Наталія Пошивайло-Таулер

віце-президентка Світового Конгресу Українців,

Мельбурн, Австралія

Анотація. У статті представлено історію становлення та розвитку української громади у Новій Зеландії у період з 1949 до 2013 рр. – від початку імміграції сюди українців до початку значних суспільно-політичних змін в Україні та російської агресії, які позначили початок якісно нового етапу діяльності української діаспори. Метою розвідки є аналіз історичних чинників об’єднання та діяльності української громади в країні в 1949–2013 рр., а також вплив на це світового міграційного процесу. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що це перша спроба узагальнюючого комплексного розгляду створення та діяльності української діаспори у Новій Зеландії, а також у введенні до наукового обігу низки документів та матеріалів з історії українців у цій країні.

Методологія дослідження. На основі використання міждисциплінарного та системного підходів, загальнонаукових методів аналізу, синтезу, порівняння, аналогії та історико-типологічного методів визначено головні етапи імміграції українців до Нової Зеландії та простежено особливості самоорганізації української громади під час кожної з них. Причини імміграції визначаються об’єктивними та суб’єктивними чинниками, увага акцентується на наслідках Другої світової війни, як передумові початку імміграції українців до Нової Зеландії, а також на зміні суспільно-політичних та економічних обставин в Україні та світі з розпадом СРСР.

Авторка доходить висновку, що утворення української громади, її консолідація та спрямування діяльності у Новій Зеландії від початку відбувалося переважно ситуативно під впливом різноманітних чинників – світового міграційного процесу, розселення та працевлаштування, сімейних та інших обставин. Водночас зі здобуттям Україною незалежності та поповненням української діаспори в Новій Зеландії новими членами з України та США відбулося її повторне об’єднання навколо культурної та громадської роботи, активізація співпраці зі світовим українством та історичною батьківщиною в інтересах останньої.

Ключові слова: Нова Зеландія, українська діаспора в Новій Зеландії, українська еміграція, імміграційний процес.

Надійшла до редколегії 11.10.2020


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Креховець В. Перший транспорт. Українці в Австралії. Матеріяли до історії поселення українців в Австралії. – Мельбурн: Союз Українських Організацій Австралії (далі – СУОА), 1966. – С. 489-492.
 2. Кухаренко Р. Українці в Новій Зеландії [Електронний ресурс] // Міграція» – 29.02.2016 – Режим доступу: http://migraciya.com.ua/news/ukrainian-abroad/ua-ukrainians-in-new-zealand/
 3. Ляхович Т. Їдемо до Австралії. Відірвані від рідних земель // Українці в Австралії: Матеріяли до історії поселення українців в Австралії. – Мельбурн: СУОА, 1966. – С. 30-51.
 4. Маркусь В. Нова Зеляндія // Енциклопедія Української Діяспори. – Т. 4 (Австралія–Азія–Африка). – Київ–Нью-Йорк–Чикаґо–Мельбурн: НТШ, 1995. – С. 137.
 5. Мовчан Ю. З подорожніх нотаток [Електронний ресурс] // Свобода. – 1980. – Ч. 28. – Режим доступу: http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1980/Svoboda-1980-028.pdf
 6. Пошивайло-Таулер Н. Нова Зеландія. Наші Справи. – (2016). Ч. 1 (27). – С. 14. – Режим доступу: https://issuu.com/cym5/docs/
 7. Пошивайло-Таулер Н. Про українців у Новій Зеландії // Український керамологічний журнал. – 2004. – Ч. 4. – С. 156-159.
 8. Прашко І. Українська Католицька Церква в Австралії й Новій Зеландії // Українці в Австралії. Матеріяли до історії поселення українців в Австралії. – Мельбурн: СУОА, 1966. – С. 74-141.
 9. Теодорович А. Українська Автокефальна Православна Церква в Австралії й Новій Зеландії. // Українці в Австралії. Матеріяли до історії поселення українців в Австралії. – Мельбурн: СУОА, 1966. – С. 169-198.
 10. Українці в Новій Зеляндії // Українці в Австралії. – Т. II. – Мельбурн: СУОА, 1998. – С. 545-548.
 11. Федорко В. Українці у Веллінґтоні (Нова Зеляндія) // Українці в Австралії. Матеріяли до історії поселення українців в Австралії. — Мельбурн: СУОА, 1966. – С. 483-489.
 12. Шпитковський Ігор. Довкола світу. Подорож чотирьох українських католицьких священників. – Вінніпег: Друкарня Видавничої Спілки «Поступ», 1967. – С. 49-62.
 13. Kresy-Siberia Foundation. Pasengers: SS Dundalk Bay to New Zealand. [Electronic resource]. – 17.07.2003. – Mode to Access: https://kresy-siberia.org/won/?page_id=226&lang=en
 14. New Zealand Herald Protest Letter Sent to UN., 16.11.1971.
 15. Peopling New Zealand: New Zealand History [Electronic resource]. – Mode to Access: https://nzhistory.govt.nz/culture/assisted-immigration/administration (Ministry for Culture and Heritage), updated 19-Aug-2014
 16. Ukrainian Association of New Zealand [Electronic resource]. – Mode to Access: https://archive.is/aPPtm
 17. Ukrainian Association of New Zealand [ Electronic resource]. – Mode to Access: https://www.facebook.com/Ukraine.NewZealand/?ref=page_internal
 18. Ukrainian Gromada of Wellington [Electronic resource]. – Mode to Access: https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Ukrainian-Gromada-of-Wellington-141045912609677
 19. Vernygora V., Chaban N. Ukraine New Zealand relations: promise of a date? , [Electronic resource] // Australian Slavonic and Eastern European Studies. – Vol. 20, Nos. 1-2. – P. 67-99. – December 2006. – Mode to Access: https://www.researchgate.net/publication/45172815_Ukraine-New_Zealand_relations_promise_of_a_date
 20. 2006, 2001, 2013, 2018 Census [Electronic resource] // Website of Stats NZ. Previous data and reports. – Mode to Access: https://www.stats.govt.nz/tools/2018-census-ethnic-group-summaries/ukrainian