До вашої уваги пропонується  науковий журнал «Американська історія і політика».

Ідея його створення належить колективу кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де за останні півстоліття склалась потужна школа американістів-міжнародників.

Потреба у такому виданні вже давно відчувалась суспільствознавчою громадою нашої країни. Американські студії  віддавна були помітним явищем в інтелектуальному житті України. Їм були притаманні фахова багатогранність і наявність окрім київського ще декількох знаних центрів розвитку  американістики, серед яких особливо помітними були одеський та львівській.

Не буде перебільшенням сказати,  що Alma mater  київської американістики був і залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в стінах якого здобули освіту, а в подальшому і продовжили свій професійний шлях більшість представників київських американістичних студій, ширша спільнота яких окрім істориків, міжнародників, політологів включає в себе також і філософів, правників та філологів. Біля початків Київської школи вивчення американської історії та політики стояли незабутні В. Я. Тарасенко, А. М. Шлєпаков, Г. М. Цвєтков, Б. М. Гончар, Є. Є. Камінський. Нині традиції школи продовжують розвивати їх численні вихованці, які працюють в академічних установах та системі вищої освіти. З огляду на це, закономірним стало те, що пропонований вашій увазі журнал започатковується саме на базі Шевченкового вишу.

Останніми роками проблематика американських студій в Україні збагатилась цікавими науковими розвідками з історії американського кіномистецтва, жіночого суфражистського та аболіційного рухів, тематики мультикультуралізму та імміграційного питання, перспектив інтеграційних процесів в Західній півкулі під егідою США тощо. Становлення США як надпотуги відбувалося і в результаті взаємодії із їхніми найближчими сусідами в Латино-Карибському регіоні. Саме тому на сторінках журналу буде приділено увагу проблематиці міжамериканських відносин та культурно-цивілізаційному синтезові в регіоні.

Редакційна колегія прагне до того щоб започатковане видання змогло надати можливість оприлюднення результатів наукового пошуку представникам всіх частин нашої країни і зарубіжним колегам. При цьому редакційна політика виходитиме з пріоритетності дотримання в публікаціях принципів наукової доброчесності та гарантування оригінального характеру публікованих матеріалів. На сторінках нашого видання не може бути місця антиамериканським кліше, продукованим у третіх країнах та маргінальних політичних середовищах. Сподіваємося, що нове видання тісніше гуртуватиме наукове середовище довкола проблематики американської історії і політики, стане дискусійним майданчиком, де вироблятимуться пропозиції щодо стратегії українськоамериканських відносин.

Отже, шановні читачі та колеги, запрошуємо вас до співпраці, яка, переконані, прислужиться не лише професійній справі, але й буде продуктивною для утвердження української науки в світі.

Щиро ваші,

редколегія журналу  «Американська історія та політика»