DOI: 10.17721/2521-1706.2022.14.7

Катерина Вакарчук,

кандидат політичних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

ORCID logo 0000–0001–7352–5316

Анотація. В статті розглядаються економічно-політичні напрямки співробітництва ЄС з провідним країнам Латинської Америки – Бразилією, Аргентиною та Мексикою. Доведено, що в умовах зміни міжнародного порядку країни Латинської Америки будуть все більше залучені до пошуків нової моделі взаємодії з світовою спільнотою, особливо у сфері ресурсного потенціалу та більш глибокого співробітництва з країнами ЄС. Угода про зону вільної торгівлі прискорила ці процеси та дала можливість Бразилії, Аргентині і Мексиці вийти на нові міжнародні ринки.

Метою статті є аналіз еволюції в економічних і політичних відносин між ЄС та провідними державами Латинської Америки.

Методи дослідження. З допомогою методу «Case-study» вдалося зосередитися на виділенні головних та проблемних напрямках співпраці ЄС з Бразилією, Аргентиною та Мексикою. Цей метод застосовують для дослідження окремих країн, політичних систем, конкретних політичних явищ. В роботі було також використано такі методи, як аналіз та синтез. Порівняльний метод дозволив провести паралелі між країнами та напрямками і обсягом співпраці з кожною з них.

Наукова новизна полягає у розгляді малодослідженого напрямку відносин Європейського Союзу та провідних країн Латинської Америки. Здійснено аналіз співробітництва міжнародних акторів через призму трансатлантичних відносин у сфері економіки та політики країн ЄС з Бразилією, Аргентиною та Мексикою.

У висновках наголошується на позитивній динаміці співпраці ЄС та провідних країн Латинської Америки. Підкреслено, що активна співпраця, розвиток економічних та політичних напрямків співробітництва в майбутньому можуть призвести до створення найбільшої в світі зони торгівлі між ЄС та МЕРКОСУР. Зазначено, що формування латиноамериканського вектора політики у зовнішньополітичній стратегії ЄС призвело до поглиблення відносин з Бразилією, Аргентиною та Мексикою.

Ключові слова: трансатлантичні відносини, ЄС, Бразилія, Аргентина, Мексика, Латинська Америка.

Надійшла до редколегії: 11.02.2022


Завантажити


References:

 1. Argentina and the European Union work to achieve greater social cohesion and reduce inequality in the country. (2020). EUROsociAL. http://surl.li/doogt. [In English].
 2. Cevallos, (2008). G8: Despite Differences, Mexico Comfortable as G5 Emerging Power. Inter Press Service. http://surl.li/dooge. [In English].
 3. Dreyer, (2017, December 21). EU and Mexico fail to conclude political agreement on trade deal. EURACTIV. http://surl.li/doogf. [In English].
 4. Emerson, & Flores, R. (2013). Enhancing the Brazil-EU strategic Partnership: From the bilateral and regional to global. Centre for European Policy Studies (CEPS). http://surl.li/doogg. [In English].
 5. European Commission. (2018). EU position in world trade. http://surl.li/doogo. [In English].
 6. European Commission. (2018). EU trade relations with Brazil. Facts, figures and latest developments. http://surl.li/doogm. [In English].
 7. European Commission. (2017). Ex-post evaluation of the implementation of the EU – Mexico Free Trade Agreement. http://surl.li/doogp. [In English].
 8. BBC News. (20113). Falkland’s referendum: Voters choose to remain UK territory. http://surl.li/doogw. [In English].
 9. Lazarou, E. (2011). Brazil and the European Union: Strategic Partners in a Changing World? EU–LAC. http://surl.li/doogy. [In English].
 10. Monkiewicz, A. (2017). Evolution of EU-Mexico relations: time for real partnership? Latin American Yearbook Political Science and International Relations,187–202. http://surl.li/dooha. [In English].
 11. Opinion of the European Economic and Social Committee on EU-Brazil relations. (2009). Official Journal of the European Union. http://surl.li/doohb. [In English].
 12. Regional Integration and Development: Brazil – EU Dialogue on Regional Policy. (2011). European Union Regional policy. http://surl.li/doogr. [In English].
 13. Resende, M. (2021, February 3). Portugal, Argentina vow to progress on EU-Mercosur agreement. Euractiv. http://surl.li/doohc. [In English].
 14. Reveles, R. & Rocha, M. (2007). The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years On: A warning to the global South. Alternative Regionalisms. http://surl.li/doohf. [In English].