Іван Данилюк

доктор філософії (історія),

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Анотація. Стаття присвячена вивченню папського арбітражу під час протистояння Аргентини та Чилі в 1978–1984 роки у протоці Бігль щодо групи островів Піктон, Леннокс, Нуева.

Методи дослідження: у статті використовувались філософські (метафізики і діалектики), загальнонаукові (аналізу та синтезу, індукції й дедукції, аналогії і моделювання) та історичні (ідеографічний, періодизації, історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-системний) методи. Наукова новизна даної статті насамперед зумовлена тим, що вона є однією із перших спроб здійснити всебічний аналіз процесу ватиканського посередництва задля вирішення аргентинсько-чилійського конфлікту в протоці Бігль. У дослідженні проведено аналіз причин, особливостей перебігу й загострення конфлікту між Аргентиною та Чилі у 1978–1984 рр.

Автор доходить висновку, що збройному протистоянню 1978 року між Аргентиною і Чилі вдалося запобігти завдяки вчасному втручанню Римського Понтифіка, який запропонував лідерам Аргентини та Чилі виступити арбітром щодо конфлікту у протоці Бігль. Вчасне втручання Папи Римського сприяло збереженню крихкого миру між двома сусідніми країнами, а також відновленню дипломатичних переговорів між Аргентиною і Чилі під керівництвом ватиканської дипломатії. В результаті тривалих переговорних процесів ватиканським дипломатам вдалося переконати уряд Аргентини та Чилі до укладання мирної угоди й примирення двох країн Латинської Америки.

Ключові слова: папський арбітраж, Святий Престол, Ватикан, Папа Римський, Аргентина, Чилі, протока Бігль, Латинська Америка.

Надійшла до редколегії 10.01.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Бойко І. Роль Ватикану у мирному розв’язанні міжнародних спорів / І. Бойко // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – №3 (16). – С. 124-128.
 2. Головченко В. І. Конфліктогенність міжнародних відносин у Латинській Америці: історія і сучасність / В. І. Головченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. – К.: КНУ ІМВ, 2011. – Вип. 101. – Ч. І. – С. 3-12.
 3. Данилюк І. В. Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці (2005–2013 рр.): дис…д-ра філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія» / І. Данилюк; КНУ ім. Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2020. – 250 с.
 4. Мінгазутдінов О. Англійсько-аргентинський конфлікт 1982 / О. Мінгазутдінов // Українська дипломатична енциклопедія / редкол: Л.В. Губерський та ін. – К: Знання України, 2004 – Т. 1. – С.48-49.
 5. Act of Montevideo [Electronic Resource] // United Nations, Treaty Series. – Vol. 1088. – 1979. – Mode to Access: https://bit.ly/3IsWnwW.
 6. Argentina closed its border with Chile after 2 arrests [Electronic Resource] // The New York Times. – 30 April 1981. – Mode to Access: https://nyti.ms/30bsjEX.
 7. Argentina refuerza militarmente su frontera con Chile [Electronic Resource] // El País. – 27 October 1978. – Mode to Access: https://bit.ly/3pK8htF.
 8. Beagle Channel Arbitration Between the Republic of Arentina and the Republic of Chile [Electronic Resource] // Report and Decision of the Court of Arbitration. – 18 February 1977. – Mode to Access: https://bit.ly/3y8NgNk.
 9. Laudy M. The Vatican Mediation of the Beagle Channel Dispute: Crisis Intervention and Forum Building / M. Laudy. // Words Over War: Mediation and Arbitration to Prevent Deadly Confl ict. – New York: Rowman & Littlefi eld Publishers, 2000. – P. 293-320.
 10. Lavori R. Quando Giovanni Paolo II evitò la guerra tra Cile e Argentina [Electronic Resource] / R. Lavori // L’occidente. – 6 January 2009. – Mode to Access: https://bit.ly/3pKmEOC.
 11. Moreno J. Chile-Argentina. Navidad bajo tensión / J. Moreno // Revista Hoy. – 1979. – №83. – P. 6-20.
 12. Nohlen D. Elections in the Americas: A data handbook, Volume II: South America / D. Nohlen. – Oxford: University Press, 2005. – 197 p.
 13. Olivos S. G. Comentarios sobre el tratado de paz y amistad con Argentina [Electronic Resource] / S.G. Olivos // DocPlayer. – 8 August 1985. – Mode to Access: https://bit.ly/3lPtn91.
 14. Santibanez A. Sin novedad en el Beagle / A. Santibanez // Revista Hoy. – 1978 – №82. – P. 4-16.
 15. Timmermann F. Racionalidades de la Guerra y la Paz. Argentina-Chile, 1977-1984 / F. Timmermann // Cuadernos de Historia 29. Departamento de Ciencias Historicas. Universidad de Chile. Septiembre 2008. – P. 119-155.
 16. Véase L. Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina. En Algunas cuestiones con los países vecinos [Electronic Resource] / L. Véase // Argentina, 2000. – Mode to Access: https://bit.ly/3lMtdiQ.