Що таке дані дослідження?

Дослідницькі дані – дані зібрані, оброблені, придбані або виготовлені в рамках наукових досліджень чи дослідно-конструкторських робіт; цифрові та нецифрові.

Цей журнал підтримує та реалізує політику відкритого доступу

Ми заохочуємо авторів архівувати дані досліджень у відкритих репозиторіях даних досліджень. Авторам рекомендується правильно цитувати дані дослідження у своїх публікаціях, зокрема включати номер DOI або інший ідентифікатор даних дослідження.

З 2016 року автори можуть самостійно архівувати а) опубліковану версію тексту та/або б) постпринтну версію (рецензовану остаточну електронну версію публікації, прийняту/затверджену видавцем до публікації).

Відкриті репозиторії даних досліджень:

Zenodo: https://zenodo.org/
Figshare: https://figshare.com/
Mendeley Data: https://data.mendeley.com/

Слід пам’ятати, що дані дослідження повинні відповідати принципам FAIR: 1. Findable; 2. Accessible; 3. Interoperable; 4.Reusable. (1. Знахідність; 2. Доступність; 3. Сумісність; 4. Повторне використання)

Політика архівування

Журнал зберігається у електронному архіві  Національної бібліотеки України імені Вернадського.