Маргарита Лимар

кандидат політичних наук

Вікторія Агєєва

кандидат філологічних наук,

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Анотація. Стаття присвячена проблемам расової дискримінації та боротьби проти сегрегації за права темношкірих громадян в американському суспільстві. Це питання залишається актуальним, незважаючи на успіхи руху за громадянські права у Сполучених Штатах Америки та діяльність багатьох організацій на підтримку расових меншин. З огляду на зазначене, першочерговими завданнями є такі: вивчити явище сегрегації як інструменту расизму; визначити коріння політики сегрегації та карколомні моменти в історії США, які призвели до її впровадження; відслідкувати еволюцію руху за громадянські права та проаналізувати його досягнення; розглянути феномен «Чорної сили», його вплив на свідомість афроамериканців та американське суспільство загалом; та обговорити сучасний стан американського суспільства на предмет забезпечення соціальної справедливості, беручи до уваги міжетнічні відносини.

Методологічне підґрунтя даної роботи включає набір загальних та спеціальних методів дослідження. Описово-історичний та хронологічний підходи дозволили вивчити окреслені проблеми в історичній ретроспективі та простежити зміни як у політиці сегрегації, так і в русі за громадянські права. Комплексний підхід допоміг поєднати різні теоретичні аспекти досліджуваних питань та пов’язати їх із конкретними історичними подіями, що надало змогу цілісно оцінити стан американського суспільства від кінця XIX – до початку XXI століть. У ході дослідження було застосовано статистичні, порівняльні та аналітичні методи для вивчення ситуацій щодо сегрегації у сфері освіти, рівня життя та безпеки темношкірого населення в американському суспільстві.

Наукова новизна передбачає проведення комплексних досліджень на основі англомовних джерел та вивчення праць американських фахівців, зокрема, у галузі афроамериканських досліджень з метою їх подальшого впровадження у вітчизняний науковий обіг. Автори доходять висновків: незважаючи на те, що расова сегрегація не була ліквідована під час піднесення руху за громадянські права у США, події середини ХХ століття поклали новий початок довгостроковим позитивним зрушенням в американському суспільстві, що дає надію на поліпшення відносин між темношкірими та білими громадянами і підтримку соціальної справедливості для всіх етнічних меншин.

Ключові слова: сегрегація; Чорна сила; рух за громадянські права; освіта; американське суспільство; справедливість.

Надійшла до редколегії 26.02.2021


Завантажити


List of sources and literature:

 1. A True American Hero – Jesse Owens [Electronic Resource] // Black History Month 2021. – 2017. – February 1. – Mode to Access: https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/sporting-heroes/jesse-owens.
 2. Are We Closing the School Discipline Gap? New Research Identifies Districts with Worst Suspension Records [Electronic Resource] // UCLA’s Center for Civil Rights Remedies: The Civil Rights Project. – 2015. – February 23. – Mode to Access: https://civilrightsproject.ucla.edu/news/press-releases/2015-press-releases/new-research-identifies-school-districts-with-worst-records-for-suspensions.
 3. Balkaran S. The Continuing Significance of Race: An American Dilemma / Stephen Balkaran // Harvard Journal of African American Public Policy. – 2015. – P. 57-60.
 4. Benedict W. How Jesse Owens went from Alabama to Olympic glory [Electronic Resource] / Benedict White // The Telegraph. – 2016. – May 16. – Mode to Access: https://www.telegraph.co.uk/films/race/jesse-owens-from-alabama-to-olympics.
 5. Black Power [Electronic Resource] // The National Archives and Records Administration. – 2021. – March 21. – Mode to Access: https://www.archives.gov/research/african-americans/black-power.
 6. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) [Electronic Resource] // Justia US Supreme Court. – 2021. – Mode to Access: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483.
 7. Burrow R. James H. Cone: Father of Contemporary Black Theology / Rufus Burrow Jr. // The Asbury Theological Journal. – 1993. – Vol. 48. – № 2. – P. 59-75.
 8. Cokley K. What it means to be Black in the American educational system [Electronic Resource] / Kevin O’Neal Cokley // The Conversation. – 2016. – October 2. – Mode to Access: https://theconversation.com/what-it-means-to-be-black-in-the-american-educational-system-63576.
 9. Cone J. H. Black Power, Black Theology and the Study of Theology and Ethics / James H. Cone // Theological Education. – 1970. – № 6. – P. 202-215.
 10. Danieller A. Majorities of Americans see at least some discrimination against Black, Hispanic and Asian people in the U.S. [Electronic Resource] / Andrew Danieller // Pew Research Center. – 2021. – March 18. – Mode to Access: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/18/majorities-of-americans-see-at-least-some-discrimination-against-black-hispanic-and-asian-people-in-the-u-s/.
 11. Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1856) [Electronic Resource] // Justia US Supreme Court. – 2021. – Mode to Access: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393.
 12. Edwards F., Lee H., Esposito M. Risk of being killed by police use of force in the United States by age, race–ethnicity, and sex / Frank Edwards, Hedwig Lee, Michael Esposito // PNAS. – 2019. – Vol. 116. – № 34. – P. 16793-16798. Doi : 10.1073/pnas.1821204116.
 13. Examples of Jim Crow Laws – Oct. 1960 – Civil Rights [Electronic Resource] // Ferris State University: Jim Crow Museum. – Mode to Access: https://www.ferris.edu/HTMLS/news/jimcrow/links/misclink/examples.htm.
 14. Fifteenth Amendment [Electronic Resource] // The Constitution Annotated. – Mode to Access: https://constitution.congress.gov/browse/amendment-15.
 15. Fourteenth Amendment [Electronic Resource] // The Constitution Annotated. – Mode to Access: https://constitution.congress.gov/browse/amendment-14.
 16. García E. Schools are still segregated, and black children are paying a price [Electronic Resource] / Emma Garcia // The Economic Policy Institute. – 2020. – February 12. – Mode to Access: https://www.epi.org/publication/schools-are-still-segregated-and-black-children-are-paying-a-price/.
 17. Hills D., Curry T. Cries of the Unheard: State Violence, Black Bodies, and Martin Luther King’s Black Power / Darrius d. Hills, Tommy j. Curry // Journal of Africana Religions. – 2015. – Vol. 3. – № 4. – P. 453-469.
 18. «I Have A Dream» Speech, In Its Entirety [Electronic Resource] // NPR. – 2010. – January 18. – Mode to Access: https://www.npr.org/2010/01/18/122701268/i-have-a-dream-speech-in-its-entirety.
 19. Introduction to African American Studies: A Reader / Ed. S. Balkaran. – Cognella, Inc., 2020. – 322 p.
 20. Introduction to the Civil Rights Movement [Electronic Resource] // Khan Academy. – Mode to Access: https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/introduction-to-the-civil-rights-movement.
 21. Lawson S. F. Freedom’s Story. Segregation [Electronic Resource] / Steven F. Lawson // TeacherServe. National Humanities Center. – Mode to Access: http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/freedom/1865-1917/essays/segregation.htm.
 22. Lymar M. Thorny Evolution Path of the US Society: Slavery and the Abolitionist Movement / Marharyta Lymar //American History and Politics. – 2020. – № 9. – C. 101–113. Doi : 10.17721/2521-1706.2020.09.9.
 23. Maass A. The Black Power era [Electronic Resource] / Alan Maass // International Socialist Organization. – 2011. – October 25. – Mode to Access: http://socialistworker.org/2011/10/25/black-power-era.
 24. MacDonald A. P. Black Power / A.P. MacDonald // The Journal of Negro Education. – 1975. – № 44 (4). – P. 547-554. Doi : 10.2307/2966639.
 25. Michals D. Ruby Bridges [Electronic Resource] / Debra Michals // National Woman’s History Museum. – 2015. – Mode to Access: https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/ruby-bridges.
 26. Montgomery Bus Boycott [Electronic Resource] // The Civil Rights Digital Library. – 2020. – December 17. – Mode to Access: http://crdl.usg.edu/events/montgomery_bus_boycott/?Welcome.
 27. On Views of Race and Inequality, Blacks and Whites Are Worlds Apart [Electronic Resource] // Pew Research Center. – 2016. – June 27. – Mode to Access: https://www.pewresearch.org/social-trends/2016/06/27/on-views-of-race-and-inequality-blacks-and-whites-are-worlds-apart.
 28. Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) [Electronic Resource] // Justia US Supreme Court. – 2021. – Mode to Access: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/163/537.
 29. Rhodes R. Black Theology, Black Power, and the Black Experience [Electronic Resource] / Ron Rhodes // Christian Research institute. – 2009. – June 9. – Mode to Access: https://www.equip.org/article/black-theology-black-power-and-the-black-experience.
 30. Rothberg E. Kamala Harris [Electronic Resource] / Emma Rothberg // National Woman’s History Museum. – 2020. – Mode to Access: hhttps://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/kamala-harris.
 31. The Black Panther Party [Electronic Resource] // The National Archives and Records Administration. – 2021. – March 22. – Mode to Access: https://www.archives.gov/research/african-americans/black-power/black-panthers.
 32. The Civil Rights Act of 1964: A Long Struggle for Freedom. The Segregation Era (1900–1939) [Electronic Resource] // Library of Congress. – Mode to Access: https://www.loc.gov/exhibits/civil-rights-act/segregation-era.html.
 33. The March on Washington for Jobs and Freedom [Electronic Resource] // The National Archives and Records Administration. – 2019. – July 23. – Mode to Access: https://www.archives.gov/legislative/features/march-on-washington.
 34. The Southern Manifesto [Electronic Resource] // Minnesota Public Radio. – Mode to Access: http://americanradioworks.publicradio.org/features/marshall/manifesto.html
 35. Thirteenth Amendment [Electronic Resource] // The Constitution Annotated. – Mode to Access: https://constitution.congress.gov/browse/amendment-13.
 36. Van Horne W. The concept of Black Power. Its continued relevance / Winston Van Horne // Journal of Black Studies. – 2007. – №37 (3). – P. 365–389.
 37. Wright M. E. Lessons from Ruby Bridges [Electronic Resource] / Marian Wright Edelman // The Children’s Defense Fund. – 2018. – October 26. – Mode to Access: https://www.childrensdefense.org/child-watch-columns/health/2018/lessons-from-ruby-bridges.