Наталія Городня

доктор історичних наук, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Анотація. Метою статті є висвітлення змін в політиці США щодо КНР за адміністрації Д. Трампа (січень 2017 – січень 2021 рр.).

В основі методології дослідження – хронологічний підхід, критичний аналіз історичних джерел, компаративний аналіз. Зміни в політиці адміністрації Д. Трампа розглядаються з історичної перспективи на тлі формування нової стратегії США, її реалізації на двосторонньому і регіональному рівнях. Це дозволило сформувати цілісну картину змін в політиці США щодо КНР у досліджуваний період і чинників, які на них впливали. В українській і зарубіжній історіографії таке дослідження досі відсутнє, не зважаючи на аналіз окремих аспектів цієї проблематики в працях політологів і економістів.

Висновки. З’ясовано, що з 2018 р. в політиці США стосовно КНР відбулись суттєві зміни, обумовлені новим сприйняттям американським політикумом загроз з боку КНР для економіки і стратегічних інтересів США. Це знайшло відображення в стратегічних документах адміністрації Трампа, риториці її представників, рішеннях Конгресу. США визнали КНР основним суперником і «ревізіоністською державою», метою якої було здобуття технологічної першості, встановлення регіонального домінування і зміну міжнародної системи в своїх інтересах. Найбільшою мірою зміни в політиці щодо КНР виявились у торговельній війні, реалізації концепції «вільного і відкритого Азійсько-Тихоокеанського регіону», санкціях і перегляді принципів відносин з Тайванем.

Ключові слова: США, КНР, зовнішня політика США, американсько-китайські відносини, адміністрація Д. Трампа.

Надійшла до редколегії 11.04.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Городня Н. Динаміка американсько-китайських відносин в кінці ХХ – ХХІ ст. як свідчення нової ролі Китаю у міжнародній системі / Н. Городня // Україна – Китай – 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях» / За ред. О. М. Олійника. – Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018. – С. 74–97.
 2. Дудко І. Д., Погорєлова І. С. Китай у зовнішньополітичних стратегіях США: від Б. Обами до Д. Трампа / І. Д. Дудко, І. С. Погорєлова // Історико-політичні студії. – К., 2017. – № 2(8). – С. 54–76.
 3. Таран М. Китайська ініціатива «Один пояс – один шлях» та стратегічні виклики для США / М. Таран // Американська історія та політика. – 2017. – № 4. – С. 139–151.
 4. 2017 Annual Report, US–China Economic and Security Commission. [Electronic resource] / U.S. China Economic and Security Review Commission. – 2017. – November 15. – Mode to access: https://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2017_Annual_Report_to_Congress.pdf.
 5. Goodman M. P., Runde D. F., Hillman J. E. Connecting the Blue Dots. February 26, 2020 [Electronic resource] / Matthew P. Goodman et. al. / Center for Strategic and International Studies. – Mode to access: https://www.csis.org/analysis/connecting-blue-dots.
 6. Jones Bruce. The Era of U.S.–China Cooperation is Drawing to a Close –What Comes Next? [Electronic resource] / Bruce Jones / Brookings. – 2019. – January 7. – Mode to access: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/07/the-era-of-u-s-china-cooperation-is-drawing-to-a-close-what-comes-next/.
 7. Hosoya Yuichi. Ensuring Japan’s Future as a Strategic Partner of the U.S. [Electronic resource] / Yuichi Hosoya // The Japan Times. – 2020. – October, 8. – Mode to access: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/10/08/commentary/world-commentary/ensuring-japans-future-strategic-partner-u-s/.
 8. How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World. [Electronic resource] / White House. Office of Trade and Manufacturing Policy. – June 2017. – Mode to access: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-China-Technology-Report-6.18.18-PDF.pdf.
 9. Hufbauer Gary Clyde. The Unfolding of a New Cold War. [Electronic resource] / Gary Clyde Hufbauer / EastAsiaForum. – 2018. – November 18. – Mode to access: http://www.eastasiaforum.org/2018/11/18/the-unfolding-of-a-new-cold-war/.
 10. Lester Simon. Trump’s ‘Big’ China Trade Deal Has Some Really Big Problems. [Electronic resource] / Simon Lester // The National Interest. –2020. – February 23. – Mode to access: https://nationalinterest.org/blog/buzz/trumps-big-china-trade-deal-has-some-really-big-problems-125741.
 11. Lowsen Ben. The Trump Administration’s Final China Push January 22, 2021 / Ben Lowsen // The Diplomat [Electronic resource]. – Mode to access: https://thediplomat.com/2021/01/the-trump-administrations-final-china-push/
 12. National Security Strategy of the United States. December 2017. – Washington D.C., 2017. – 55 p. – Mode to access: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
 13. Pompeo Michael R. Communist China and the Free World Future. [Electronic resource] / Michael R. Pompeo / U. S. Department of State. – July 23, 2020. – Mode to access: https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/.
 14. Shan Weijian. A Delicate Truce in the U.S. – Chinese Trade War. What Both Sides Must Do to Forge a Better Peace [Electronic resource] / Weijian Shan // Foreign Affairs. – 2020. – January 13. – Mode to access: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-13/delicate-truce-us-chinese-trade-war.
 15. Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. [Electronic resource] / Department of Defense. – Mode to access: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.
 16. The Department of Defense Indo-Pacific Strategy Report. Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region. [Electronic resource] / Department of Defense. – 2019. – June 1. – Mode to access: https://media.defense.gov/2019/jul/01/2002152311/-1/-1/1/department-of-defense-indo-pacific-strategy-report-2019.pdf
 17. Vice President Mike Pence’s Remarks on the Administration’s Policy Towards China at Hudson Institute on October 4, 2018 [Electronic resource] / Hudson Institute. – Mode to access: https://www.hudson.org/events/1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018.
 18. Winning the Future. A Blueprint for Sustained U.S. Leadership in Semiconductor Technology. [Electronic resource] / Semiconductor Industry Association. – April, 2019. – Mode to access: https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2019/04/FINAL-SIA-Blueprint-for-web.pdf.
 19. Yefremov D. China in the Trade War against the U. S: Tactical Capabilities and Prospects / D. Yefremov // Китаєзнавчі дослідження. – 2018. – № 2. – C. 133-141.