DOI: https://doi.org/10.17721/2521-1706.2022.13.6

Тарас Ткачук,
аспірант кафедри нової та новітньої
історії зарубіжних країн,

ORCID logo https://orcid.org/0000-0001-5195-6422

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

 

Анотація. У статті розглядаються відносини між двома провідними країнами – Великою Британією та Сполученими Штатами, які мали значний вплив на міжнародно-політичну ситуацію у світі як у 1930-х роках, так і продовжують впливати нині. Вектором дослідження є фактор японського мілітаристського режиму з огляду на досить схожу сучасну геополітичну ситуацію через агресивні дії РФ. Автор поставив за мету провести комплексний аналіз та дати власну оцінку впливу дій Японії на міжнародній арені на розвиток британсько-американських відносин у різних сферах. Хронологічними межами дослідження є період від інциденту в Мукдені ‒ з початку японського вторгнення у північно-східну частину Китаю (вересень 1931 р.) до укладення Берлінського (Троїстого) пакту між Японією, Італією та Німеччиною (вересень 1940 р.).
Методологія: у статті використано метод аналізу для визначення впливу Японії та Німеччини на зовнішню політику Лондона та Вашингтона, а також описовий метод ‒ для виявлення сутності та особливостей британсько-американських відносин упродовж 1931–1940 рр. Автором застосовано системний підхід та принцип об’єктивності з використанням лише перевірених фактів та їх всебічною оцінкою. Наукова новизна: вперше у вітчизняній історіографії проаналізовано та переосмислено з огляду на сучасну геополітичну ситуацію еволюцію впливу агресивних дій Японії взаємовідносини США і Великої Британії напередодні та на початку Другої світової війни.
Автор доходить висновку, що керівництво США та Великої Британії вчасно не усвідомило загрозу з боку Японії, а їхні непослідовні дії лише сприяли зближенню Токіо з нацистською Німеччиною та фашистською Італією, що завершилося утворенням тристороннього військового союзу («осі»). З огляду на це у статті наголошується на необхідності врахування сучасними провідними державами, передусім, Великою Британією та США, помилок минулого, щоб у майбутньому запобігти повторенню японського сценарію на міжнародній арені.

Ключові слова: США, Велика Британія, Японія, Ф. Д. Рузвельт, Вінстон Черчилль, Друга світова війна.

Надійшла до редколегії: 11.01.2022


Завантажити


References:

