Маргарита Лимар

магістр з міжнародних відносин, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Анотація

У статті розглядаються європейські інтеграційна процеси крізь призму зовнішньої політики Д. Ейзенхауера. Окрім того, досліджуються трансатлантичні відносини з огляду на геополітичні трансформації у Європі. Відзначається, що після завершення Другої світової війни Європа потребувала підтримки на шляху до економічного відновлення. Д. Ейзенхауер спочатку як командувач військ НАТО в Європі, а надалі як президент США спрямовує зовнішньополітичні зусилля задля єднання держав Західної Європи у їх післявоєнній реновації та протистоянні комуністичній загрозі, чим заслуговує визнання провідних європейських урядів та стає головним трансатлантичним союзником. Опікування справами Європи Д. Ейзенхауера пояснюється потребою США у сильному європейському партнері, який сприятиме зміцненню американських позицій на міжнародній арені. Сполучені Штати розраховували на контроль за інтеграційними процесами у Європі через НАТО та посередництво у врегулювання суперечок між провідними європейськими державами. Приєднання Німеччини до Альянсу визначається одним із ключових питань, вирішення якого стало дипломатичною перемогою Д. Ейзенхауера. У висновках акцентується на тому, що за президентства Д. Ейзенхауера Європа посіла чільне місце у зовнішній політиці США, що у подальшому значно вплинуло на еволюцію європейського інтеграційного процесу.

Ключові слова: США; Європа; НАТО; Д. Ейзенхауер; європейська інтеграція; трансатлантичні відносини.

Повний текст

Список використаних джерел та літератури:

1. Лакішик Д. М. Німецьке питання наприкінці Другої світової війни та у повоєнні роки у зовнішній політиці США / Д. М. Лакішик // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України» ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 99–113. 

2. Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період. : дис… канд. політ. наук : 23.00.04 / М. А. Миронова ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2007. – 194 с.

3. Ратніков М. І. Європейська політика США в контексті політичних трансформацій у ЄС : дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / М. І. Ратніков ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 203 с.

4. Худолій А.О. Публічний дискурс у зовнішньополітичній діяльності президентів США (1945-2012 рр.) : дис. … д. політ. наук : 23.00.04 / А. О. Худолій ; Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2013. – 465 с.

5. Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America for Co-operation on the Uses of Atomic Energy for Mutual Defence Purposes Washington, July 3, 1958 [Electronic Resource] // The University of Luxembourg’s Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE). – 2015. – P. 2–9. – Mode to Access: https://www.cvce.eu/content/publication/2014/6/12/a1ee4c1f-2166-48f3-a886-2711bd647111/publishable_en.pdf. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

6. Ambrose S. E. Eisenhower : Soldier and President / S. Ambrose. – N. Y.: Simon and Schuster, 2014. – 635 p.

7. Cohen W. I. The Cambridge history of American foreign relations: America in the age of Soviet power, 1945–1991, Volume 4 / W. I. Cohen. – Cambridge : University Press, 1995. – 300 p.

8. Draft Tripartite Reply to Soviet Note of March 31, 1954, Approved by the Foreign Ministers of the United Kingdom, United States, and France, April 22, 1954 [Electronic Resource] // United States Department of State; Office of the Historian, Foreign Service Institute. – Mode to Access: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v05p1/d262. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

9. Eisenhower Administration. Regular Volumes: 1952–1954, 1955–1957, 1958–1960 [Electronic Resource] // United States Department of State, Office of the Historian, Bureau of Public Affairs. – Mode to Access: https://history.state.gov/historicaldocuments/eisenhower. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

10. Eisenhower D. D. Annual message to the Congress on the State of the Union, February 2, 1953 [Electronic Resource] / D. D. Eisenhower // The American Presidency Project. – Mode to Access: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9829. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

11. Eisenhower D. D. Letter to the Chairman of the Joint Committee on Atomic Energy on the Proposed Agreement for Cooperation with NATO on Atomic Information, 13 April 1955 [Electronic Resource] / D. D. Eisenhower // The American Presidency Project. – Mode to Access: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/letter-the-chairman-the-joint-committee-atomic-energy-the-proposed-agreement-for. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

12. Eisenhower D. D. The «Eisenhower Doctrine» on the Middle East, January 5, 1957 [Electronic Resource] // Insidethecoldwar.org. – Mode to Access: http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents/Eisenhower%20Doctrine%20on%20the%20Middle%20East%20January%205%2C%201957.pdf. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

13. Eisenhower D. D. The Chance for Peace, April 16, 1953 [Electronic Resource] / D. D. Eisenhower // Libertanism.org. – Mode to Access: https://www.libertarianism.org/essays/chance-peace. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

14. Jones B. M. Abolishing the taboo: President Eisenhower and the permissible use of nuclear weapons for national security: diss. …Ph.D. / B. M. Jones ; Kansas State University. – Manhattan, 2008. – 313 p.

15. Larivé M. Debating European Security and Defense Policy : Understanding the complexity / M. Larivé. – London: Routledge, 2016. – 261 p.

16. Lay J. S. A Report to the National Security Counsil by the Executive Secretary on Basic National Security Policy (Washington, 30 October 1953) [Electronic Resource] / J. S. Lay // The Federation of American Scientists. – Mode to Access: https://fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-162-2.pdf. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

17. Levy C. Three postwar eras in comparison: Western Europe 1918–1945–1989 / C. Levy, M. Roseman (Eds). – Springer, 2001. – 306 р.

18. Mahan E. R. Evolution of the Secretary of Defense in the era of massive retaliation Charles Wilson, Neil McElroy, and Thomas Gates 1953–1961 / E. R. Mahan, J. A. Larsen (Eds). – Washington, D. C.: Historical Office of the Office of the Secretary of Defense. – 2012. – 31 p.

19. NATO Leaders: Dwight D. Eisenhower [Electronic Resource] // NATO. – 2016. – November 23. – Mode to Access: https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_137961.htm. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

20. Nelson A. K. The policy makers. Shaping American foreign policy from 1947 to the Present / A. K. Nelson. – Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2008. – 188 p.

21. Nine-Power Conference at London, September 28 – October 3, 1954. Editorial Note [Electronic Resource] // United States Department of State, Office of the Historian, Bureau of Public Affairs. –– Mode to Access: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v05p2/ch13. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.

22. Pauly R. J. Jr. The Ashgate research companion to US foreign policy / R. J. Jr. Pauly. – London: Routledge, 2016. – 354 p.

23. U. S. and France in Indochina, 1950-56 [Electronic Resource] // Mount Holyoke College Official Website. –– Mode to Access: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent9.htm. – Last Access: 13.09.19. – Title from the screen.