Дмитро Лакішик

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, Україна

Анотація. Роль Сполучених Штатів у системі забезпечення безпеки глобального міжнародного простору важко переоцінити. Разом з тим все частіше постає питання щодо ступеню узгодженості стратегій національної безпеки Америки з вимогами міжнародної безпеки. З одного боку, зміщення акценту на гуманітарні цінності зробило логічнішим застосування сучасних силових заходів при вирішенні таких проблем як розповсюдження ЗМЗ чи геноцид. З іншого – практика американських дій на Близькому Сході та у Центральній Азії продемонструвала й межі ведення силової політики шляхом використання високих технологій в рамках використання традиційних структур та стратегій.

Метою статті є аналіз трансформаційного аспекту політики США в сфері безпеки та оборони, вплив якого стає суттєвішим за технологічні інновації.

В результаті дослідження, на основі застосування методів політичного аналізу визначено основні характеристики американського світового лідерства, яке передбачає військову міць, економічну конкурентоспроможність, моральний авторитет, активну участь у міжнародно-політичних процесах в глобальному масштабі і зусилля щодо впорядкування міжнародної системи.

Висновки. Реагування на зміни має починатися від аналізування соціальних підвалин загроз і, передусім, ролі соціального чинника в сучасних війнах. За невдалого застосування технологічна потужність не лише не вирішує проблему, а й посилює її соціальні корені. Подібний сценарій створює для Сполучених Штатів досить небезпечну ситуацію, коли протидія може приховано кристалізуватися чи охоплювати незвичні для американців конфліктні сектори. Важливо враховувати, що сучасні загрози безпеки поширюються на конкретних громадян і спільноти більше, аніж на державу як таку. Саме тому прийняття світовою спільнотою американського бачення міжнародного розвитку в таких сферах, як права людини та розвиток, є дуже важливим для Америки. Поряд із тим, що в сучасному світі безпека базується на мілітарних можливостях, її нові форми та конфігурації потребують утілення типів силового втручання, які не завжди узгоджуються з класичними доктринами та стратегічними підходами.

Ключові слова: США, зовнішня політика, мораль, право, військова сила.

Надійшла до редколегії 30.04.2021


Завантажити


Список використаних джерел:

 1. Ambrose S., Brinkley D. Rise to globalism: America Foreign Policy since 1938 / S. Ambrose, D. Brinkley. – N.Y.: Longman, 1998. – 480 p.
 2. Andreani G. Henry Kissinger. Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century / G. Andreani // Politique etrangere. – 2003. – № 1. – P. 195-197.
 3. Bloom A. The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students / A. Bloom. – N.Y.: Simon & Schuster, 1988. – 400 p.
 4. Boot M. Doctrine of the «Big Enchilada» / M. Boot // The Washington Post. – 2002. – October 14. – P. 29.
 5. Cohen E. Supreme Command: Soldiers, States and Leadership in Wartime / E. Cohen. – N.Y.: Anchor, 2003. – 320 p.
 6. Colonomos A. La morale dans les relations internationales / A. Colonomos. – P.: Odile Jacob, 2005. – 360 p.
 7. The Declaration of Independence. [Electronic Resource] // Massachusetts Historical Society. – Mode to Access: https://goo.su/a2iZ.
 8. Eberwein W.-D. Le Paradox Humanitaire? Normes et Pratiques / W.-D. Eberwein // Culture & Conflits. – 2005. – № 60. – P. 15-37.
 9. Hoop Scheffer de A. L’après-guerre en Irak: le rôle des militaires au cœur du paradoxe de la stratégie américaine du «shaping» // A. de Hoop Scheffer // Les Champs de Mars. – 2005. – № 17. – P. 9-35.
 10. Huntington S. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relation / S. Huntington. – Cambridge: Belknap Press / Harvard University Press, 1981. – 560 p.
 11. Interim National Security Strategic Guidance. March 2021. [Electronic Resource] // The White House Washington. – Mode to Access: https://goo.su/amx6.
 12. John Quincy Adams’ July 4 Speech. [Electronic Resource] // Economic Thinking. – Mode to Access: https://goo.su/9MRs.
 13. Kagan R., Kristol W. National Interest and Global Responsibility // Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy/ Ed. by R. Kagan, W. Kristol. – San-Francisco: Encounter Books, 2000. – P. 3-24.
 14. Lacorne D. George W. Bush, un «conservateur à visage humain» / D. Lacorne // Critique Internationale. – 2000. – №6. – P. 6-11.
 15. Litwak R.S. The Imperial Republic after 9/11 / R.S. Litwak // The Wilson Quarterly. – 2002. – Summer. – Vol. 26. – №3. – P. 76-82.
 16. Madison J. The Federalist Papers: No. 44. [Electronic Resource] J. Madison // Lillian Goldman Law Library. – Mode to Access: https://goo.su/9INE.
 17. Makki S. Militarisation de l’humanitaire? Le modèle américain de l’intégration civilo-militaire, ses enjeux et ses limites [Electronic Resource] / S. Makki // «Les humanitaires dans la guerre: héros ou victimes?». Centre international de Presse, Résidence Palace, Bruxelles, 17 novembre 2004. – Mode to Access: https://goo.su/9umi.
 18. Krauthammer Ch. Democratic Realism. [Electronic Resource] / Ch. Krauthammer // American Enterprise Institute. – 2004. – February 4. – Mode to Access: https://goo.su/9RDW.
 19. Walt S. Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy / S. Walt. – N.Y.: W.W. Norton Company, 2006. – 322 p.
 20. Vaïsse J. Les États-Unis sans Wilson L’internationalisme américain après la guerre froide / J. Vaïsse // Critique internationale. – 1999. – № 3. – P. 99-20.