DOI 10.17721/2521-1706.2023.16.1

Світлана Боєва

кандидат історичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

ORCID logo https://orcid.org/0000-0002-5354-8112

Анотація. В 1990ті роки внаслідок розпаду СРСР, зникнення біполярного світу США утвердились як єдина наддержава, економічна могутність якої досягла найвищого рівня та справляла великий вплив на економіку всього світу. Аналіз феномена економічного піднесення США в період 19932001 рр., протягом якого американська економіка зберігала високі темпи, зростання відбувалося в усіх галузях, сприяє кращому розумінню всього комплексу проблем, пов’язаних з розвитком і закономірностями функціонування сучасної економічної системи і є важливою передумовою ефективності реструктуризаційних процесів у національній економіці.

Метою статті є дослідження на основі комплексного аналізу новітніх американських джерел характерних рис соціально-економічної стратегії внутрішньої політики, основних напрямів, динаміки і тенденцій зростання економічної могутності США у період 19932001 рр. в контексті світової економіки.

Методологія дослідження ґрунтується на критичному аналізі новітніх зарубіжних первинних і вторинних історичних джерел та наукової літератури, на застосуванні цивілізаційного, проблемно-хронологічного, системного, регіонального, міждисциплінарного підходів до пізнання еволюції  історії. Основоположними принципами статті є принцип історизму, об’єктивності, науковості, єдності позитивного та нормативного аспектів науки. Для наукового осмислення проблеми використовуються порівняльний, системно-синергетичний, історико-генетичний, порівняльно-статистичний методи, а також методи періодизації та соціального позитивізму – розгляду соціально-економічних явищ, що піддаються реформуванню та вдосконаленню.

Новизна дослідження полягає у розгляді проблем в історичній ретроспективі, теоретичному осмисленні фундаментальних засад функціонування та розвитку економіки США як провідної держави пост біполярного світу, еволюції її теоретичних систем у зазначений період у контексті глобалізаційних процесів сучасного світу, взаємозв’язків і тенденцій розвитку загально цивілізаційного процесу. Основна увага приділена аналізу американських джерел, зокрема аналітичних доповідей, заяв, праць американських науковців та матеріалів періодичної преси.

Автор доходить висновку, що на рубежі двох тисячоліть США перетворилися на супердержаву  пост біполярного світу, їх економічна міць досягла найвищого рівня. Проаналізовано основні чинники, які цьому сприяли: високий рівень науково-технічного потенціалу; сприятлива зовнішньополітична кон’юнктура; інтенсивне включення США у світові інтеграційні процеси, посилення процесів глобалізації та інтернетизації американської економіки, орієнтація її на високі технології та підвищення конкурентоспроможності у світі, забезпечення провідних позицій в інститутах світового та регіонального, міжнародного економічного співробітництва та реформування системи управління.

Ключові слова: економічний націоналізм, глобалізація, транснаціональні корпорації, постіндустріальне суспільство, цивілізаційна модель світової історії.

Надійшла до редколегії:  25.09.2023


Завантажити


References:

 1. Belousova, L., Litvinova, I. & Belousov, Y. (2022). Development of the Ukrainian Economy in the Postwar Period: Essays. Expert discussion «Strategy of post-war recovery of Ukraine». The Journal of Economic Reform, (46), 6–12. http://surl.li/necsl[In Ukrainian].
 2. Holovko, M. (2018, December 6). Economic nationalism is the only way to Ukraine’s prosperity. The Voice of Ukraine. http://www.golos.com.ua/article/310997[In Ukrainian].
 3. Ivanitska, O. (2003). Modern history of Europe and America (1945–2002). Vinnytsia: Foliant.[In Ukrainian].
 4. List, F. (2005). National system of political Economy. (List, F. Trans.). Moscow: Europe. [In Russian].
 5. Editor’s Worde. (2016). Problems of World History, 1, [In Ukrainian].
 6. Smirnova, O. (2003). The US economy in the XXI century. Economic Bulletin 115, 1–22.[Іn Ukrainian].
 7. Schumpeter, J. (2004). History of economic analysis. (Vol. 1.) SPb: School of Economics. [In Russian].
 8. Asia-Pacific Economic Cooperation. (n.d.). About APEC. What is Asia-Pacific Economic Cooperation? http://surl.li/kxynv[In English].
 9. Frankel, J. & Orszag, P. (2002). American economic policy in the 1990s. Cambridge: MIT Press.[In English].
 10. Atkinson, R. & Correa, D. (2007). The 2007 State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the State. Kansas City: Kauffman Foundation. [In English].
 11. Clinton, B. (1993, September 22). Address on Health Care Reform. Presidential speeches. Bill Clinton Presidency. University of Virginia: Miller Center. http://surl.li/ndxcx[In English].
 12. Bill Clinton and the New Economy. (2014). U.S. History. http://surl.li/nebrc. [In English].
 13. Blair, T. (1998). The Third Way: New Politics for the New Century. London: The Fabian Society. [In English].
 14. Budget of the United States government, historical tables, fiscal year 2001. (2000). (Vol. II.). Washington: Executive Office of the President. [In English].
 15. Clinton, B. & Gore, A. (1992). Putting People First: How We Can All Change America. New York: Times Books.[In English].
 16. Clinton, W. (1996, January 23). State of the Union Address. Clinton White House Archives. http://surl.li/nhpin[In English].
 17. Economic Report of the President Transmitted to the Congress January 2001 together with the Annual Report of the Council of Economic Advisers United States. (2001). Washington: Government Printing Office. http://surl.li/nebrz[In English].
 18. Economic Report of the President 1947–2022. (n.d.). http://surl.li/kxynx[In English].
 19. Economic Report of the President 1947–2022. Budget of the United States Government. (n.d). http://surl.li/kxynx[In English].
 20. Flavio, R. (2006). Clinton and Blair: The Economics of the Third Way. Journal of Economic and Social Policy, 10 (2), 79–94. http://surl.li/necmk. [In English].
 21. Frankel, J. & Orszag, P. (2016, June). Retrospective on American Economic Policy in the 1990’s. The Brookings Institution. http://surl.li/nebtu[In English].
 22. Giddens, A. (2000). The Third Way and its Critics. Cambridge: Polity Press. [In English].
 23. Giddens, A. (2000). Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. New York: Routledge.[In English].
 24. Greenberg, D. (2008, February 12). Memo to Obama Fans: Clinton’s presidency was not a failure. http://surl.li/nebuc[In English].
 25. Holahan, W. (2023, May 9). Clinton Budget Surplus Disproves Freedom Caucus Wishful Thinking. Shepherd express. http://surl.li/nebun.[In English].
 26. R.2264 – Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 103rd Congress, 1993– 1994. Library of Сongress. http://surl.li/nebux[In English].
 27. NAFTA Preamble. (2010, April 17). OAS. http://surl.li/nebvo.[In English].
 28. Nelson, M. (2016). 42: Inside the Presidency of Bill Clinton. Ithaca – New York: Cornell University Press. http://surl.li/nebvs.[In English].
 29. Power of Progressive Economics: The Clinton Years: Looking Back at President Clinton’s Achievements for What We Can Learn from Them Today. (2011, October, 28). The Center for American Progress. http://surl.li/nebwa[In English].
 30. President William J. Clinton. Eight Years of Peace, Progress and Prosperity. (2001, January 9). The White House. http://surl.li/nebwd.[In English].
 31. President William Clinton Address at the University of Nebraska. A Foreign Policy for the global age. (2000, December 8). The U.S. Department of State. http://surl.li/nebwj[In English].
 32. Schifferes, S. (2001, January 15). Bill Clinton’s economic legacy. BBC News. http://surl.li/nebwq[In English].
 33. Clinton, William J. & Gore Albert. Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength. (1993, February 22). Washington: The White House Office of the Press Secretary. [In English].
 34. The Clinton administration’s national urban policy report draft. (1995, July 25). U.S. Department of Housing and Urban Development prepared by Office of Policy Development and Research. http://surl.li/nebwv[In English].
 35. The Clinton-Gore administration: leadership for the new Millennium – A Record of digital progress and prosperity. (2001, January 16). Clinton Presidential materials project. http://surl.li/nebxt[In English].
 36. The Welfare Bill. Text of President Clinton’s Announcement on Welfare Legislation. (1996, August, 1). The New York Time. http://surl.li/nebyf[In English].
 37. Troy, G. (2015, December 3). A Bill Clinton balance sheet: Peace, prosperity, pluralism and progress. Brookings. http://surl.li/nebyn[In English].
 38. Williamson, K. (2016, May 17). Bill Clinton and «revitalizing» the U.S. economy. National Review. http://surl.li/nfapj[In English].