Лілія Питльована

кандидат історичних наук, доцент

Український католицький університет, м. Львів, Україна

Анотація. Метою статті є висвітлення історії американського руху за тверезість кінця ХІХ – початку ХХ ст., діяльності Партії Сухого закону, аналіз карикатур, випущених на підтримку її кандидатів на виборах до Конгресу 1904 р.

Методологія дослідження передбачає критичний підхід до інтерпретації карикатур, який базується на запропонованій Е. Панофскі етапності аналізу зображень від предметного через образний до внутрішньо-змістового. Кількісний і якісний контент-аналіз малюнків і супровідних текстів виявив частоту застосування авторами окремих тем, образів, алюзій.

Наукова новизна полягає у дослідженні історії Партії Сухого закону крізь призму її пропагандистської візуальної продукції, можливостей її впливу на виборця. Висновки. Досліджено, що активізація громадських рухів за тверезість у США розпочалася з 1820-х рр. Аналіз збірки карикатур Партії Сухого закону виявив, що основним об’єктом її критики були салуни та державна ліцензійна система виробництва алкоголю, республіканці та демократи. Малюнки закликали громадян голосувати за Партію Сухого закону як силу, здатну змінити ситуацію з алкоголем у країні.

Ключові слова: карикатура, Партія Сухого закону, прогібіціонізм, США, тверезість.

Надійшла до редколегії 06.05.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Каспи А. Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и сухого закона / А. Каспи, пер. с фр. – Москва: Молодая гвардия, 2008. – 371 с.
 2. Andersen L. M.  F. The Politics of Prohibition: American Governance and the Prohibition Party, 1869–1933 / L. M. F. Andersen. – New York: Cambridge University Press, 2013. – 317 р.
 3. Blocker J. S., Jr., Fahey D. M., Tyrrell I. R. Alcohol and temperance in modern history: an international encyclopedia / J. S. Blocker, Jr., D. M. Fahey, I. R. Tyrrell. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO Interactive, 2003. – 758 р.
 4. Cherrington E. H. The evolution of prohibition in the United States of America: a chronological history of the liquor problem and the temperance reform in the United States from the earliest settlements to the consummation of national prohibition / E. H. Cherrington. – Westerville, Ohio: American Issue Press, 1920. – 394 р.
 5. Johnson P. George Washington: The Founding Father / P. Johnson. – New York: HarperCollins e-books, 2009. – 144 р.
 6. Hamm R. F. Shaping the Eighteenth Amendment: temperance reform, legal culture, and the polity, 1880–1920 / R. F. Hamm. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995. – 341 р.
 7. History of Kaskaskia Baptist Association: ministering together 160 years: Vandalia – Centralia – Kaskaskia (one association – three names). Patoka, Illinois: Kaskaskia Association Press, 2001. – 157 р.
 8. Prohibition Party Platform, 1904. [Electronic Resource]. – Mode to Access: http://www.prohibitionists.org/Background/Party_Platform/Platform1904.htm
 9. Rorabaugh W. J. Prohibition: A Very Short Introduction / W. J. Rorabaugh. – New York: Oxford University Press, 2020. – 152 р.
 10. Rorabaugh W. J. The alcoholic republic: an American tradition / W. J. Rorabaugh. – New York: Oxford University Press, 1979. – 302 р.
 11. Rush B. An inquiry into the effects of ardent spirits upon the human body and mind: with an account of the means of preventing, and of the remedies for curing them / B. Rush. – New-York: Printed for Cornelius Davis, 1811. – 32 p.
 12. Sinclair A. Era of excess. A social history of the prohibition movement / A. Sinclair. – New York: Harper & Row, 1962. – 480 р.
 13. Slavicek L. C. The prohibition era temperance in the United States / L. C. Slavicek. – New York, NY: Chelsea House, 2009. – 119 р.
 14. Stewart D. F., Wilbur H. W. Prohibition cartoons / D. F. Stewart, H. W. Wilbur. – New York: The Defender Pub. Committee, 1904. – 48 p.
 15. Storms R. C. Partisan prophets: a history of the Prohibition Party, 1854–1972 / R. C. Storms. – Denver, CO: National Prohibition Foundation, 1972. – 71 р.
 16. Ten Facts About the Distillery. George Washington’s Mount Vernon. [Electronic Resource] // Mount Vernon. – Mode to Access: https://www.mountvernon.org/the-estate-gardens/distillery/ten-facts-about-the-distillery/.
 17. Tyrrell I. R. The US prohibition experiment: myths, history and implications [Electronic Resource] / I. R. Tyrrell // Addiction. – 1997. – № 92 (11). – Р. 1405-1409. – Mode to Access: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1080/09652149736558.
 18. Tyrrell I. R. Woman’s world / Woman’s empire: the Woman’s Christian Temperance Union in international perspective, 1800–1930 / I. R. Tyrrell. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1991. – 381 р.
 19. U.S. Consumption of Beverage Alcohol 1850–1983. [Electronic Resource]. – Mode to Access: https://prohibition.osu.edu/brewing/consumption.
 20. Walsh V. A. «Drowning the Shamrock»: Drink, Teetotalism, and the Irish Catholics of Gilded-Age Pittsburgh. [Electronic Resource] / V. A. Walsh // Journal of American Ethnic History. – 1990. – Vol. 10. – №. 1-2. – Р. 60-79. – Mode to Access: www.jstor.org/stable/27500800.
 21. Wilentz S. Chants Democratic: New York City and the Rise of the American Working Class, 1788–1850 / S. Wilentz. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 446 р.