Ковальський Станіслав

кандидат історичних наук, доцент

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Анотація. В представленій статті автор ставить за мету дослідити становлення та розвиток середземноморської політики США в ХІХ ст., враховуючи як американську політичну сферу, так й загальноєвропейський та світовий контекст. Наукова новизна дослідження полягає у перегляді традиційного підходу щодо періодизації середземноморської політики США в ХІХ ст. та у аналізі трансформацій економічних та геополітичних інтересів американців в рамках запропонованої хронологічної схеми.

Методи дослідження. У статті застосований історико-генетичний метод, що дозволив дослідити ґенезу середземноморської політики США, виявити основні тенденції цього напрямку політики по кожному з етапів. Практичним результатом зазначеного методу стала розробка авторської періодизації середземноморської політики США. Автор показав взаємозв’язок між етапами розвитку середземноморської політики США. Для комплексного аналізу середземноморської політики США в ХІХ ст. застосовувався системний підхід, що надав можливість визначити економічні та геополітичні інтереси США в Середземному морі та дозволив вписати їх в загальну картину Європи та Віденської системи міжнародних відносин.

Висновки. Середземноморська політика США в ХІХ ст. укладалась у логіку історичних та політичних процесів Америки та Європи та мала еволюційний характер. Можна виокремити три чіткі етапи. Перший етап тривав до проголошення доктрини Монро в 1823 р. і характеризувався високим ступенем зацікавленості з боку США щодо реалізації своїх економічних та стратегічних інтересів в Середземному морі. Другий період обмежувався американським ізоляціонізмом, скерованим доктриною Монро, що проявило себе в падінні інтересу до Середземного моря та поодиноким гуманітарним, просвітницьким та комерційним місіям. Третій етап почався з американо-іспанської війни та завершився Першою світовою війною. Це початкова стадія ревізії доктрини Монро та поновлення стратегічних інтересів США в Середземному морі. Кожен з зазначених вище етапів являє собою важливий період історії американської дипломатії та зовнішньої політики, тому має перспективу дослідження як окремо, так й в комплексі європейських та світових історичних процесів ХІХ ст.

Ключові слова: Перша берберська війна, доктрина Монро, Американський університет в Бейруті, іспано-американська війна.

Надійшла до редколегії 13.09.2020


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

  1. Гончар Б. М. Средиземноморская политика США (1968–1973 гг.): автореф. дис. на соискание степени канд. ист. наук: 07.00.03 / Борис Михайлович Гончар. – К.: Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, 1974. – 31 с.
  2. Гуменюк Б. І., Коппель О. А. Міжнародні відносини нa Близькому та Середньому Сході / Борис Іванович Гуменюк, Олена Арнольдівна Коппель // Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980–2000 рр. – К., 2001. – С. 335-377.
  3. Машевський О. Політика США у чорноморсько-середземноморському регіоні в період Першої світової війни / Олег Машевський // Американська історія та політика. – 2016. – № 2. – С. 118-127.
  4. Мэхэн А. Влияние морской силы на историю 1660–1783 / Альфред Мэхэн. – СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 634 с.
  5. Al Sarhan A. S. United States Foreign Policy and the Middle East / Attalah Al Sarhan // Open Journal of Political Science. – 2017. – Vol. 7. – P. 454-472.
  6. Joshua E. London Victory in Tripoli: Lessons for the War on Terrorism. [Electronic Resource]. – May 4, 2006. – Mode to Access: https://web.archive.org/web/20060515222634/http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/hl940.cfm
  7. Lenczowski G. The Middle East in World Affairs / George Lenczowski. – New York: Cornell University Press, 1980. – 792 p.
  8. Passage of War Ships Through Suez Canal. (Mr. Hay to Mr. Day). June 25, 1898. No. 438 // Foreign Relations of the United States. 1898. Washington: Government Printed Office, 1901. – P. 982.
  9. Wells S. B. Long-time friends: Early U.S. – Moroccan Relations 1777–1787 / Sherrill Brown Wells // Department of State Bulletin. – 1987. – Vol. 87. September. – N. 2126. – P. 1-15.