Олена Чемоданова

Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна

Анотація. Стаття присвячена участі Аргентини у Парагвайській війні (1864–1870) – одній з найбільш трагічних сторінок історії Латинської Америки ХІХ ст. Метою статті було проаналізувати причини вступу Аргентини у війну, її перебіг, та наслідки для Аргентини.

Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах і міждисциплінарних підходах та спеціальних історичних методах, зокрема, компаративного аналізу, хронологічному, мікроісторичному.

В українській і зарубіжній історіографії відсутні дослідження участі Аргентини у даному конфлікті в контексті політичних процесів у регіоні, що обумовлює наукову новизну даної статті.

Висновки. До основних причин вступу Аргентини у війну належали: внутрішні політично-соціальні проблеми, заворушення і прагнення партії влади придушити опозицію, нестабільність у регіоні Ріо-де-Ла-Плата, неврегульованість територіальних спорів. Призов до армії та перебіг бойових дій позначилися надмірною жорстокістю і недбалим ставленням до солдат, що було одним з інструментів послаблення політичних опонентів. Це призвело до спротиву всередині країни. Внаслідок війни Аргентина отримала нові території у провінціях Місьйонес та Гран-Чако, також відбулося зміцнення національного уряду і партії влади. Проте успіхи на ниві державного будівництва були здобуті ціною непомірних людських втрат та економічним ослабленням країни.

Ключові слова: Аргентина, Парагвайська війна, Потрійний Альянс, Бартоломе Мітре, федералісти, ліберали.

Надійшла до редколегії 18.03.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Луна Ф. Краткая история аргентинцев / Ф. Луна [пер. с исп. А. С. Шишкова]. – М.: Весь мир, 2010. – 280 с.
 2. Очерки истории Аргентины / Под ред. В. И. Ермолаева и др. – М.: Соцэкгиз, 1961. – 573 с.
 3. Поліщук К. Міждержавні конфлікти у Південній Америці: причини, еволюція, стратегії врегулювання / К. Поліщук // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2012. – № 30. – C. 53-67.
 4. Casal J. M. Uruguay and the Paraguayan War: The Military Dimension / J. M. Casal // I Die with My Country: Perspectives on the Paraguayan War, 1864–1870 / Edited by H. Kraay and T. L. Whigham. – Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004. – P. 119-139.
 5. De la Fuente A. Children of Facundo / A. de la Fuente. – Durham and London: Duke University Press, 2000. – 249 p.
 6. De la Fuente A. Federalism and Opposition to the Paraguayan War in the Argentine Interior: La Rioja, 1865–67 / A. de la Fuente // I Die with My Country: Perspectives on the Paraguayan War, 1864–1870 / Edited by H. Kraay and T. L. Whigham. – Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004. – P. 140-153.
 7. Leuchars C. To the Bitter End: Paraguay and the War of the Triple Alliance / C. Leuchars. – Westport, Connecticut and London: Greenwood Press, 2002. – 255 p.
 8. Rock D. State Building and Political Movements in Argentina, 1860–1916 / D. Rock. – Stanford, California: Stanford University Press, 2002. – 316 p.
 9. Shumway N. The Invention of Argentina / N. Shumway. – Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1993. – 325 p.
 10. War of the Triple Alliance [Electronic resource] // Encyclopædia Britannica. – 2014. – Mode to Access: https://www.britannica.com/event/War-of-the-Triple-Alliance.
 11. Whigham T. L. The Paraguayan war: Causes and Early Conduct / T. L. Whigham. – 2nd ed. – Alberta: University of Calgary Press, 2018. – 520 p.