Олександр Іванов

кандидат історичних наук, доцент

Михайло Бойко

аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація. На основі аналізу опублікованих робіт американських дослідників (істориків, політологів, юристів, соціологів, філософів), автори ставлять за мету виявити основні тенденції, підходи, оцінки реалізації та подальших перспектив денацифікації Німеччини з точки зору американських науковців і політиків першого повоєнного десятиліття. Денацифікація стала однією з головних тем, яка широко обговорювалася в американському суспільстві в другій половині 1940-х – 1950-х рр., проте вказані публікації ще не були об’єктом окремого історіографічного аналізу ні у вітчизняній, ні у зарубіжній науковій літературі, що обумовлює новизну пропонованої статті.

Спираючись на методи історіографічного аналізу та проблемно-хронологічного підходу, встановлено, що програма «перевиховання» Німеччини та її реалізація були неоднозначно сприйняті та оцінені різними дослідниками, внаслідок чого сформувалося два напрями в історіографії цієї проблеми. Перший і раніше сформований напрям демонстрував зважену позитивну оцінку політики денацифікації навіть за умови констатації певних проблем, недоліків чи навіть частково негативних результатів. Інший напрям, який викристалізувався пізніше, артикулював більш критичну, скептичну і навіть негативну точку зору на політику США в окупованій Німеччини. В американській історіографії простежується теза, що німці повинні самостійно вирішувати власні проблеми.

Загострення конфронтації з СРСР, страх перед можливою радикалізацією Німеччини, проблеми економічного повоєнного відновлення змусили США переглянути підходи до методів і темпів реалізації політики денацифікації і передати контроль за її виконанням новоутвореній ФРН, американському союзнику.

Ключові слова: американська військова адміністрація, денацифікація, люстрація, націонал-соціалізм, Німеччина.

Надійшла до редколегії 07.05.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Cole T. The Democratization of the German Civil Service. / Cole T. // The Journal of Politics. – 1952. – 14 (1). – Р. 3-18.
 2. Dorpalen A. The Split Occupation Of Germany./ А. Dorpalen A. // The Virginia Quarterly Review. – 1946. – 22(4). – Р. 581-597.
 3. Fahy The Lawyer In Military Government (Germany). / С. Fahy //Proceedings of the Section of International and Comparative Law (American Bar Association). – 1946. – pp. 29-37.
 4. Friedrich C.-J. Military Government and Dictatorship. / C.-J. Friedrich // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. – 1950. – 267. – Р. 1-7.
 5. Griffith W.-E. Denazification in the United States Zone of Germany. / W.-E. Griffith, //The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1950. – 267. – Р. 68-76.
 6. Heberle R. Observations on the Sociology of Social Movements. / R. Heberle //American Sociological Review. 1949. – 14(3). – Р. 346-357.
 7. Herz J.-H. The Fiasco of Denazification in Germany. / J.-H. Herz // Political Science Quarterly. – 1948. – 63(4). – Р. 569-594.
 8. Hilldring J.-H. What Is Our Purpose in Germany?/ -H. Hilldring // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. – 1948. – 255. – Р. 77–83.
 9. Holborn H. American Foreign Policy and European Integration. / H. Holborn. //World Politics. – 1953. – 6(1). – Р. 1-30.
 10. Johnson A. Denazification. / А. Johnson //Social Research. – 1947. – 14 (1). – Р. 59-74.
 11. Liss S. Revival of Free Labor Organizations in the United States Occupation Zone in Germany: A Preview. / S.  // Southern Economic Journal. – 1947. – 13(3). – Р. 247-256.
 12. McCloy J. Present Status of Denazification. / J. McCoy // Office of the U.S. High Commissioner for Germany, 5th Quarterly Report on Germany. October 1– December 31, 1950. – Р. 46-55.
 13. Meltzer B.-D. A Note on Some Aspects of the Nuremberg Debate. / B.-D. Meltzer. //The University of Chicago Law Review. – 1947. – 14(3). – Р. 455-469.
 14. Morgenthau H. Germany Is Our Problem. / Н. Morgenthau. – New York: Harper&Brothers. – 1945. – 239 p.
 15. Napoli J.-F. Denazification from an American’s Viewpoint. / J.-F. Napoli //The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1949. – 264. – Р. 115-123.
 16. Neumann R.-G. New Constitution in Germany. / R.-G. Neumann //The American Political Science Review. – 1948. – 42(3). – Р. 448-468.
 17. Nobleman E.-E. Military Government Courts: Law and Justice in the American Zone of Germany. / E.-E. Nobleman. //American Bar Association Journal. – 1947. – 33(8). – Р. 777-852.
 18. Plischke E. Denazification Law and Procedure. / Е. Plischke // The American Journal of International Law. – 1947. – 41(4). – Р. 807-827.
 19. Plischke E. Denazifying the Reich. / Е. Plischke. //The Review of Politics. – 1947. – 9(2). – Р. 153-172.
 20. Plischke E. S. Department of State: A Reference History./ Е. Plischke. – Westport, Conn.: Greenwood Press. – 1999 – 806 p.
 21. Rockwell A.-J. Post-War Problems in Occupied Germany: American Democracy versus Russian Democracy. / A.-J. Rockwell. //American Bar Association Journal. – 1950. – 36(5). – Р. 359-434. 
 22. Shuster G.-N. German Reеducation: Success or Failure. / G.-N. Shuster. //Proceedings of the Academy of Political Science. 1949. – 23(3). – Р. 12-18.
 23. Speier H., Riezler K. The Future Of German Nationalism. / Н. Speier, К. Riezler // Social Research. – 1947. – 14(4). – Р. 421-454.
 24. Williams F.-W. German Opinion and American Isolationism./ Williams, F.-W. // The Public Opinion Quarterly. – 1947. – 11(2). – Р. 179-188. 
 25. Yahraes R.-A. The Germans as Partners?/ -A. Yahraes // The Antioch Review. – 1953. – 13(4). – Р. 468-484.
 26. Zink H. American Military Government Organization in Germany. / Н. Zink. //The Journal of Politics. – 1946. – 8(3). – Р. 329-349.
 27. Zink H. A Political Scientist Looks at Military Government in the European Theater of Operations. / Н. Zink. //The American Political Science Review. – 1946. – 40(6). – Р. 1097-1112.