DOI: https://doi.org/10.17721/2521-1706.2022.13.4

Вікторія Пількевич,

кандидат історичних наук, доцент

ORCID logohttps://orcid.org/0000-0001-8304-4567

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

 

Анотація. У статті досліджено важливу тему взаємовідносин Сполучених Штатів Америки та Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Особлива увага приділена еволюції зв’язків між США та ЮНЕСКО, оскільки історія їхньої комунікації пройшла шлях від тісної співпраці до суттєвих протиріч. Висвітлено основні здобутки у співробітництві між США та ЮНЕСКО, а також вказано проблеми, що призвели до критики Сполученими Штатами Америки діяльності Організації
Метою статті є аналіз взаємовідносин США та ЮНЕСКО від початку створення Організації до нашого часу. Наукова новизна полягає у тому, що у статті вперше здійснено спробу проаналізувати історію співпраці США та ЮНЕСКО в контексті еволюції їх відносин, що пережили злети і падіння, участь країни в роботі Організації і незгода США з певними діями ЮНЕСКО.
Методологія дослідження базується на різних методологічних принципах, таких як принцип історизму та системності. Зокрема у статті використаний історико-порівняльний метод для розуміння змін у відносинах США та ЮНЕСКО. Значну увага приділено статистичному методу, коли подаються дані щодо кількості культурних і природних пам’яток у Списку всесвітньої спадщини.
Висновки. Комунікація між США та ЮНЕСКО має свою історію, яка включає в себе особливий шлях взаємовідносин – від участі країни у заснуванні Організації, ратифікації її основних конвенцій, включенні у різні проекти і заходи, з перервою у зв’язку з виходом США у 80-х рр. ХХ ст. і поверненні у 2003 році у склад ЮНЕСКО, з незгодою щодо фінансової політики Організації, до критики за прийняття у склад учасників ЮНЕСКО Палестини, припинення сплати внесків у бюджет та остаточного виходу з Організації 31 грудня 2018 року.

Ключові слова: США, ЮНЕСКО, cпівробітництво, конвенції, генеральний директор.

Надійшла до редколегії: 12.01.2022


Завантажити


References:

 1. Banti, R. (2018). The problems of entering USA from UNESCO like reaction to anti-israeli policy of the organization (in the brief review). American history and politics, 5, 102–114. [Іn Russian].
 2. Hrushova, A. T. (2004). Ensuring the rights of the child is a priority of UNESCO. Actual problems of international relations, 2 (50), 18–20. [In Ukrainian].
 3. Dem’yanyuk, O. P. (2001). Humanitarian means. UNESCO is a two-way highway. Politics and time, 11, 70–77. [In Ukrainian].
 4. Katkova, T. H. (2007). UNESCO’s activity in the field of cultural heritage preservation: legal aspects. Kharkiv: Tytul. [In Ukrainian].
 5. Maksymov, V. V. (1997). The Legal Protection of the Cultural Property in the UNESCO Conventions. Abstract of unpublished thesis (PhD in Juridical Sciences, V. M.Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Science of Ukraine. [In Ukrainian].
 6. Melnychuk, O. I. (2005). International legal principles of formation of the World Cultural and Natural Heritage List. University scientific notes, 4, 285–288.
 7. Bruz, V. S. (ed.). (1995). UN specialized agencies. Kyiv: Lybid. [In Ukrainian].
 8. Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_014#Text[In Ukrainian].
 9. UNESCO voted for joining Palestine. (2011, October 31). BBC News. http://surl.li/cgovw. [In Ukrainian].
 10. About UNESCO Office in New York. UNESCO. https://en.unesco.org/fieldoffice/newyork/about. [In English].
 11. Irina Bokova regrets loss of US voting rights. (2011). UNESCO. http://surl.li/cgoww. [In English].
 12. List of World Heritage in Danger. UNESCO World Heritage Centre. https://whc.unesco.org/en/danger/. [In English].
 13. Member States List [Electronic Resource] // UNESCO. https://en.unesco.org/countries. [In English].
 14. Statement by Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of the Withdrawal by the United States of America from UNESCO. (2017, October 12). UNESCO. http://surl.li/cgowd. [In English].
 15. UNESCO’s former Directors-General. UNESCO. http://surl.li/cixrr. [In English].
 16. United States of America. UNESCO. https://en.unesco.org/countries/united-states-america. [In English].
 17. United States Secretary of State, John Kerry, at UNESCO reaffirms U.S. commitment to the Organization. (2015, October 18). UNESCO. http://surl.li/cgowj. [In English].
 18. Welcome to the UNESCO House. Art and Architecture. UNESCO. https://en.unesco.org/about-us/unesco-house. [In English].