Олег Олійник

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», м. Київ, Україна

Анотація. Опинившись в міжнародній ізоляції після утворення КНР, лідери цієї країни обирають курс на розбудову відносин з країнами що розвиваються, в тому числі з країнами Латинської Америки та Карибського басейну, які своєю чергою підтримали наміри китайського керівництва. Сторони знайшли прийнятний для сторін формат співробітництва як у політичній так і торгово-економічній сферах. Співробітництво між Китаєм та ЛАКБ сприяє багатополярності та демократії в міжнародних відносинах, посилює голос країн, що розвиваються, у міжнародних справах, а також захищає спільні інтереси обох сторін, а також інших країн, що розвиваються.

Метою статті є спроба з’ясувати передумови формування відносин між країнами Латинської Америки та Карибського басейну та Китаєм, їх генезис та вплив на соціально-економічний розвиток сторін та формування нової парадигми відносин. Як основний метод дослідження було застосовано історичний метод, що дало змогу вивчити виникнення, формування та розвиток основних історичних подій у відносинах між країнами Латинської Америки та Карибського басейну та Китаєм у хронологічній послідовності. Також було застосовано порівняльно-історичний метод, що допомогло шляхом порівняння встановити зміст, форми, напрями та перспективи відносин між країнами Латинської Америки та Карибського басейну та Китаєм.

Наукова новизна статті полягає у поглибленому аналізі інструментальних, концептуальних основ та практичних аспектів розвитку відносин між країнами Латинської Америки та Карибського басейну та Китаєм, а також у прогнозуванні потенційних тенденцій розвитку відносин між сторонами.

Висновки. Завдяки поступовості та продуманості політики розбудови двосторонніх відносин між країнами Латинської Америки та Карибського басейну та Китаєм сторони змогли побудувати дієві, проте в той самий час прагматичні відносини на засадах довіри, рівності та взаємної вигоди.

Ключові слова: відносини між ЛАКБ та Китаєм, Форум Китай – СЕЛАК, торгівля, економічні зв’язки, енергетика, туризм.

Надійшла до редакції 20.04.2021


Завантажити


List of sources and literature:

 1. Вакарчук К. Латинська Америка. Аналітичний огляд 06/2019 / К. Вакарчук // Борисфен Інтел. – 2019. – Режим доступу: http://surl.li/ayldn.
 2. Каспрук В. Китай – Латинська Америка: між експансією і глобальною співпрацею [Електронний ресурс] / В. Каспрук // Український тиджень. – 2010. – 30 листопада. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/World/327
 3. An Gang. U.S. – Cuba Reset / Gang An // Beijing Review. – Vоl. 59. – N. 11. –2016. – March 17. – P. 30-31.
 4. Bai Shi. Magical realism / Shi Bai // Beijing Review. – Vоl. 58, N. 23. –2015. – June 4. – P. 14-17.
 5. Bárcen A., Cimoli M., García-Buchaca R., Shaw S. Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean [Electronic resource] / Alicia Bárcen, Mario Cimoli, Raúl García-Buchaca, Sally Shaw // Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Santiago, 2021. – Mode to Access: http://surl.li/ayldq.
 6. Basic information about ChinA-CELAC ForuMm// [Electronic Resource]. – April, 2016. – Mode to Access: http://surl.li/ayldg.
 7. China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean [Electronic Resource] / – 2009. – April 20. – Mode to Access: http://surl.li/aywxt.
 8. Dang Xiaofei. Energy China in Latin America / Xiaofei Dang // China Today. – Vol. 64, N. 8. – August, 2015. – P. 34-36.
 9. Exploring new forms of cooperation between China and Latin America and the Caribbean [Electronic Resource] // ECLAC, January, 2018. – Mode to Access: http://surl.li/aywyj.
 10. Fu Zhibin, Menezes de Carvalho Evandro. The Challenge of Understanding China and Its Future / Zhibin Fu, Evandro Menezes de Carvalho // China Today. – Vol. 66, N. 5. – May, 2017. – P. 40-43.
 11. Gonzalez Anabel. Latin America – China Trade and Investment Amid Global Tensions [Electronic Resource]. – December, 2018. – Mode to Access: http://surl.li/aytci.
 12. Harris Bryan, Schipani Andres, Hornby Lucy, Zhang Archie. Brazil’s Beijing charm offensive lauded // Bryan Harris, Andres Schipani, Lucy Hornby, Archie Zhang // Financial Times. – 2019. – May, 30. – P. 3.
 13. Pedro Lago, Wang Yang. Chile Shares the Chinese Dream / Pedro Lago, Yang Wang // China Today. – Vol. 62, N. 1. – January, 2014. – P. 40-41.
 14. Prazeres Tatiana, Zhang Pepe, Bohl David. China – LAC Trade: Four scenarios in 2035 [Electronic resource] / Tatiana Prazeres, Pepe Zhang, David Bohl // Atlantic Council, 2021. – Mode to Access: http://surl.li/ayxak.
 15. Second Ministerial Meeting of China-CELAK Forum Opens up New Cooperation Areas // China Today. – Vol. 67. – N. 3. – March, 2018 – P. 6.
 16. Sullivan Mark P. China’s Engagement with Latin America and the Caribbean [Electronic resource] / Mark P. Sullivan // Congressional Research Service (CRS). – July 2021. – Mode to Access: http://surl.li/ayxbc.
 17. Ventura Julian. Mexico and China: 45 Years of Diplomatic Relations / Julian Ventura // China Today. – Vol. 66. – N. 4. – April, 2017. – P. 46-47.
 18. Wu Hongying. New Era of China-Latin America Relations / Hongying Wu // China Today. – Vol. 66. – N. 1. – January, 2017. – P. 26-28.
 19. Wu Ju. CPC’Relations with Political Parties in Latin America / Ju Wu // China Today. – Vol. 61. – N. 10. – October, 2012. – P. 50-52.
 20. Zarate Michael. Changes in China that Amount to Revolution / Michael Zarate // China Today. – Vol. 61. – N. 10. – October, 2012. – PP. 42-43.
 21. Zarate Michael. Panama – Connecting China with Latin America / Michael Zarate // China Today. – Vol. 66. – N. 10. – October, 2017. – PP. 40-42.
 22. Zarate Michael. Panama – Mexico Needs to Absorb Chinese Capital / Michael Zarate // China Today. – Vol. 65. – N. 9. – September, 2016. – P. 44-45.
 23. Zhang Yong. Brazil’s Winter of Discontent / Yong Zhang // Beijing Review. – Vol. 58. – N. 17. – 2015. – April, 23. – P. 14-17.