Завантажити випуск


ЗМІСТ


Редакційна колегія


ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА США


Маргарита Лимар.

Трансформації європейської політики США у другій половині ХХ століття


США ТА КРАЇНИ СХОДУ


Макар Таран.

Ерозія стратегії США залучення Китаю як конструктивістської ліберальної моделі


ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА


Катерина Касаткіна.

Особливості політики США щодо Куби в умовах розриву дипломатичних відносин 1960-х рр.


КАНАДА


Мирослав Барабой.

Українська історіографія франко-канадського націоналізму: сучасний стан та перспективи розробки теми


Марина Бессонова.

Канада та початок Холодної війни: сучасні інтерпретації


Тетяна Перга.

Національно-патріотичне виховання української молоді у лавах СУМ в Канаді та Австралії (1950 – 1960-ті рр.)


МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ


Володимир Латенко.

Американський погляд на Субсахарську Африку 1960-х рр. (на прикладі дисертаційних досліджень про Конго та Нігерію)


Микола Сайчук.

План ведення війни «дропшот»: реальний документ американського стратегічного планування та його відображення в радянській і сучасній російській пропаганді


НАУКОВА РОБОТА


Олег Машевський, Ольга Сухобокова.

«Американські зустрічі» – освітньої-науковий проект Української асоціації американістики та історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка