Олександр Ковальков

кандидат історичних наук, доцент,

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка,

м. Кропивницький, Україна

Анотація. Мета статті полягає у висвітленні санкцій, накладених на СРСР Сполученими Штатами Америки у зв’язку з агресією в Афганістані. В основі методології дослідження – методи контент-аналізу історичних джерел, проблемно-хронологічний, типологічний, порівняльний.

Основні результати та висновки. Радянську інтервенцію в Афганістан у грудні 1979 р. засудили більшість країн світу. Особливо різкою була реакція на ті події з боку США, що призвели до загострення «холодної війни» та погіршення радянсько-американських відносин. Продовження політики санкцій, започаткованої президентом Дж. Картером у 1980 р., стало головним засобом тиску на СРСР адміністрацією Р. Рейгана. Простежено етапи запровадження торгових, економічних і науково-технологічних обмежень щодо СРСР та дискусії щодо них в американських політичних та ділових колах. Завдяки зусиллям американської дипломатії до санкцій приєдналися союзники США в Західній Європі, Канада, Австралія, Японія та інші країни. Встановлено, що основними напрямками санкцій було обмеження продажу СРСР обладнання для паливно-енергетичного комплексу, високотехнологічних продуктів та відмова у наданні «дешевих» позик. Наслідки санкцій посилилися через падіння цін на нафту в 1985 – 1986 рр., до яких, на думку автора, могли бути причетні США. Метою американської санкційної політики було змусити радянське керівництво здійснити внутрішні зміни та переглянути принципи зовнішньої політики, зокрема, в «афганському питанні». Американські санкції згубно позначилися на радянській економіці, поглибили кризу радянської системи та сприяли подальшому технологічному відставанню СРСР від розвинених країн. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше на підставі нових американських джерел розглянуто санкції проти СРСР, запроваджені Сполученими Штатами Америки у зв’язку з радянською агресією в Демократичній республіці Афганістан.

Ключові слова: США, адміністрація Р. Рейгана, СРСР, агресія в Афганістані, санкції.

