Перга Т., канд. іст. наук, старший наук. співроб. (ДУ “Інститут всесвітньої історії НАН України”) – Голова редакційної колегії

Машевський О., д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) –  заступник голови редакційної колегії

Таран М., к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) – заступник голови редакційної колегії

Сухобокова О., к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) – відповідальний секретар

Коваль А., к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) – технічний редактор

Банті Р. доктор філософії (історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Ізраїль)

Біленький С.  доктор філософії (історія), доц. (Університет Торонто, Канада)

Вакарчук К., канд. політ. наук, доц. (Одеський національний університет імені І. Мечникова)

Гасимли М. Джафар огли д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджан)

Глєбов С., к. політ. н., доц. (Одеський національний університет імені І. Мечникова)

Голдсміт Б., доктор габілітований (політичні науки), проф. (Австралійський національний університет)

Городня Н. Д. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Грищенко Т. А. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)

Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Дубовик В., к. політ. н., доц. (Одеський національний університет імені І. Мечникова)

Дьомін О. Б. д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет імені І. Мечникова)

Зихович Дж., д-р філософії (історія), доц., (Університет Альберти, Канада)

Йокубаускас В., PhD (History), старший наук. співроб. (Університет Клайпеди, Литва)

Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, проф. (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)

Коларж П., д-р габілітований (історичні науки), проф. (Університет Констанца, Німеччина)

Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Малько В. доктор філософії (історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)

Мацієвський Ю., д-р політ. наук, проф. (Національний університет Острозька академія)

Миронович Є. д-р габілітований (історичні науки), проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Мотиль А., д-р габілітований (історичні науки), проф. (Університет Рутгерса, Ньюарк, США)

Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Полюхович Ю., канд. іст. наук, (Національний інститут антропології та історії, Мексика)

Потєхін О. В. д-р іст. наук, проф. (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»)

Рижов С., к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Сава-Чайка Е. доктор філософії (історія) (Вища школа міжнародних відносин і американістики, Варшава)

Сайчук М. М. к.і.н., член правління ГО «Українська асоціація американістики»

Чолій С., к.і.н., доц., (Національний технічний університет України “Київський політехнійчний інститут”)

Шевченко Н. І. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)