Макар Таран

кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Анотація

У запропонованій статті розглядаються основні елементи моделі американської стратегії залучення КНР до світової системи відносин як певного етапу політики США щодо Китаю в рамках глобальної стратегії функціонування світового порядку. Вона значною мірою резонувала зі стратегічними планами США після завершення Другої світової війни, коли Китай також мав би увійти до «світового оркестру» держав як його частина. Автори стратегії залучення Китаю також враховували ту обставину, що засоби тиску, санкції та інші форми тиску історично вичерпалися і не призводили до змін курсу китайського керівництва. Як ідеології конструктивізму залученню фактично не було альтернативи. Вплив через різні форми комунікації на китайське суспільство мав би забезпечити політико-ціннісну акомодацію в Китаї ідей лібералізму і унеможливити появу якихось форм ревізіонізму та антиамериканізму.

Стратегія залучення Китаю відіграла свою історичну роль. Проте, що стосується далекосяжних завдань, зовнішньополітична поведінка Китаю і його внутрішньополітичний курс, особливо в період Сі Цзіньпіна, навпаки почали розвиватися за сценарієм, протилежним сподіванням Вашингтона. І прихід до влади  в США адміністрації Д.Трампа відбувся в тому числі на хвилі переоцінки зусиль Сполучених Штатів з перетворення Китаю на «відповідального утримувача акцій». Все ж нова парадигма китайської політики Вашингтона також не може і не здатна в силу багатьох факторів відкидати позитивні здобутки та елементи стратегії залучення.

Ключові слова: зовнішня політика США, стратегія залучення Китаю, американсько-китайські відносини, КНР, китайська політика Д. Трампа.

Повний текст

Список використаних джерел та літератури:

 1. Bremmer I., Roubini N. A G-Zero World [Електронний ресурс] / I. Bremmer, N. Roubini // Foreign Affairs. – Режим доступу: https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-01-31/g-zero-world
 2. Brzezinski Z. The geostrategic triad: Living with China, Europe, and Russia / Z. – Washington, DC: Center for Strategic & International Studies, 2000. – 88 р.
 3. Cronin A., Cronin P. The Realistic engagement of China / A. Cronin, P.Cronin // The Washington Quarterly. – 1996 –  19, Issue 1. – P. 141-169.
 4. Economy E. Getting China right / E. Economy // Current History. – 1999 – – P.254-261.
 5. Fallows J. China’s Great Leap Backward / J.Fallows // The Atlantic. – 2016. – 12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/12/chinas-great-leap-backward/505817/
 6. Gill B. Limited Engagement / B.Gill // Foreign Affairs. – 1999 – 4(78). – P. 73-82.
 7. Goh E. Constructing the U.S. Rapprochement with China, 1961–1974: From ‘Red Menace’ to ‘Tacit Ally` / Goh. – London: Cambridge University Press, 2009. – 316 р.
 8. Johnston A., Ross R. Engaging China: The Management of an Emerging Power / A.Johnston, R.  – London: Routlege, 1999. – 328 p.
 9. Hart M., Magsamen K. Limit, Leverage, and Compete. A New Strategy on China [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/04/03/468136/limit-leverage-compete-new-strategy-china/
 10. King R. Engagement, Not Containment, Is Key to US-China Relations / R.King // Chinese American forum. – 2012. – № – P. 29-31.
 11. Lieberthal K. A New China strategy / Kenneth Lieberthal // Foreign Affairs. – 1995. – №6. – 3-24.
 12. Lilley J. Freedom through trade / James Lilley // Foreign Policy. – 1994 – 2(95). – P.39-53.
 13. Nardon L. Les États-Unis face a la Chine, de Henry Kissinger à Donald Trump / L.Nardon // Potomac Paper. – 2017. – № – 32 p.
 14. Nathan A., Ross R. The Great Wall and the Empty Fortress: China`s search for security / A.Nathan, R.  – N.Y: W. W. Norton, 1997. – 288 p.
 15. National Security Strategy of the United States of America. December 2017. The White House [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
 16. Rosen D. A Post-Engagement US-China Relationship? [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://rhg.com/research/post-engagement-us-china-relationship/
 17. Rudd K. How to Avoid an Avoidable War. Ten Questions About the New U.S. China Strategy [Електронний ресурс] / K.Rudd // Foreign Affairs. – 2018. – Режим доступу: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-10-22/how-avoid-avoidable-war
 18. Shambaugh D. The United States and China: cooperation or confrontation / David Shambaugh // Current History. – – September. – P.241-245.
 19. Swain M. The Deepening U.S.-China Crisis: Origins and Solutions. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://carnegieendowment.org/2019/02/21/deepening-u.s.-china-crisis-origins-and-solutions-pub-78429#comments
 20. Yuan J. Sanctions, domestic politics and US China policy / J.Yuan // Issues & Studies. – 1997. – №10. – Р. 90-123.
 21. Zoellik R. Whither China: From Membership to Responsibility? Remarks to National Committee on U.S.-China Relations. September 21, 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm
 22. Zweig D. Clinton and China / David Zweig // Current history. – – Sept. – P.245-253.
 23. 王缉思. 释疑: 走出中美困局 / Wang Jisi. – 北京: 社会科学文献出版社, 2014. – 196 p.