Машевський О. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (голова редколегії)

Ткач О. І. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)

Грищенко Т. А. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)

Корнієнко А.Ю. к.і.н., ас. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар)

Борділовська О. А. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Головченко В. І. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Горбань Т. Ю. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Дудко І. Д. д-р. політ. наук., проф. (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

Банті Р. доктор філософії (історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Ізраїль)

Гасимли М. Джафар огли д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджан)

Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Дьомін О. Б. д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет імені І. Мечникова)

Комаренко О. Ю. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Городня Н. Д. д-р іст. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, доц. (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)

Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Малько В. доктор філософії (історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)

Миронович Є. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Насіров Е. Худам огли д-р. політ. наук., проф. (Академія Державного Управління при Президентові Азербайджанської Республіки, Азербайджан)

Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Потєхін О. В. д-р іст. наук, проф. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Пронь С. В. д-р іст. наук, проф. (Київський національний ун-т культури і мистецтв)

Таран М. А. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Ставнюк В. В. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Шевченко Н. І. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Шевчук О. В. д-р. політ. наук., проф. (ЧДУ імені Петра Могили)

Хакаміес П. д-р іст. наук, проф. (Університет Турку, Фінляндія)

Цвих В. Ф. д-р. політ. наук., проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Юшкевич В. В. к.і.н. (КНУ імені Тараса Шевченка)