DOI 10.17721/2521-1706.2023.15.3

Лілія Питльована,

кандидат історичних наук, доцент, Український католицький університет, м. Львів, Україна

ORCID logohttps://orcid.org/0000-0002-5700-9992

Анотація. Метою статті є простежити репрезентацію візиту Теодора Рузвельта до Великої Британії у сатирично-гумористичному часописі «Панч», а також проаналізувати особливості іконології Рузвельта у карикатурах 1910 р., рецепцію його постаті крізь призму візуальної сатири видання.

Методологія дослідження передбачає аналіз карикатур як специфічних візуальних текстів на основі іконологічної схеми Е. Панофскі. Вони інтерпретувалися з послідовним відчитуванням їх сюжетного, композиційного, стилістичного та символічного змісту, політичного та культурного контексту їх створення, авторських послань, а також інтертекстуальних елементів, що дають змогу простежити тяглість візуального образу Т. Рузвельта.

Наукова новизна. Дослідження репрезентації постаті Т. Рузвельта під час його візиту до Великої Британії у часописі «Панч» проливає світло на динаміку висвітлення ЗМІ діяльності колишнього Президента, особливості сприйняття його особи і спадщини британською громадськістю, на можливості видань сатирично-гумористичного жанру щодо формування історичного наративу та пам’яті про цього політичного діяча.

Висновки. Інтересу «Панча» до візиту Т. Рузвельта до Британії 1910 р. сприяв загальний стан тогочасних англо-американських відносин і досвід його мандрівки британськими колоніями у Африці. Карикатуристи часопису підхопили візуальний образ Рузвельта, сформований пресою США наприкінці ХІХ ст., і доповнили його новими характеристиками. Позитивність образу Т. Рузвельта свідчила про високу оцінку його «Панчем» як політичного і державного діяча. Порівняння його з чинним Президентом В. Тафтом створювало додатковий оціночний ефект. Критичні випади часопису щодо Рузвельта мали доброзичливий характер і поєднувалися з висвітленням вад британської політичної і соціальної системи.

Ключові слова: Теодор Рузвельт, Велика Британія, США, Африка, Європа, часопис «Панч», карикатура.

Надійшла до редколегії: 04.02.2023


Завантажити


References:

 1. Krabbendam, H. & Thompson, J. M. (Eds.). (2012). America’s transatlantic turn: Theodore Roosevelt and the «discovery» of Europe. New York: Palgrave Macmillan. [In English].
 2. Booth, J. L. C. (1910, May 11). A suggested precaution. Punch or the London Charivari, 138, [In English].
 3. Burton, D. H. (1973). Theodore Roosevelt and His English Correspondents: A Special Relationship of Friends. Transactions of the American Philosophical Society, 63 (2), 1–70. [In English].
 4. Burton, D. H. (1965). Theodore Roosevelt’s Social Darwinism and Views on Imperialism. Journal of the History of Ideas, 26 (1), 103–118. [In English].
 5. Dürer, A. (n.d.). Saint Jerome in his Cell. (1511). The Art Institute of Chicago,p. http://surl.li/fsvtl[In English].
 6. Osborn, G. C. (1970). Some British Impressions of Theodore Roosevelt. Quarterly Journal of the Florida Academy of Sciences, 33 (3), 171–186. [In English].
 7. Partridge, B. (1910). St. Theodore Roosevelt relates how he did it (after Durer’s St. Jerome). Punch’s Almanack,p. [In English].
 8. Partridge, B. (1910, June 1). The «Freedom» of the City. Punch or the London Charivari, 138,[In English].
 9. Partridge, B. (1910, September 28). The prodigal father’s return. Punch or the London Charivari, 139,[In English].
 10. President Roosevelt’s African Trip. (1908). Science, New Series, 28 (729), 876–877. [In English].
 11. Profile of Theodore Roosevelt: former US President visits the UK (1910, May 17). The Guardian. http://surl.li/fsvuk.[In English].
 12. Raven-Hill, L. (1910, March 23). A sitter; or, big game to the last. Punch or the London Charivari, 138,[In English].
 13. Raven-Hill, L. (1910, May 4). The wisdom of the West. Punch or the London Charivari, 138,[In English].
 14. Roosevelt, Th. (1910). African and European Addresses. New York, London: G. P. Putnam’s Sons. [In English].
 15. Roosevelt, Th. (1910). Biological Analogies in History. Delivered before the University of Oxford, June 7th, 1910. New York: Oxford University Press. [In English].
 16. Roosevelt, Th. (1907). Good Hunting: In the Pursuit of Big Game in the West. New York, London: Harper & Brothers. [In English].
 17. Roosevelt, Th. (1904). Hunting the grisly, and other sketches. New York: The Review of reviews company. [In English].
 18. Roosevelt, Th. (1899). Ranch Life and the Hunting Trail. New York: Century Co. [In English].
 19. Roosevelt, Th. (1910). The new nationalism. New York: The Outlook Company. [In English].
 20. Roosevelt, Th. (1902). The Strenuous Life; Essays and Addresses. New York: The Century Co. [In English].
 21. Roosevelt, Th. (1894, April). True Americanism. The Forum Magazine. http://surl.li/fsvur.[In English].
 22. Tenniel, J. (1880, October 30). Alice in Blunderland. Punch or the London Charivari, 80,[In English].
 23. Thompson, J. L. (2010). Theodore Roosevelt abroad: nature, empire, and the journey of an American president. New York: Palgrave Macmillan.[In English].
 24. Tyrrell, I. (2015). Crisis of the Wasteful Nation: Empire and Conservation in Theodore Roosevelt’s America. Chicago & London: University of Chicago Press.[In English].
 25. Watts, S. (2003). Rough Rider in the White House: Theodore Roosevelt and the Politics of Desire. Chicago: University of Chicago Press.[In English].
 26. Weisman, S. R. (2002). The great tax wars: Lincoln to Wilson, the fierce battles over money and power that transformed the nation. New York: Simon & Schuster.[In English].