Антон Яговкін

аспірант

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Анотація. Автор ставить за мету дослідити місце єгипетсько-ефіопських відносин середини 1950-х рр. у геополітичних стратегіях США. Наукова новизна статті полягає у комплексному аналізі впливу Суецької кризи на східноафриканський регіон в контексті зовнішньої політики США.

Методи дослідження. В статті застосований історико-генетичний метод, що дозволив дослідити ґенезу східноафриканської політики США, простежити основні тенденції цього напрямку політики на кожному з етапів. Для комплексного аналізу східноафриканської політики США в 1955–1957 роках використано системний підхід, що допоміг окреслити економічні та геополітичні інтереси США у Східній Африці, цілі та задачі великих держав щодо Єгипту та Ефіопії, простежити в цьому контексті ставлення США до конфронтації Ефіопії з Єгиптом.

Висновки. Незважаючи на орієнтацію зовнішньої політики імператора Ефіопії Хайле Селассіє I на США та його спроби задовольнити їх інтереси (зокрема у розміщенні військової бази на території Ефіопії), йому не вдалося перетворити Ефіопію на один із пріоритетів США. В ході дослідження визначено, що для США Ефіопія не становила інтересу не тільки як потенційний економічний партнер (вона залишалася сільськогосподарською країною), а й як військовий союзник. Автор доходить висновку, що США підтримували деякі плани імператора Ефіопії, наприклад, проект з приєднання Еритреї до Ефіопської імперії, лише з міркувань про неможливість самостійного існування Еритреї та для підтримки стабільності на північному сході Африки, на західному узбережжі Червоного моря. Це мала регулювати Ефіопська імперія, яка потребувала виходу до моря і яка в той момент мала відносно сильну армію, здатну придушити будь-яку внутрішню реакцію і захистити кордони Еритреї, де розташовувалися американські військові бази.

Ключові слова: США, Ефіопія, Єгипет, міжнародні відносини, геополітика, зовнішньополітична криза.

Надійшла до редакції 17.02.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Druks H. The Uncertain Friendship: The U.S. and Israel from Roosevelt to Kennedy / Н. Druks. – Westport, CT:Greenwood, 2001. – 201 p.
 2. Greenfield R. Ethiopia. A new political history / Greenfield R. – London, Pallmall press, 1965. – 515 p.
 3. Hallidin Norberg V. Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia 1924–1952. A study in early development cooperation / V. Hallidin Norberg – Uppsala, 1977. – 320 p.
 4. Henderson K. D. D. The making of the modern Sudan / K. D. D. Henderson– London, Faber & Faber, 1953. – 601 p.
 5. Hess L. R. Ethiopia. The modernization of autocracy / L. R. Hess– New York, 1970. – 272 p.
 6. Legum C. Ethiopia: the Fall of Haile Selassie’s Empire / С. Legum. – New York, Africana publishing Co, 1975. – 95 p.
 7. Marcus H. G. The Politics of the Empire: Ethiopia, Great Britain and the United States 1941–1974 / H. G. Marcus. – Berckley, University of California Press, 1983. – 205 p.
 8. Memorandum of a Conversation, Addis Ababa, March 12, 1957. Papers relating to the foreign relations of the U.S., 1955–1957. [Electronic Resource] // Foreign Relations of the United States. – Mode to Аccess: https://goo.su/JeK.
 9. Paul James C. N. Ethiopian constitutional development. A Source book / C. N. Paul James. – Addis Ababa, Haile Selassie I University Addis Ababa & Oxford University press, 1967. – p. 312.
 10. Papers relating to the foreign relations of the U.S, 1955–1957 [Electronic Resource] // Foreign Relations of the United States 1955–1957. – Vol. XVI. – Mode to Access: https://goo.su/MHJ
 11. Papers relating to the foreign relations of the U.S., 1952–1954. [Electronic Resource] // Foreign Relations of the United States. – Vol. XI. – Part 1. – Mode to Access: https://goo.su/9ou1.
 12. The Eisenhower Doctrine, 1957. Papers relating to the foreign relations of the U.S, 1953–1960. [Electronic Resource] // Foreign Relations of the United States. – Mode to Access: https://goo.su/9gLv.