Надійшла до редколегії 25.03.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Акимбеков С. М. История Афганистана / С. М. Акимбеков. – Астана – Алматы: ИМЭП при Фонде Первого Президента, 2015. – 848 с.
 2. Батурин Т. Ф. Торгово-экономическое сотрудничество между СССР и США / Т. Ф. Батурин // США. Экономика. Политика. Идеология. – 1986. – №9. – С. 26–32.
 3. Безбородов А. Перестройка и крах СССР. 1985–1993. / А. Безбородов, Н. Елисеев, В. Шестаков. – СПб.: Норма, 2010. – 216 с.
 4. Берденников Н. А. О состоянии научно-технических связей между СССР и США / Н. А. Берденников // США. Экономика. Политика. Идеология. 1985. – №8. – С. 3–12.
 5. Бокарев Ю. П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970–1980-е годы / Ю. П. Бокарев. – М.: Наука, 2017. – 381 с.
 6. Ванюков Д. А. Эпоха застоя / Д. А. Ванюков. – М.: ООО ТД «Издательство Мир Книги», 2008. – 240 с.
 7. Внешняя торговля СССР в 1979 г. – М.: Статистика, 1980. – 286 с.
 8. Внешняя торговля СССР в 1982 г. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 280 с.
 9. Внешняя торговля СССР в 1983 г. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 282 с.
 10. Внешняя торговля СССР в 1984 г. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 280 с.
 11. Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России / Е. Т. Гайдар. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 448 с.
 12. Гейвандов С. К. «Технологическая политика» США в отношении СССР / С. К. Гейвандов – М.: Наука, 1985. – 190 с.
 13. Годлюк А. М. Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму: автореф. дис. … канд. політ. наук: спец.: 23.00.04. «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / А. М. Годлюк; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2009. – 16 с.
 14. Ковальков О. Л. Реакція світової спільноти на радянське вторгнення до Афганістану / О. Л. Ковальков // Наукові записки. – Випуск 18. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 59–67.
 15. Крисенко Д. С. За лаштунками Білого дому: фактори формування політики США щодо СРСР періоду адміністрації Р. Рейгана (1981–1989) / Д. С. Крисенко. – Біла церква: Вид. Пшонківського О. В., 2014. – 500 с.
 16. Овчаренко А. О. Зовнішньополітична стратегія адміністрації Р. Рейгана / А. О. Овчаренко. – К.: Знання, 2000. – 88 с.
 17. Прокудин Е. В. Администрация Рейгана и торговля с СССР / Е. В. Прокудин // США. Экономика. Политика. Идеология. – 1986. – №3. – С. 16–25.
 18. Сайчук М. М. Американсько-саудівське співробітництво та падіння нафтових цін в 1985 році / М. М. Сайчук // Сходознавство. – 2009. – №47. – С. 130–142.
 19. Сайчук М. М. Битва за газопровід / М. М. Сайчук. – К.: Агат-Прінт, 2012. – 248 с.
 20. Сайчук М. М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР: автореф. дис. … канд. іст. наук: – спец.: 07.00.02. «Всесвітня історія» / М. М. Сайчук; Київський національний університет. – К., 2011. – 16 с.
 21. Тищенко О. Е. КОКОМ, США и торговля с СССР / О. Е. Тищенко // США. Экономика. Политика. Идеология. 1982. – №10. – С. 58–65.
 22. Шубин А. В. От «застоя» к реформам. СССР в 1977–1985 гг. / А. В. Шубин. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – 768 с.
 23. Foreign Relations of the United States, 1981–1988, Volume III. Soviet Union, January 1981 – January 1983. [Electronic resource]. – Mode to Access: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1981-88v03/comp1?start=1.
 24. Foreign Relations of the United States, 1977–1980. Volume XII. Afghanistan / Editor David Zierler / Gen. Editor A.M. Howard. – United States Government Publishing Office – Washington, 2018. – 909 р. [Electronic resource]. – Mode to Access: https://static.history.state.gov/FRUS. – XII./FRUS. – XII.1977-80v12/pdf/FRUS. – XII.1977-80v12.pdf.
 25. Lowenstein J. US Foreign Policy and the Soviet–Afghan War: A Revisionist History [Electronic resource] / J. Lowenstein. – Yale University, 2016. – 77 p. Mode to Access: https://elischolar.library.yale.edu/applebaum_award/9/?utm_source=elischolar.library.yale.edu%2Fapplebaum_award%2F9&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
 26. National Security Decision Directive (NSDD) 24. Mission to Certain European Countries Concerning Oil and Gas Equipment Exports to USSR and Restricting Credits to Soviet Bloc Countries. [Electronic resource]. – Washington, February 9, 1982. – 1 p. – Mode to Access: https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-24.pdf.
 27. National Security Decision Directive (NSDD) 41. Sanctions on Oil and Gas Equipment Exports to USSR. [Electronic resource]. – Washington, June 22, 1982. – 1 p. – Mode to Access: https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-41.pdf.
 28. National Security Decision Directive (NSDD) 66. East-West Relations and Poland Related Sanctions. [Electronic resource]. – Washington, November 29, 1982. – 6 p. –Mode to Access: https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-066.htm.
 29. National Security Decision Directive (NSDD) 75. US Relations with the USSR. [Electronic resource]. – Washington, January 17, 1983. – 10 p. – Mode to Access: https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-75.pdf.
 30. National Security Decision Directive (NSDD) 155. US – Soviet Economic and Commercial Relations. [Electronic resource]. – Washington, January 4, 1985. – 2 p. – Mode to Access: https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-155.pdf.
 31. National Security Decision Directive (NSDD) 166. US Policy. Program and Strategy in Afghanistan. [Electronic resource]. – Washington, March 27, 1985. – 3 p. – Mode to Access: https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-166.pdf.
 32. The Cambridge History of the Cold War. – Volume III. Ending / Ed. by Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad. – Cambridge University Press, 2010. – 602 p.