спираючись на відповідний протокол.

За своїми можливостями Радянський Союз і США не були рівні. Головною загрозою національній безпеці США вважалося встановлення гегемонії будь-якої держави в Євразії. У 1945 р. такою державою міг бути тільки Радянський Союз, оскільки його війська займали територію більшої частини Європи і, за оцінками західних фахівців, – за необхідності, могли швидко окупувати її західну частину з виходом до Атлантики.

У сфері економіки переваги США були незаперечні. Американська економіка не тільки не постраждала від війни, але отримала від неї потужний стимул. У політичному спектрі  в капіталістичних країнах Європи стався зсув в ліво. Зійшли зі сцени нацистські і праворадикальні партії. Різко зріс вплив комуністів. Потсдамська зустріч, ознаменувавши собою закінчення однієї глобальної війни, стала першим кроком на шляху до іншого, не менш складного конфлікту – «холодної війни».

Ключові слова: радянсько-американські відносини, «холодна війна», ядерна зброя, репарації, національна безпека.

Повний текст:

Список використаних джерел та літератури:

1. Alperovitz G. Atomic Diplomacy: Hirosima and Potsdam. The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power. – Y.: Pluto Press, 1994. – 402 p.

2. Cohen W. America in the Age of Soviet Power 1945–1991 // Cambridge History of American Foreign Relations. – 4. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.  – P. 67.

3. Cold War. A Conflict of Ideology and Power / Ed. by N. Graenber. – Lexington: Heath, 1976. – 205 p.

4. Баталов Э., Малашенко И., Кашлев Ю. Идеологическая борьба или психологическая война? – М.: Искра, 1986.  – 123 с.

5. Берлинская конференция трех держав: 17 июля – 2 августа 1945 г.: сборник материалов. – Рига: Книгоиздательство ВАПП, 1945. – 43 с.

6. Быстрова И. «Холодная война» 1945–1960 гг. – Токио-Москва-Вашингтон. РАН Ин-т рос. истории. М.: ИДЭЛ, 2009. – 399 с.

7. Иноуэ К., Оконоги С. История современной Японии. Сокр. пер. В. Гривина и др. – М.: Издат. Иностранной Литературы, 1995. – 812 с.

8. Лебедев И. «Кобры» летят к фронту. – М.: Военное издательство, 1992. – 75 с.

9. Моррис Д. Игры политиков. Пер. с англ. Н. Анастасьева. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 381 с.

10. Паперно А. Ленд-лиз. Тихий океан. – М.: TERRA, 1998. – 367 с.

11. Проблемы войны и мира в XX веке. Хрестоматия / Под ред. О. Колобова. – Нижний Новгород: ИНГУ, 1995. – 898 с.

12. Сич О., Мінаєв А. Доба «холодної війни»: основні тенденції світового розвитку. –  Чернівці: Рута, 2008. – 72 с.

13. Советский Союз глазами американцев, 1917–77: Документы и материалы / Отв. ред. И. Краснов. – М.: Мысль, 1979. – 376 с.

14. Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945: Документы и материалы / Министерство иностр. дел СССР. В 2-х т. – М. : Политиздат, 1984. Т. 1. 1941–1943. – 510 с.

15. Чузавков Л. Военно-экономическое сотрудничество СССР с США и Великобританией в годы II мировой войны. – М.: ПРЕСС, 1972. – 182 с.

16. Шенин С. Начало холодной войны: Анатомия «великого поворота» // США. – 1994.– № 12. – С. 66–78.

17. Яковлев H. ЦРУ против СССР . – M.: Алгоритм, 2003. – 507 с.