DOI 10.17721/2521-1706.2023.16.3

Наталія Городня

доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-8152-3927

Анотація. Метою цієї статті є з’ясування ролі українського національного чинника у формуванні й реалізації повоєнної стратегії США щодо СРСР на початку «холодної війни», в період президентства Г. Трумена.

Методологія. Це емпіричне дослідження, основане на критичному аналізі історичних джерел: документів зовнішньої політики США, розсекречених архівів ЦРУ, спогадів і публікацій учасників тих подій та інших. Предмет дослідження розглядається на тлі розвитку міжнародної ситуації після закінчення Другої світової війни, антирадянського збройного спротиву в західній частині України й зусиль американців українського походження використати нову міжнародну ситуацію в українських національних інтересах.

Наукова новизна дослідження полягає у розкритті теми, не достатньо вивченої історичною наукою, і залученні для цього нових історичних джерел.

Висновки. Повоєнна стратегія США щодо СРСР формувалася під впливом радянської експансіоністської політики і загрози нової світової війни. Уряд США почав враховувати українське національне питання у її формуванні під впливом трьох основних чинників: героїчної боротьби УПА; готовності представників українського визвольного руху за кордоном, які мали зв’язки з УПА, до співпраці зі спецслужбами США; і діяльності Українського конгресового комітету Америки, спрямованої на здобуття підтримки українців у Європі.

У 1946–1951 рр. представники деяких українських емігрантських груп були залучені в операції по збору розвідданих про військову спроможність і наміри СРСР, виявленню і знешкодженню радянських агентів у таборах переміщених осіб в Німеччині. У 1949–1951 рр. ЦРУ здійснювало десантування підготовлених українських кур’єрів-радистів у західну частину України для збору розвідданих і встановлення тісних контактів з УПА, щоб організувати мережу активного спротиву у межах радянських кордонів у разі війни з СРСР. При цьому американська розвідка орієнтувалася на співпрацю з найбільш поміркованою групою українських політичних емігрантів – Закордонним представництвом Української головної визвольної ради. Коли попередня стратегія зазнала поразки, уряд США зосередився на розробці стратегії психологічної війни. Одним з її компонентів було створення в 1952 р. за сприяння ЦРУ дослідницької й видавничої асоціації «Пролог». Проте розуміння важливості українського національного чинника у «радянській» стратегії США в цей час лише почало формуватися.

Ключові слова: США, СРСР, Україна, український чинник, стратегія США, «холодна війна», Український конгресовий комітет Америки, «Голос Америки».

Надійшла до редколегії: 27.05.2023


Завантажити


References:

