Ольга Фабрика-Процька, кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ

Анотація

У статті висвітлено питання історії еміграції лемків та русинів до Канади та США. Розкрито загальну характеристику етапів переселення. Розглянуто напрямки діяльності лемківських та русинських культурних організацій. У процесі формування ідентичності лемківсько-русинські іммігранти з одного регіону та батьківщини, з одного села, інколи з однієї родини по-різному визначали свою національно-етнічну ідентичність. Масова еміграція лемків до Канади розпочалася після Першої світової війни. Їх спрямовували на мало заселені землі західної Канади (Альберта, Саскачеван, Манітоба). Вони працювали на металургійних заводах, фермах або ж засновували нові на порівняно вигідних умовах, гуртувались навколо греко-католицької церкви, створювали просвітницькі гуртки та суспільно-культурні організації.
У міжвоєнний період в США лемками-активістами було засновано Лемківський комітет допомоги, редакцію газети «Лемківщина», «Лемко», організацію «Лемко-Союз» у США і Канаді, Об’єднання Лемків Канади. Окремі з них функціонують до сьогодні.
Таким чином, навіть загальна характеристика процесів переселення українців на північноамериканський континент, їхньої адаптації до нових умов життя в іноетнічному оточенні США свідчить, що вони відбувалися своєрідно. Кожна хвиля відображає специфіку різних періодів часу, різні цінності. Усі еміграційні хвилі, відрізняючись одна від одної, набували свого досвіду, творили свою історію. В наш час усі лемківські та русинські організації в США та Канаді роблять чимало корисних заходів, що спрямовані на популяризацію своїх народних звичаїв, частковому збереженні рідної говірки тощо.

Ключові слова: історія, еміграція, лемки, русини, організації, діяльність.

Key words: history, emigration, Lemkos, Rusyns, organizations, activities.

Завантажити
PDF

References

  1. Magocsi, P.-R., Petrovsky-Shtern, Y. (eds.) (2016) Yevreyi ta ukraintsi: tysyacholittya spivisnyvannya. Uzhgorod: Vyd. Valeria Padiaky.
  2. Mushynka, M. (2013) Lemky v diaspori. Naykoviy zbirnyk Myzeiu ukrainskoi kul’tury v Svydnyky. Vyp. 27. P. 424 – 431.
  3. Magocsi, P.-R., Pop, I. (2010) Entsyklopedia istorii takul’tury karpatskyh rysyniv. Uzhgorod: Vyd. Valeria Padiaky.
  4. Krasovskii, I., Chelak, I. (2013) Entsyklopedychnyi slovnyk Lemkivschyny. Lviv: Astroliabiya.

DOI http://doi.org/10.17721/2521-1706.2018.05.95-101