Дмитро Лакішик

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», м. Київ

Анотація

У статті аргументовано, що у повоєнний світ США увійшли в абсолютно новій для себе ролі держави, що перевершувала всі інші країни за основними показниками сили – військовій, економічній, технологічній та культурній. Світові війни перетворили їх в центр західної цивілізації, який протистояв радянській потузі, що закріпила в результаті Другої світової війни за собою значні сфери впливу в Східній Європі і на Далекому Сході.

Стверджується, що основними районами геополітичного суперництва між двома центрами сили стали регіони, що знаходяться на периферії Євразії: лінія зіткнення в Європі, Середній і Далекий Схід. Протягом всього періоду суперництва США перетворилися з епізодичного на постійний чинник європейської політики, інституціоналізувавши свою присутність в Старому світі і будуючи відносини із західноєвропейськими союзниками на засадах «атлантизму», «взаємозалежності» і «розподілу тягаря».

Доведено, що головним завданням адміністрацій США в повоєнний період було створення «силового периметру» навколо зони радянського контролю, підтримання його функціонування і подальшого зміцнення. Спочатку його лінія проходила в Європі, потім в Східній Азії, пізніше була розширена на Середній Схід, маючи відповідне забезпечення американськими військовими базами та військово-політичними блоками.

Зазначається, що протистояння двох наддержав відбувалось включно з чергуванням конфлікту й співпраці, що віддзеркалювало прагнення переможців закріпити підлегле становище переможених – здебільшого, Німеччини і Японії – в новій системі міжнародних відносин. Здійснюючи «стримування» СРСР, США, фактично, здійснювали політику «подвійного стримування», спрямованого як проти потенційного посилення Німеччини, так і з метою збереження контролю над Західною Європою в цілому. У зв’язку з цим, консолідація «сфер впливу» кожної зі сторін консервувала підсумки війни, забезпечуючи «мовчазне співробітництво» з принципових питань.

Ключові слова: США, Західна Європа, СРСР, «холодна війна», НАТО, ЄЕС, ЄОС.

Повний текст

Список використаних джерел та літератури:

1. Амброз С. Эйзенхауэр. Солдат и президент / С. Амброз. – М.: Издательство «Книга, лтд», 1993. – 560 с.

2. Антюхина-Московченко В.И. Шарль де Голль и Советский Союз: Политический портрет / В.И. Антюхина-Московченко. – М.: Книга, 1990. – 228 с.

3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / 3. Бжезинский. – М.: Международные отношения, 1999. – 256 с.

4. Громыко А.А. Братья Кеннеди / А.А. Громыко, А.А. Кокошин. – М.: Мысль, 1985. – 480 с.

5. Громыко А.А. 1036 дней президента Кеннеди / А.А. Громыко. – М.: Политиздат, 1968. – 279 с.

6. Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.

7. Международные отношения после Второй мировой войны. В 3 томах. Т. 2 (1950-1955) / Ред. А.А. Лаврищев, Д.Г. Томашевский. – М.: Изд-во политической литературы, 1963. – 744 с.

8. Печатнов В.О. История внешней политики США / В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. – М.: Международные отношения, 2012. – 672 с.

9. Системная история международных отношений. События и документы 1918-2003. В четырех томах. Том третий. 1945-2003 гг. / Под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – 720 с.

10. США-Западная Европа: партнерство и соперничество / Отв. ред. Ю.П. Давыдов. – М.: Наука, 1978. – 422 с.

11. Тихонравов Ю.В. Геополитика. Учебное пособие / Ю.В. Тихонравов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 1998. – 368 с.

12. Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален / С. Хантингтон // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – №  – С. 84-93.

13. Acheson D. Present at the Creation. My Years in the State Department / D. Acheson. – New York: W.W. Norton & Co., Inc., 1969. – 798 p.

14. Huntington S.P. The Clash of Civilization and Remaking the World Order / S.P. Huntington. – New York: Simon & Schuster, 1996. – 368 p.

15. Morgenthau J. The Crisis of American Foreign Policy: The Brian McMahon Lectures / H.J. Morgenthau. – Mansfield: University of Connecticut, 1960. – 20 p.

16. Public Papers of the Presidents of the United States, John F. Kennedy, 1962. –Washington, 1963.

17. Spinelli Atlantic Pact or European Unity [Electronic resource] / A. Spinelli // Foreign Affairs – 1962. – Vol. 40. – № 4. – July – Mode of Access: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/1962-07-01/atlantic-pact-or-european-unity (last Access: September 4, 2019) – Title from the Screen.

18. Stevenson E. Putting First Things First, a Democratic View / A.E. Stevenson. – New York: Random House, 1960. – 115 p.