Макар Таран

кандидат історичних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Анотація. Як на рівні політичної абстракції так і в практичній сфері американська стратегія залучення Китаю становила собою частину глобальної конструкції формування нової архітектури світоустрою, яка ґрунтувалася би на ліберально-демократичних політичних цінностях його суб’єктів але, водночас і відповідала би установкам на американське лідерство.

Метою запропонованої статті є спроба відповіді на питання: Які ключові регіональні наслідки мала американська стратегія «залучення» Китаю (і типологічно подібна стратегія “перезавантаження” відносин із Росією) і чому теорія ліберального світу на сприяла посиленню безпеки ключових американських союзників (на прикладі Тайваню та України).

Методологічний арсенал роботи представлений методами порівняльного дослідження конкретних ситуацій в комбінації з методом тематичного аналізу. Наукова новизна  представлена крізь дослідження причинно-наслідкового зв’язку між моделлю кооперативного ангажування й співробітництва та зменшенням потенціалу впливу США в ключових стратегічних точках світу.

Висновки. Парадоксальним результатом кооперативістських підходів США стала більша вразливість американських формальних та неформальних союзників. Китайські та російські зовнішньополітичні цінності з точки зору «виправлення впливів Заходу» переросли в наступальний політичний реалізм.

Ключові слова: зовнішня політика США, відносини США – Китай, стратегія «залучення» Китаю, «перезавантаження» відносин США – Росія, Тайвань, Україна. 

Надійшла до редколегії 10.10.2020


Завантажити


List of sources and literature:

 1. Таран М. Попытки концептуальной адаптации «тайваньской» политики администрации Дж. Буша-младшего к новой военно-политической ситуации в Тайваньском проливе / М. Таран // Американистика: актуальные подходы и современные исследования. Межвуз. сб. науч. тр. Курск. – 2012. – Вып. 4. – С. 239-250.
 2. Bader J. U.S. – China relations: is it time to end engagement? Policy brief. Brookings. [Electronic Resource]. – September, 2018. – Mode of access: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_20180925_us_china_relations.pdf
 3. Blackwill R. Implementing Grand Strategy Toward China. Twenty-Two U.S. Policy Prescriptions. Council on Foreign Relations. Council Special Report No. 85. January 2020 [Electronic Resource]. – January 2020. – Mode of access: https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/CSR85_Blackwill_China.pdf
 4. Friedberg A. The Authoritarian Challenge. China, Russia and the Threat to the Liberal International Order. The Sasakawa Peace Foundation. Japan-U.S. Program. August 2017 [Electronic Resource]. – 2017. – Mode of access: https://www.spf.org/_jpus-j_media/img/investigation/The_Authoritarian_Challenge.pdf
 5. Ger Y. From Congagement to Engagement: The Changing American China Policy and Its Impact on Regional Security / Y. Ger // American Journal of Chinese Studies. – 2004. –№1(2). – P. 159-180.
 6. Johnston A., Ross R. Engaging China: The Management of an Emerging Power / A. Johnston, R. Ross. – London: Routlege, 1999. – 328 p.
 7. Minxin Pei. China’s Trapped Transition. / P. Minxin. – Harvard University Press, 2009. – 306 p.
 8. Nation C. Results of the «reset» in US – Russian relations. / C. Nation. – Paris, IFRI, 2010. – 24 p.
 9. National Security Strategy of the United States of America. May 2010. The White House [Electronic Resource]. – May 2010. – Mode of access: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
 10. Polachek S., Robst J., Chang Y. Liberalism and Interdependence: Extending the Trade-Conflict Model / S. Polachek, J. Robst, Y. Chang // Journal of Peace Research. – 1999 – 36(4). – P. 405-422.
 11. Resnick E. Defining Engagement / E. Resnik // Journal of International Affairs. – 2001. – 54 (2). – P. 551-566.
 12. Scobell A. China and a strategic culture. Strategic Studies Institute, US Army War College. May 2002 [Electronic Resource]. – May, 1, 2002. – Mode of access:  http://www.jstor.com/stable/resrep11270
 13. US policy toward China: recommendations for a new administration Task Force Report. Orville Schell and Susan L. Shirk, Chairs. Asia Society Center on US-China Relations, February 2017 [Electronic Resource]. – 2017. – Mode of access: https://asiasociety.org/center-us-china-relations/us-policy-toward-china-recommendations-new-administration
 14. Viltard Y. Qui a peur de la Chine? La contribution des théoriciens Américains à une croyance / Y. Viltard [Electronic Resource] // Observatoire Européen de Défense. – 2012. – 1. – 159 p. – Mode of access: https://mjp.univ-perp.fr/defense/Etudes1viltard.pdf
 15. 王栋贾子方. 浅析美国对台政策演变及其基本特点 / Wang Dong, Jia Zifang // 国际政治研究. – 2012 – 2. – P. 27-47.