Грищенко Т. А. Збігнєв Бжезінський. Міжнародний стратег у координатах історії. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2020. 341 с.

Андрій Мартинов

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник

Інститут історії України НАН України, м. Київ, Україна

Надійшла до редколегії 23.01.2021


Завантажити