DOI 10.17721/2521-1706.2023.15.5

Світлана Польовик,

кандидат наук із соціальних комунікацій, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-5960-527X

Анотація. У статті висвітлено питання волонтерського руху як складової політики Президента США Дж. Ф. Кеннеді після Другої світової війни. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що знання інститутів та інструментів формування волонтерського руху в США дозволить оцінити роль та ефективність доброчинності як відповіді на кризові періоди розвитку суспільства.

Метою статті є аналіз основних аспектів діяльності Корпусу миру в контексті зовнішньополітичного курсу політики Президента США Дж. Ф. Кеннеді «Нові горизонти».

В статті використовувалися загальнонаукові методи пізнання: історичний (для пояснення чинників утворення та розвитку Корпусу миру в історичній ретроспективі), системний (дозволяє сформувати цілісну картину політики Дж. Ф. Кеннеді, пов’язану зі зміцненням демократичних цінностей в найменш розвинутих країнах), аксіологічний (для виявлення ціннісної сутності інституалізації волонтерства та його змісту як виду суспільної діяльності, що володіє гуманістичним потенціалом зміцнення миру і дружби між людьми різних національностей і культур).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні цілісного системного уявлення про особливості реалізації державної політики США у сфері регулювання волонтерської діяльності для вирішення зовнішньополітичних проблем.

В статті наголошується на важливості Корпусу миру як дієвого елементу стратегії Президента США Дж. Ф. Кеннеді щодо орієнтації зовнішньої політики США в третьому світі на ідеологію взаємної безпеки після Другої світової війни.

Ключові слова: волонтерський рух в США, зовнішньополітичний курс політики Дж. Ф. Кеннеді, «Нові горизонти», холодна війна, Корпус миру, створення позитивного іміджу США, Корпус миру США в Україні.

Надійшла до редколегії: 02.01.2023 


Завантажити


References:

 1. Verkhovna Rada of Ukraine (1992, May 6). Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the United States of America on the implementation of the US Peace Corps program in Ukraine. http://surl.li/hkkrn[Іn Ukrainian].
 2. Ango, J. (2012). An un-American foreign policy: the Peace Corps overseas, 1961–71. International Congress on Interdisciplinary Business and Social Science, 65, 498–504. [Іn English].
 3. Anslover, L. (2014). The Peace Corps. A Companion to John F. Kennedy. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. [Іn English].
 4. Birth of the Peace (2016, Оctober10). The University Recor.  http://surl.li/hkkrr[Іn English].
 5. Brodsky,Schur  (2000). Founding Documents of the Peace Corps. Washington : National Archives and Records Administration. [Іn English].
 6. Joshua, M.(2019). Putting Peace Back Into the Peace Corps: Restoring International Volunteering for Development as a Peacebuilding Modality. Journal of Peacebuilding & Development, 15 (1), 61–74. [Іn English].
 7. Peace С(1961). A look back while moving forward. http://surl.li/hkkru. [Іn English].
 8. Point four background and program (international technical cooperation act of1949). (1949). Washington: United States goveiwment printing office. [Іn English].
 9. С (1960, Оctober 14). Remarks of senator JohnF. Kennedy on young people and international service. http://surl.li/hkkrw. [Іn English].
 10. Rottinghaus, B. (2006). «Dear Mr. President»: The Institutionalisation and Politicization of Public Opinion Mail in the White House. Political Science Quarterly, 121 (3),451–476. [Іn English].
 11. (1961, September22). TQ provide far a Peace Corps to help the peoples of interested countries and areas in, meeting their needs for skilled manpower: An Act [H.R. 7500]. http://surl.li/hkktw[Іn English].