 1. Vedeneev, D. & Lysenko, О. (2009). The Organization of Ukrainian Nationalists and Foreign Intelligence Services (1920s–1950s). Ukrainian Historical Journal, 3, 132–146. [In Ukrainian].
 2. Gorodnia, N. (2023). Did the U.S. Strategy of the 1970s and 1980s Envisage the Disintegration of the USSR? In N. Gorodnia (Ed.), Proceedings of the academic conference «USA: politics, society, culture – 2023» (рр. 115–123). Taras Shevchenko National University of Kyiv. http://surl.li/mvqnb[In Ukrainian].
 3. Kaminsky, А. (1982). Land, Emigration and International Backstage. Manchester – Munich – New York: Publication of the Political Council of the OUN(z). [In Ukrainian].
 4. Kaminsky, А. (1999). Vasyl Okhrymovych. A Biographical Sketch. Toronto – New York – London: Political Council of the Organization of Ukrainian Nationalists Abroad and the UHVR. [In Ukrainian].
 5. Kaminsky, А. (2009). «Prolog» in the Cold War against Moscow (Continuation of the Liberation Struggle from Abroad). Hadiach: Publishing house «Hadiach». [In Ukrainian].
 6. Lendiel, М. (1998). Participation of American Ukrainians in the Government and Political Structures of the United States (1945–1991). Ukrainian Historical Journal, 4, 81–90. [In Ukrainian].
 7. Ponypalyak, O. (2022). Cooperation of the OUN with the USA and Great Britain in 1945–1955 (based on Soviet materials). Ethnic history of the peoples of Europe, 67, 92–97. https://doi.org/10.17721/2518-1270.2022.67.11. [In Ukrainian].
 8. Panchenko, О. (2020, January 29). «Prolog», «Svoboda», «Sychastist» і «Frentik» in the Life and Activity of a Journalist Rostyslav Homiak. Chas i Podii, (2020(5)). https://www.chasipodii.net/article/24133[In Ukrainian].
 9. A Report to the National Security Council by the Executive Secretary on U.S. Objectives and Programs for National Security. (1950, April 14). Public Intelligence. http://surl.li/njewu.[In English].
 10. An Open Letter to the Directorate of the «Voice of America» with regard to Ukrainian Language Broadcasts, 1950. (n.d.). FOIA Electronic Reading Room. http://surl.li/nhjke. [In English].
 11. Cull, N. (2008). The Cold War and the United States Information Agency. American Propaganda and Public Diplomacy, 19451989. New York: Cambridge University Press. [In English].
 12. Development of Intelligence on USSR. Memorandum by the Director of Central Intelligence (Souers). CIG 8. Washington, April 29, 1946. (n.d.). Office of the Historian. http://surl.li/nijgi. [In English].
 13. Issues of Conflict between the Soviet Bloc and the West, March 2, 1952. (n.d.). FOIA Electronic Reading Room. http://surl.li/nijgl. [In English].
 14. Johnson, A. (2010). Radio Free Europe and Radio Liberty. The CIA Years and Beyond. Washington – Stanford: W. Wilson International Press and Stanford University Press. [In English].
 15. Kennan, G. F. (1947). The Sources of Soviet Conduct. Foreign Affairs, 25 (4), 566–582. [In English].
 16. Kuzio, T. (2012). U.S. Support for Ukraine’s Liberation During the Cold War: A Study of Prolog Research and Publishing Corporation. Communist and Post-Communist Studies, 45 (1), 51–64. [In English]
 17. Memorandum from the Assistant Director for Policy Coordination (Wisner) to Director of Central Intelligence Hillenkoetter. Washington, October 29, 1948. OPC Projects. (n.d.). Office of the Historian. http://surl.li/nijhr. [In English].
 18. National Security Council Directive on Office of Special Projects. NSC 10/2. Washington, June 18, 1948. (n.d.). Office of the Historian. http://surl.li/nijhw. [In English].
 19. Powers, Th. (n.d.). The Man Who Kept the Secrets. Internet Archive. http://surl.li/nijih. [In English].
 20. Psychological Warfare. Report by an Ad Hoc Subcommittee of the State–Army–Navy–Air Force Coordinating Committee. Washington, November 7, 1947. SANACC 304/11. (n.d.). Office of the Historian. http://surl.li/nijit. [In English].
 21. Ref Book – 1947 National Security Act. (n.d.). Office of the Director of National Intelligence. http://surl.li/hcddy. [In English].
 22. Research Aid: Cryptonyms and Terms in Declassified CIA Files Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Disclosure Acts, 200. (n.d.). National Archives. http://surl.li/nijjb.[In English].
 23. Rositzke, H. (1975). America’s Secret Operations: A Perspective. Foreign Affairs, 53(2), 334–351. [In English].
 24. Rudling, A. P. (2018). «Not Quite Klaus Barbie, but in that Category»: Mykola Lebed, the CIA, and the Airbrushing of the Past. Іn Norman Goda (Ed.), Rethinking Holocaust Justice: Essays across Disciplines (pp. 158–187). New York – Oxford: Berghahn Books.[In English].
 25. Karmazyn, O. Mashevskyi & O. Sukhobokova. (Eds.) (2020). Sharing America’s Story with Ukraine: The Voice of America’s Ukrainian Service, 1949–2019 – a collection of articles and essays in commemoration of the 70th anniversary of the Ukrainian Service of the Voice of America. http://uaas.org.ua/members_works.html. [In English & Ukrainian].
 26. Sukhobokova, O. (2020). «We Shall Tell You the Thuth»: «Voice of America» in the Global Information Space (1940-ies – beginning of the XXI century). Intermarum: history, policy, culture, 7, 136–153. https://doi.org/10.33287/112008[In English].
 27. Tensions within the Soviet Union, prepared at the request of Senator Alexander Wiley by the Legislative References Service of the Library of Congress. Presented by Mr. Wiley, 1951, May 24. (n.d.). The Library of Congress. http://surl.li/nhjqv[In English].
 28. The Non-Russian Nations in the USSR. Focal Point in the American Policy of National Liberation. Address by Dr. Leo E. Dobriansky, 1952, May 15. (n.d.). Diasporiana.org.ua. http://surl.li/nhjsc. [In English].
 29. The Story of the Ukrainian Congress Committee of America (1940–1951). (n.d.). Ukrainian Congress Committee of America. http://surl.li/nhjst. [In English].
 30. S. Objectives with Respect to Russia. Report to the National Security Council by the Department of State: Summary of Conclusions. NSC 20/1. Washington, August 18, 1948. (n.d.). Office of the Historian. http://surl.li/nijjh[In English].