Завантажити увесь випуск


DOI: 10.17721/2521-1706.2022.13


ЗМІСТ


США ТА УКРАЇНА


Адріян Кармазин. Висвітлення «Голосом Америки» роботи Українського дослідного інституту у Гарварді у 1998 році. Основне з мого репортерського відрядження


Маргарита Лимар, Ірина Тихоненко. Американська допомога Україні у сфері безпеки: механізми та практика реалізації


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США


Вікторія Михтуненко. Особливості зовнішньополітичного курсу США у Східній Європі в період президентства Д. Трампа


Вікторія Пількевич. США – ЮНЕСКО: еволюція взаємовідносин


США ТА КРАЇНИ СХОДУ


Наталія Городня. Трансформація американсько–тайського альянсу у постбіполярний період


Тарас Ткачук. Вплив Японії на розвиток британсько-американських відносин напередодні та на початку Другої світової війни (1931 – 1940 рр.)


ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА


Анастасія Косенко. Політичний аспект у співробітництві КНР та країн Південної Америки (1990-ті рр. – початок XXI ст.)


НАУКОВА ХРОНІКА


Олег Машевський, Ольга Сухобокова. «Американістика та європейські студії» КНУ гуртує науковців: наукова конференція до 30-річчя українсько-американських відносин


Макар Таран. Українська aсоціація aмериканістики і кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як учасники Fulbright Mentor Talks