Машевський О. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (голова редколегії)

Таран М. А. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)

Сухобокова О. О. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар)

Кошелєв А.О. доктор філос. (історія), ас. (КНУ імені Тараса Шевченка) (технічний редактор)

Банті Р. д-р філософії (історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Ізраїль)

Біленький С. доктор філософії (історія), доц. (Університет Торонто, Канада)

Вакарчук К. В. канд. політ. наук, доц. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Гасимли М. Джафар огли д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджан)

Глєбов С. В. канд. політ. наук, доц. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Голдсміт Б. д-р філос. (політ. наук), проф. (Австралійський національний університет, Австралія).

Городня Н. Д. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Польща)

Дубовик В. А. канд. політ. наук, доц. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова).

Зихович Д. доктор філософії (історія), доц. (Університет Альберти, Канада)

Йокубаускас В. д-р гуманітарних наук (історія), старший наук. співроб. (Клайпедський університет, Литовська Республіка)

Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, проф. (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)

Коларж П. д-р габілітований, проф. (Університет м. Констанц, ФРН)

Малько В. доктор філософії (історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)

Мацієвський Ю. В. д-р політ. наук, проф. (Національний університет «Острозька Академія»)

Мотиль О. доктор філософії (історія), проф.  (Університет Раджерз, Ньюарк, США).

Миронович Є. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Польща)

Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Перга Т. Ю. к.і.н., ст. наук. співроб. (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»)

Полюхович Ю. Ю. к.і.н. (Національний інститут історії та антропології, Мексика)

Потєхін О. В. д-р іст. наук, проф. (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»)

Рижов С. М. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Сава-Чайка Е. к.і.н., доц. (Вища школа міжнародних відносин і американістики, Польща)

Шевчук О. В. д-р політ. наук, проф. (Чорноморський національний університет ім. П. Могили)