ISSN 2521-1714 (Online)

ISSN 2521-1706 (Print)

Науковий журнал «Американська історія і політика» включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки».

Вид: друковане видання

ВИДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ «УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ АМЕРИКАНІСТИКИ»

Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика: історія США, Канади, країн Латинської Америки, Карибського басейну, їхня зовнішня та внутрішня політика, міжамериканські відносини, етнокультурні та соціальні процеси.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2016

Галузь науки: історичні науки

Періодичність: двічі на рік

Реєстрація: свідоцтво про державну реєстрацію KB 21927-11827 P видане Міністерством юстиції України 12.03.2016

Індексовано в:

Google Scholar

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Index Copernicus

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Поточний випуск: