DOI 10.17721/2521-1706.2023.16.9

Валерій Павленко,

кандидат історичних наук, професор,

ORCID logo https://orcid.org/0009-0004-2546-5098

Вікторія Скрипник,

студентка ОР «Магістр», ОП «Історія»,

ORCID logo https://orcid.org/0009-0005-9411-9786

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Анотація. У статті розглядаються особливості американського ізоляціонізму, як зовнішньополітичної доктрини США у 30-х – поч. 40-х роках XX століття, розкрито суть самого терміну «ізоляціонізм» – його виникнення та застосування. Подається коротка ретроспектива доктрини ізоляціонізму, що є необхідним для розуміння причин і специфіки її застосування в 30-х рр. XX ст. Метою статті є аналіз основних віх ізоляціонізму 1930-х рр., його переваг та недоліків, та висвітлення суперечностей між офіційно проголошеним нейтралітетом та реальною зовнішньою політикою Сполучених Штатів.

Методологія даного дослідження ґрунтується на використанні історико-системного методу, принципу історизму та проблемно-хронологічного підходу.

Наукова новизна даного дослідження полягає у спробі проаналізувати особливості ізоляціонізму, як зовнішньополітичної доктрини Сполучених Штатів у 30 – на поч. 40-х рр., розглянувши історію формування цієї доктрини, причини її впровадження у досліджуваний період, суперечності навколо доцільності такої політики та її результати. Використання цього комплексного підходу дозволяє виокремити ключові аспекти і відмінні риси американської зовнішньої політики зазначеного періоду та з’ясувати довгостроковий вплив доктрини ізоляціонізму, як на міжнародне становище Сполучених Штатів, так і на подальший розвиток подій у світі.

Висновки. Доктрина ізоляціонізму, що застосовувалася у зовнішній політиці Сполучених Штатів у 30-х – на поч. 40-х рр. XX ст., не відповідала тогочасним зовнішньополітичним викликам, що постали перед країною, тому виявилася недієвою та не змогла утримати США від вступу у Другу світову війну.

Ключові слова: ізоляціонізм, США, нейтралітет, Друга світова війна, зовнішня політика США.

Надійшла до редколегії: 10.06.2023


Завантажити


References:

 1. Kusyk, L. (2017). U.S. Foreign Policy Ideology and Its Impact on the Policy of 1823–1939’s. Socio-political studies: a scientific almanac, 1, 66–69.[In Ukrainian].
 2. Piatnychuk, T. (2019). The doctrinal foundations of the US foreign policy in the period of «gilded age». Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University, 8, 139–152. [In Ukrainian].
 3. Adler, S. (1952). Isolationism Since 1914. The American Scholar, 21(3), 335–344. [In English].
 4. Aruga, T. (1994). Reflections on the History of U.S. – Japanese Relations. American Studies International, 32(1), 8–16. [In English].
 5. Blower, B. (2013). From isolationism to neutrality: A new framework for understanding American political culture, 1919–1941. Diplomatic History, 38 (2), 345–376. [In English].
 6. Boyle, P. (1972). The Roots of Isolationism: A Case Study. Journal of American Studies, 6 (1), 41–50. [In English].
 7. Doenecke, J. D. (1995). U.S. Policy and the European War, 1939–1941. Diplomatic History, 19 (4), 669–698. [In English].
 8. Everett, G. (1940). The Neutrality Act of 1939. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 211, 95–101. [In English].
 9. Hindley, M. & Christopher, T. (n.d.). World War I Changed America and transformed its role in International Relations. The National Endowment for the Humanities, (38). http://surl.li/moifj[In English].
 10. Jessup, P. C. (1940). The «Neutrality Act of 1939». The American Journal of International Law, 34 (1), 95–99. [In English].
 11. Jones, M. (2020, February 9). When, why, and how did the United States enter WW2? Тhe date america joins the Party. History Cooperative. http://surl.li/moifx[In English].
 12. Lend-lease act (1941). (n.d.). National Archives. http://surl.li/dpiyy[In English].
 13. Lend-lease and military aid to the Allies in the early years of World War II. (n.d.). Office of the Historian. http://surl.li/moifn[In English].
 14. Leuchtenburg, W. (n.d.). Franklin D. Roosevelt: Foreign affairs. Miller Center. http://surl.li/dpiza[In English].
 15. Lindsay, J. (2011, September 2). TWE remembers: The destroyers-for-bases deal. Council on Foreign Relations. http://surl.li/moigg[In English].
 16. Longley, R. (2022, July 6). US Neutrality Acts of the 1930s and the Lend-Lease Act. http://surl.li/moina[In English].
 17. Monroe Doctrine (1823). (2022, May 10). National Archives. http://surl.li/moigu[In English].
 18. Neutrality Proclamation, 22 April 1793. (n.d.). Founders online. http://surl.li/moiia[In English].
 19. Senate Historical Office. (2023, August 7). The Irreconcilables. http://surl.li/moirw[In English].
 20. The Neutrality Act of 1935. (n.d.). Digital history. http://surl.li/moitc[In English].
 21. The neutrality acts, 1930s. (n.d.). Office of the Historian. http://surl.li/moits[In English].
 22. Holocaust Encyclopedia. (n.d.). The United States: Isolation-intervention. http://surl.li/mojhd[In English].
 23. Thomas Jefferson, Inaugural Address, 1801. (n.d.). The Avalon Project at Yale Law School. http://surl.li/mojhs[In English].
 24. Corbett, P., Precht, J., Janssen, V., Lund, J., Pfannestiel, T., Vickery, P. & Waskiewicz, S. (2021). S. history. OpenStax, Rice University.[In English].
 25. Weiss, S. (1968). American foreign policy and Presidential Power: The neutrality act of 1935. The Journal of Politics, 30 (3), 672–695. [In English].