 1. Development of United States foreign policy (1942). Addresses and messages of Franklin D. Roosevelt. Washington: United States Government Printing Office. [In English].
 2. Bronson Rea, G. (1935). The Case for Manchoukuo. London: D.Appleton-Century Company. [In English].
 3. The National Archives. The Cabinet Papers 23–100. [Cabinet Conclusions 1937 to 1939]. №33 (39). http://surl.li/cgpvn[In English].
 4. TheNational Archives. The Cabinet Papers 24–229 [Cabinet Memoranda 1935 to 1937], №104 (32). http://surl.li/cgpvo. [In English].
 5. Clifford, N. (1967). Retreat from China. British policy in the Far East, 1937–1941. London: Longmans.[In English].
 6. Degener, G. & Degener, O. & Gillaspy, Е. (1955). Canton Island, South Pacific. Atoll Research Bulletin. Washington: The Pacific Science Board, National Academy of Sciences.[In English].
 7. Morgenthau, (1948). Diaries of Henry Morgenthau,Jr. (April 27, 1933–July 27, 1945). Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum. Digital collections. http://surl.li/cgpvp. [In English].
 8. Burns, R. & Bennet, E. (Ed.). (1974). Diplomats in Crisis: United States-Chinese-Japanese relations, 1919–1941. Santa Barbara: ABC-Clio.[In English].
 9. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. (1955). Third series. Vol. IX: Far East, April 10‒September 5, 1939, №210. London: Her Majesty’s Stationery Office. [In English].
 10. Documents on German Foreign Policy 1918–1945. (1983). SeriesC (19331937). Vol.VI [November 1, 1936 November 14, 1937], №57. Washington: U.S. Government Printing Office. [In English].
 11. Documents on German Foreign Policy 1918–1945. (1949). SeriesD (1937–1945). Vol. [September, 1937 September, 1938], №17. Washington: U.S. Government Printing Office[In English].
 12. The National Archives. Foreign Office documents 800/397. Lothian to Galifax, December 14, 1939. http://surl.li/cgpwg.[In English].
 13. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers1933 (1949). Vol.2 [The British Commonwealth, Europe, Near East, and Africa]. Washington: U.S. Government Printing Office. [In English].
 14. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1934. (1951). Vol1 [General, the British Commonwealth]. Washington: U.S. Government Printing Office. [In English].
 15. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1935. (1953). Vol1 [General, the Near East and Africa]. Washington: U.S. Government Printing Office. [In English].
 16. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1937. (1954). Vol.1 [General]. Washington: U.S. Government Printing Office.[In English].
 17. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1937. (1954). Vol.4 [The Far East]. Washington: U.S. Government Printing Office. [In English].
 18. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1938. (1955). Vol2 [The British Commonwealth, Europe, Near East, and Africa]. Washington: U.S. Government Printing Office. [In English].
 19. Freidel, (1990). FranklinD.Roosevelt: A Rendezvous with Destiny. Boston: Little, Brown. [In English].
 20. Kellogg-Briand Pact. (1928). The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy. http://surl.li/cgpvs. [In English].
 21. Ovendale, R. (1975). «Appeasement» and the English Speaking World: Britain, the United States, the Dominions, and the Policy of «Appeasement» (1937–1939). Cardiff: University of Wales Press. [In English].
 22. Papers relating to the Foreign Relations of the United States. (1943). Japan: 1931‒1941. Vol Washington: U.S. Government Printing Office. [In English].
 23. Pearl Harbor Attack: Hearings before the Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack. (1946). Part5 [December31, 1945‒January 5, 1946]. Washington: U.S. Government Printing Office, 2065–2492. [In English].
 24. Rappaport, A. (1963). Henry L. Stimson and Japan, 1931–1933. Chicago: University of Chicago Press. [In English].
 25. Reynolds, D. (1981). The Creation of the Anglo-American Alliance 1937–1941. London: The University of North Carolina Press. [In English].
 26. Roosevelt, Franklin D., Papers as President: Map Room Papers, 1941‒1945. Series1: General. Box№1: FDR‒Churchill, September 1939‒1940 (Vol. 1). Roosevelt to Churchill, 16.05.1940. Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum. http://surl.li/cgpvt[In English].
 27. Roosevelt, Franklin D. Papers as President: Map Room Papers, 1941‒1945. Series1: General. Box№1: Churchill‒FDR, October 1939–December 1940 (Vol. 1). Churchill to Roosevelt, 15.05.1940. Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum. http://surl.li/cgpvu[In English].
 28. Roosevelt, Franklin D., Papers as President: The President’s Secretary’s File. Diplomatic Correspondence. Box №142. London Naval Conference: 1936. Phillips to Roosevelt. February 25, 1936. Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum. http://surl.li/cgpvv. [InEnglish].
 29. Tansill, (1952). Back Door to War. The Roosevelt Foreign Policy,1933–1941. Westport:Greenwood Press[In English].
 30. Department of State. Publication 1232. (1938). The Conference of Brussels: November 324, 1937. Washington: United States Government Printing Office. https://www.legal-tools.org/doc/71b9bb/pdf. [In English].
 31. Hull, (1948). The Memoirs of Cordell Hull. Vol.1. New York:The Macmillan Company[In English].
 32. Hooker, N. (Ed.). (1956). The Moffat Papers: Selections from the Diplomatic Journals of Jay Pierrepont Moffat, 1919–1943. Сambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [In English].
 33. Research Staff of the National Institute of Economic and Social Research. (1943). Trade Regulations & Commercial Policy of the United Kingdom. Cambridge: University Press. [In English].
 34. Bevans, Ch. (Ed.). (1968). Treaties and Other International Agreements of the United States of America (1776‒1949). Vol.2: Multilateral 1918‒1930. Washington: Department of State. http://surl.li/cgnrj.[In English].
 35. Bevans, Ch. (Ed.). (1968). Treaties and Other International Agreements of the United States of America (1776‒1949). Vol.3: Multilateral 1931‒1945. Washington: Department of State. http://surl.li/cgnrq.[In English].
 36. Wilson, S. (1995). Containing the Crisis: Japan’s Diplomatic Offensive in the West, 1931–33. Modern Asian Studies Journal, 29 (2), 337– https://doi.org/10.1017/S0026749X00012762. [In English].
 37. Ermakova, M. А. (2014). The Problem of International Security in Franco-American Relations (1933‒1938): dissertation of the candidate of historical sciences №07.00.03. Moscow: MGU. [In Russian].
 38. Krutko, S.O. (2013). British-Soviet Relations during the Years of N.Chamberlain’s Premiership (1937-1940): dissertation of the candidate of historical sciences №07.00.02. Kyiv, KNU. [In Ukrainian].
 39. Pyck, S. (2006). USA – Great Britain: «Special Relationship». Kyiv:Znannia. [InUkrainian].
 40. Shtal, А. (2003) Small Wars of 1920–1930th. Moscow: AST; Saint Petersburg: Terra Fantastica[In Russian].