Микола Сайчук

кандидат історичних наук, член правління громадської організації «Українська Асоціація Американістики», м. Київ

Анотація

В статті аналізується зміст та історія розробки та прийняття американського національного воєнного плану «Дропшот», а також те, як він відображався в радянських та сучасних російських дослідженнях. Визначається, що як в СРСР, так і в сучасній Росії щодо «Дропшоту» застосовуються одні й ті самі тези, розроблені свого часу в роботах кількох радянських дослідників. Вочевидь, це робиться в інтересах пропаганди та обґрунтування конкретних політичних інтересів, що не змінилися в Росії після розпаду СРСР.

Після детального порівняння цих російських тез зі справжнім змістом плану «Дропшот» та аналізу подій, в контексті яких здійснювалася розробка цього плану, робиться висновок про їх невідповідність. Як в СРСР, так і в Росії залишаються секретними дані щодо рішення про створення масових армій для швидких наступальних операцій у Європі, прийнятого на початку січня 1951 року в Москві за безпосередньої участі Сталіна. Натомість план «Дропшот» планував воєнні дії проти СРСР та його союзників після їх завоювання континентальної Європи.

Метою статті є дослідження документів, що розкривають підготовку воєнних дій у Європі під час Холодної війни.

Ключові слова: США, СРСР, НАТО, Варшавський Договір, Холодна війна, Дропшот.

Повний текст

Список використаних джерел та літератури:

  1. Лашков А., Голотюк В. 100-летие противовоздушной обороны России. 1914 – 2014. / А. Лашков, В. Голотюк: В 2 т. – Т. 2. 1941– – М.: Русские витязи, 2014. – 632с.
  2. Перов И. Пентагон: ставка на победу в ядерной войне (история и современность) / И. Перов // Зарубежное военное обозрение. – 1989. – №5. – С. 7-13.
  3. Яковлев Н. ЦРУ против СССР / Н. Яковлев. – М.: Издательство «Правда», 1983 г. – 464 с.
  4. Яковлев А. От Трумэна до Рейгана: Доктрины и реальности ядерного века. Издание 2-е, доп. и доработанное / А. Яковлев. – М.: «Молодая гвардія», 1984. – 414 с.
  5. Яковлев Н. 1 августа 1914. Изд. 3-е. Дополненное / Н. Яковлев. – М.: Москвитянин, – 314 с.
  6. Cristescu C. Ianuarie 1951: Stalin decide înarmarea Romanei / C. Cristescu // Magazin Istoric. – 1999. – №10. – P. 5-23.
  7. Dropshot: The United States Plan for War with the Soviet Union in 1957 / Еd. А. Brown. – New York: Dial Press; Stated First Printing edition, 1978. 330
  8. Raport asupra Consfatuirii reprezentantilor tarilor de democratie populara si ai Uniunii Sovietice – la Moscova in zilele de 9-12 ianuarie 1951 / Oşca А., Popa V. Stalin a decis: lagărul socialist se înarmează // Buletinul Arhivelor Militare Române. – 1998. – №2-3. – Р.74-75.
  9. Ross S. American war plans 1945-1950 / S. – London: Frank Cass & Co. Ltd, 1996. – 189 p.
  10. Sokolsky J. Seapower in the Nuclear Age. The United States Navy and NATO 1949-80 / J. Sokolsky. – London & New York: Routledge, 1991. – 221.