DOI: https://doi.org/10.17721/2521-1706.2022.13.7

Анастасія Косенко,

студентка магістратури,

ORCID logohttps://orcid.org/0000-0002-1372-9496

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

 

Анотація. В статті розглядається політичний аспект співробітництва країн Південної Америки та КНР – його особливості та підґрунтя. Основна увага приділяється взаємним вигодам від політичної співпраці. Висвітлюється просування політики «одного Китаю» до регіону Південної Америки.
Метою дослідження є аналіз політичного співробітництва країн Південної Америки та КНР з акцентом на Бразилії, Венесуелі та Аргентині за адміністрацій представників лівих ідеологій (Л. І. Лули да Сілви, У. Чавеса і Н. Кіршнера) в 1990-ті рр. – на початку XXI ст. (до прийняття стратегії «Один пояс – один шлях» у березні 2013 р.).
Методологія роботи передбачає застосування критичного підходу та історико-генетичного методу для розгляду політичної співпраці КНР із країнами Південної Америки, її початків та інтенсифікації. Метод синтезу був застосований задля формування цілісної картини політичного співробітництва Китаю із країнами регіону. Компаративний метод був застосований задля порівняння основних особливостей політичної співпраці КНР із Бразилією, Венесуелою та Аргентиною.
Наукова новизна дослідження полягає в розгляді політичного аспекту у співробітництві країн Південної Америки та КНР з акцентом саме на Бразилії, Венесуелі та Аргентині як ключових партнерах Китаю в регіоні, що допомагає розкрити невисвітлені раніше сторони цієї теми.
Авторка доходить висновків, що інтенсифікації політичної співпраці КНР із країнами Південної Америки сприяв з одного боку успіх економічних реформ, проведених Пекіном, що підштовхнуло китайську владу посилити свій інтерес до південноамериканського регіону, багатого на сировинні ресурси; з другого – лібералізація економік країн Південної Америки та їх динамічний розвиток. В досліджуваний період політичне співробітництво КНР з Латинською Америкою було зосереджене на Венесуелі, Бразилії та Аргентині. Встановлено, що спільною особливістю в політичній співпраці КНР із цими країнами була критика міжнародного порядку, очолюваного США.

Ключові слова: КНР, Південна Америка, «політика одного Китаю», Бразилія, Аргентина, Венесуела.

Надійшла до редколегії: 28.01.2022


Завантажити


References:

  1. Vakarchuk, K. (2020). Latin American vector of China’s foreign policy. Borisfen Intel: Independent Analytical Center for Geopolitical Research. http://surl.li/bxrpc. [In Ukrainian].
  2. Taran, M. (2004). China and Latin America: the realities of economic cooperation and political implications. Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine,10 (2), 30[In Ukrainian].
  3. Almeida, P. R. (2006). The Foreign Policy of the Lula Government: The Record and Prospects. Konrad Adenauer Stiftung. http://surl.li/bxrpf[In English].
  4. Bonilla, S.A. & García, P. M. (2014). Latin America, the Carribean and China: Subregional strategic San José, C.R.: FLACSO. [In English].
  5. Busilli, S. V. (2019). Las relaciones Brasil-China: de Lula a Temer. La autonomía como estrategia. Revistas de la Universidad Nacional de Córdoba, 4, 97[In Spanish].
  6. Cesarin, S. (2008). Continuidad y cambio en las relaciones Argentina – China. Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais (CENEGRI), 4, 120.[In Spanish].
  7. Palabras del presidente de la nación Néstor Kirchner en el seminario Argentina – China, socios para en crecimiento. Archivos de la Casa Rosada. http://surl.li/bxrpg [In Spanish].
  8. Ríos, X. (2015, Noviembre 20). China y Venezuela: impulso, continuidad e incertidumbres. Observatorio de la política China. http://surl.li/bxrpk.[In Spanish].
  9. Rosales, O. & Kiwayama, M. (2012, Marzo). China y América Latina y el Caribe: hacia una relación económica y estratégica. CEPAL NU. [In Spanish].
  10. Trinkunas, H. (2020, July 20). Testing the limits of China and Brazils partnership. The Brookings Institution. http://surl.li/bxrpp.[In English].