Тетяна Клиніна

кандидат історичних наук, доцент,

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Анотація. Стаття присвячена розгляду взаємодії президентів США та їх державних секретарів у другій половині ХХ століття (1945 – 2011 рр.), в умовах модернізації зовнішньополітичних служб, змін у виробленні та реалізації зовнішньої політики країни. Це призвело до більш ретельного вибору одного з найважливіших акторів у питанні формування зовнішнього курсу країни – державного секретаря США. Метою статті є аналіз обставин призначення очільників державного департаменту, їхньої діяльності та взаємодії з президентами США.

Методологічною основою статті став принцип історизму; використано системний підхід, проблемно-хронологічний та описовий методи. Наукова новизна дослідження полягає у спробі показати складність та крихкість у взаємодії тандему «президент – державний секретар». Простежено послідовність обіймання посад державними секретарями, проаналізовано їхній професійний досвід та особисті якості, які найімовірніше і визначали характер взаємовідносин з президентом, а також впливали на характер зовнішнього курсу країни. Показано як розбіжності в конкретних питаннях між президентами та державними секретарями, могли коштувати посад останнім.

Висновки. Розглянувши зміни, які відбулися в структурі та функціях державного департаменту США після Другої світової війни, авторка доходить висновку про обумовленість ролі та місця державного секретаря США пріоритетом зовнішньої політики. З початком «холодної війни» Білий дім приділяв значно більшу увагу питанням розробки та втілення зовнішнього курсу, ніж у попередні десятиліття. Водночас разом зі збільшенням ролі президента у зовнішній політиці спостерігається зменшення ролі державного секретаря в цій сфері. Визначено, що більшість призначень на посаду державного секретаря США у другій половині ХХ століття здійснювалися з політично-ідеологічних мотивів, і лише деякі з секретарів були професійними політиками. При цьому професійність державного секретаря не завжди була запорукою тривалості його перебування на посаді. Разом з тим автор наголошує на унікальності, професійності, амбітності, працездатності кожного керівника державного департаменту протягом розглянутого періоду.

Ключові слова: президент США, державний секретар, державний департамент, формування зовнішнього курсу США

Надійшла до редколегії 16.05.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Bemis Samuel Flagg. The American Secretaries of State and Their Diplomacy / Samuel Flagg Bemis. – N.Y.: Knopf, 1927–1929. – Vol. X. – 261 p.
 2. Cooke Alistair. The Americans: fifty letters from America on our life and times / Alistair Cooke. – New York: Knopf, 1979. – 272 p.
 3. Estes T., Lightner E. The Department of States / T. Estes., E. Lightner. – N.Y: Praiger, 1976. – 272 p.
 4. Gaddis Smith. American Diplomacy during the Second World War, 1941–1945 / Smith Gaddis. – N.Y.: Wiley, 1965. – 225 p.
 5. Graebner Norman A. Cold War Diplomacy: America’s Foreign Policy, 1945–1975 / Norman A. Graebner. – N.Y.: Van Nostrand, 1977. – 248 p.
 6. Philpott D. Understanding the Department of State / D. Philpott. – Bernan Press, 2015. – 336 p.
 7. Plischke Elmer. U.S. Department of State: a reference history / Elmer Plischke. – Westport, Connecticut: Greenwood press, 1999. – 763 p.
 8. Walker R. The American Secretaries of State and their diplomacy / R. Walker. – N.Y.: Cooper Square Publishers, 1965. – Vol. XIV. – P. 1-87.
 9. Warren I. Cohen. A Nation Like All Others: A Brief History of American Foreign Relations / I. Cohen Warren. – Columbia University Press, 2018. – 328 p.
 10. William S. White Majesty and Mischief / S. William. – N.Y.: Kessinger Publishing, LLC, 2010. – 224 p.
 11. Wheeler–Bennett J. The Semblance of Peace. The Political settlement after the Second World War / J. Wheeler–Bennett, A. Nicholls. – London, 1972. – 736 p.