DOI 10.17721/2521-1706.2023.16.2

Артем Кошелєв

доктор філософії (історія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-6713-9993

Анотація. Стаття присвячена проблемі функціонування політики пам’яті в СШA. На прикладі формування публічного простору в різних штатах і регіонах країни, проаналізовано процес прийняття рішень про створення пам’ятників та меморіалів. Метою статті є виявлення зв’язку між аксіологічними орієнтирами різних суспільних груп країни та їхніми акцентами в реалізації політики пам’яті в публічному просторі міст. Окремо здійснено спробу продемонструвати значення загальних процесів демократизації суспільства у створені місць пам’яті та на окремих прикладах простежено зміну сенсів, які закладаються у вже створені пам’ятники та меморіали.

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі ролі громадянського суспільства США в процесах формування образів історичних постатей в публічному просторі міст у різні періоди розвитку держави.

Методологічною основою статті є синтез соціокультурної історії та дослідження політики пам’яті. Зокрема, він передбачає аналіз формування історичної пам’яті у публічному просторі міст у контексті загальних процесів духовного життя суспільства, його досвіду та цінностей.

Висновки. Формування публічного простору американських міст і наповнення його пам’ятниками історичним особистостям відбувалось децентралізовано. Дослідження цього аспекту проблематики засвідчило, що в різних регіонах країни формувалися власні картини минулого, що корелювалось із різними ціннісними орієнтирами окремих регіонів держави. Це не означає, що в СШA не існує точок перетину уявлень про історичне минуле, однак великий акцент у формуванні публічного простору місцевими громадами зумовлювався саме локальними особливостями.

Ключові слова: історія СШA, історична пам’ять, публічний простір міст, ціннісні орієнтири суспільства, демократизація суспільства.

Надійшла до редколегії: 17.04.2023


Завантажити


References:

 1. Allison, D. (2018). Remembering the Civil. In Allison, D. (Ed.), Controversial monuments and memorials: a guide for community leaders (pp. 47–56). Rowman & Littlefield. [In English].
 2. Capps, K. (2016, February 24). The Gender Gap in Historic Sculptures and Public Art. Bloomberg.com. http://surl.li/mblaf[In English].
 3. Daughters of the American Revolution. (2015, October 26). DAR History. http://surl.li/mblba[In English].
 4. Hoff, M. (2020, June 13). This map shows how many Confederate monuments and symbols still stand in the US. Business Insider. http://surl.li/mblbo[In English].
 5. Howe, D. (1975). American Victorianism as a Culture. American Quarterly,27 (5), 507–532. http://surl.li/mblcc[In English].
 6. Kammen, M. (2001). Democratizing American Commemorative Monuments. The Virginia Quarterly Review,77 (2), 280 – http://surl.li/mblcn[In English].
 7. Labode, M. (2018). Confronting Confederate Monuments in the Twenty-First Century. In Allison, D. (Ed.), Controversial monuments and memorials: a guide for community leaders (pp. 27–36). Rowman & Littlefield. [In English].
 8. Lewis, D. (2016, February 29). It’s Way Too Hard to Find Statues of Notable Women in the U.S.com. http://surl.li/mblcx[In English].
 9. Little, B. (2017, August 17). How The US Got So Many Confederate Monuments. History.com. http://surl.li/mblef[In English].
 10. National AIDS Memorial. http://surl.li/mblen. [In English].
 11. Shane, C. (2011, April 15). Why the dearth of statues honoring women in Statuary Hall and elsewhere? The Washington Post. http://surl.li/mblfg[In English].
 12. Sheffield Hale, F. (2018). Challenging Historical Remembrance, Myth, and Identity: The Confederate Monuments Debate. In Allison, D. B. (Ed.), Controversial monuments and memorials: a guide for community leaders (pp. 90–100). Rowman & Littlefield. [In English].
 13. Titus, J. O. (2018). Memorializing the Confederate Past at Gettysburg during the Civil Rights and Cold War Era. In Allison, D. B. (Ed.), Controversial monuments and memorials: a guide for community leaders (pp. 56–65). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. [In English].
 14. Van West, C. (1990). Montana’s Monuments: History in the Making. Montana: The Magazine of Western History,40(4), 12 – http://surl.li/mblgk[In English].