Для завантаження PDF файлу натисніть на посилання зеленого кольору.

Зміст

Американсько-українські відносини

Васильченко О. Зовнішньополітичний дискурс адміністрації Барака Обами в контексті сучасного сприйняття американським суспільством політичних подій в Україні

Вовчук Л.,Тригуб О. Американські консули на Півдні України (1829–1919 рр.)

Годлюк А. Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США

Головченко В. Українське питання в політиці США за доби Холодної війни

Демченко О. Діяльність дипломатичної місії США в Криму (квітень-листопад 1920 р.)

Доценко В. Співпраця американських єврейських добровільних товариств та українських більшовиків з подолання наслідків голоду 1921–1923 рр. в Україні

Журавльова Л. Американсько-українські відносини у сфері космічної діяльності (комерційний аспект)

Кірсенко М. Перегук і витоки українсько-американських взаємин 

Матяш І. Передова група генерального консульства США в Києві: завдання та форми діяльності

Митко А. Досвід сучасної американської комунікативістики для України в сфері дослідження інформаційної демократії

Orlova T.  Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars

Потєхін О. Політика США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та Україна

Тодоров І. Відродження концепції Міжмор`я в контексті українсько-американських відносин

Худолій А. Американсько-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття

Чекаленко Л. Україна – США: дилеми стратегічного партнерства

Українська діаспора в країнах Америки

Гетьман-Пятковська І. Українська діаспора у Лос-Анджелесі

Казак О. Діяльність емігрантської організації «Лемко союз» в 1939 – 1944 рр. 

Сидун І. Політика США щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній)

Срібна М. Діяльність української діаспори в США та Канаді у др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції національного музею історії України

Сухобокова О. Українська громада США та українське питання в період Першої світової війни

Історія зовнішньої політики США

Галаджій О. Значення Ausfta у австралійськоамериканських відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття

Годлевський М. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в 1950-1960-х роках

Гончар Ю. Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни

Левченко Л. Реалізація програми технічної допомоги президента США Г. Трумена «Point four» в архівній сфері

Шевчук О. Зовнішньополітичні пріоритети США напередодні президентських виборів 2016 р.

Міжнародні відносини: історія та сучасність

 Banti R. Immigration from Caribbean to UK (1947 – 1961)

Zernetska O. Cybersecurity on US social networks

Наукова хроніка

Шевченко Н. Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці», присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара

Завантажити номер: