Машевський О. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (голова редколегії)

Ткач О. І. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)

Грищенко Т. А. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)

Корнієнко А.Ю. к.і.н., ас. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар)

Банті Р. доктор філософії (історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Ізраїль)

Біленький С.  доктор філософії (історія), доц. (Університет Торонто, Канада)

Борділовська О. А. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Гасимли М. Джафар огли д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджан)

Горбань Т. Ю. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Городня Н. Д. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Дудко І. Д. д-р. політ. наук., проф. (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Дьомін О. Б. д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет імені І. Мечникова)

Зихович Д. доктор філософії (історія), доц.  (Університет Мічегану, США)

Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, проф. (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)

Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Малько В. доктор філософії (історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)

Миронович Є. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Насіров Е. Худам огли д-р. політ. наук., проф. (Академія Державного Управління при Президентові Азербайджанської Республіки, Азербайджан)

Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Потєхін О. В. д-р іст. наук, проф. (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»)

Пронь С. В. д-р іст. наук, проф. (Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика)

Таран М. А. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Сайчук М. М. к.і.н., член правління ГО «Українська асоціація американістики»

Сава-Чайка Е. доктор філософії (історія) (Вища школа міжнародних відносин і американістики, Варшава)

Шевченко Н. І. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Шевчук О. В. д-р. політ. наук., проф. (ЧДУ імені Петра Могили)

Хакаміес П. д-р іст. наук, проф. (Університет Турку, Фінляндія)

Цвих В. Ф. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)